Ivo av Vega via Sharon Stewart, 16 december, 2019

Medvetande och den Fysiska Kroppen |

Ivo av Vega via Sharon Stewart

Jag: Ivo, jag inser att jag är mycket lyckligt lottad att ha denna kontakt med dig annars skulle jag vara stagnerad, och förtvivlat försöka förstå liksom alla de människor jag ser som hoppas lära sig i Facebook-grupper. Seriöst, de måste plocka upp en bok och läsa om verklighetens natur.

Ivo: Ja, du är lyckligt lottad, men du är också i stånd att hjälpa dem.

Jag: Jag gjorde det, men att lägga in några kommentarer är inte samma sak som att gå in i en detaljerad beskrivning.

Ivo: Ibland är att lägga in rätt nästa kommentar vägen till deras förståelse av sanningen.

Jag: Så låt oss diskutera sanningen. Vad är medvetande och hur förhåller det sig till kroppen?

Ivo: Jag vill påstå att allt är medvetande. Ni är alla Ljuskroppar som består av 12 dimensioner. Varje högre dimension vibrerar med en snabbare frekvens än den under. Du har chakra som överensstämmer med vart och ett av dessa skikt av medvetande. Varje chakra är ett energicentrum, som gör att energin antingen absorberas in i eller kommer ut ur, ljuskroppen.

Många människor, som försöker gå från sin förståelse av en endimensionell fysisk verklighet, till en 12 dimensionell fysisk och icke-fysisk verklighet, kämpar för att förstå. Och detta är förståeligt.

Jag: Jag är glad att jag hade böcker att läsa och inte förlitade mig på Facebook-inlägg.

Ivo: Ja, en författare, som tjänar pengar på sitt arbete kommer alltid att försöka ha integritet så mycket som möjligt. Eftersom deras rykte beror på deras arbete. Men Facebook-grupper har ingen sådan inriktning. Även om de borde. Integritet är nyckeln till Uppstigningen.

Jag: Ja.

Ivo: Så, medvetandet är vad vi är, som jag har sagt. Kroppen är en begränsare. Medvetande är vad vi alla är, vi är alla en del av helheten, alla kraftfulla delar inom den centrala kroppen av vad du kallar Gud. På samma sätt som din fysiska kropp består av dess delar, atomer, vi är alla atomer i ljuskroppen av helheten, Skaparen.

Men medvetandet är begränsad i sitt uttryck när det är bara medvetandet. Det måste relatera till något för att förstå sig själv, så i de lägre nivåerna, skapar det en fysisk kropp – ja, ni alla skapade era fysiska kroppar i er mammas livmoder, drivkrafterna bakom denna skapelse var energierna av din far och din mor men du var närvarande i denna skapelse också.

Jag: Så vi ser till att våra kroppar blir skapade enligt våra önskemål?

Ivo: Ja, det är ditt liv att leva och du väljer att leva det inom vissa parametrar.

Medvetandet, på denna nivå, har 12 vibrationella nivåer, eller dimensioner. Och varje dimension är ”ansluten till” din fysiska kropp med hjälp av ett chakra. När chakrana fungerar som de ska uttrycks den fysiska verkligheten i högsta grad. När chakrana är obalanserade, omvända eller roterande i en elliptisk form, då uttrycks din verklighet, ditt fysiska liv, dysfunktionellt. Det påverkas motsvarande endokrina körtlar som samverkar med din sympatiska (kamp flygning eller fly) eller din parasympatiska (slappna av och föryngra) nervsystem.

Jag: Hur skulle en elliptisk tredje öga rotation påverka mig på den sjätte dimensionen?

Ivo: Det skulle påverka dina uttryck i den sjätte dimensionen samt påverka ditt sjätte dimensionella uttryck av dig själv i detta fjärde dimensionella fysiska uttryck.

Jag: Så det klargör för alla människor, att om de vill öppna sitt tredje öga och göra några spektakulära astralresor, det är viktigt att hålla sina chakran i balans.

Ivo: Ja. Och sluta tro på illusionen eftersom lögner och illusioner stänger dina högre chakran.

Jag: Sanningen öppnar dem, gör dem fria – som utlovats.

Ivo: Ja.

Dina lägre vibrationsnivåer, rotchakra till solarplexus chakra, påverkar dina övre chakran som påverkar dessa dimensioner. Dina övre chakran filtrerar ner energi till nedre chakran som påverkar ditt fysiska uttryck. Det är allt relaterat. Det går åt båda riktningarna.

Jag: Så många människor tror att hjärnan är sinnet. Kan du tala om det, Ivo?

Ivo: Hjärnan är den centrala datorn i din fysiska kropp – det är processorn i den dator du kallar din fysiska kropp. Den tolkar din verklighet. Det är därför alla fysiska sinnen är anslutna till områden i din hjärna –  på det att du kan förstå din fysiska verklighet. Dessa sinnen relaterar alla till det lägre sinnet, sinnet av den fysiska verkligheten som består av energier från rotchakra till solar plexus chakra.

Den högre sinnet består av energier som berör hjärtchakra till kronchakrat och de fem ovanför dem. Och dessa relaterar till dina icke-fysiska kroppar.

Din hjärna tänker inte. Tänkande utförs inom den mentala kroppen – som relaterar till ditt tredje chakra. Denna dimensionsnivå relaterar till ditt lägre sinne. Ja, de som tror att deras kropp är allt, kommer att bli chockade efter deras död, när de inser att de är helt hela, de bara inte har sin fysiska kropp kvar längre. De är kapabla till allt de gjorde i sitt fysiska liv, i själva verket mer än, eftersom de inte har den begränsande fysiska kroppen att hålla dem ifrån astralresor eller omlokaliseringar..

Jag: Ja, kan du föreställa dig?

Ivo: Ditt folk måste förstå livet för att förstå att döden är bara döden av den fysiologiska kroppen, inget mer.

Jag: Hur konstigt det måste vara för människor att inse att deras hjärna inte gör det tänkande, det är gjort mer runt deras navel? LMAO Men det finns ju människor som har en ”magkänsla” och det är därför, naturligtvis.

Ivo: Det är platsen för det chakra som relaterar till en tre-dimensionell densitet. Men, det finns alltid det högre sinnet som börjar i hjärtat och ovan.

Jag: Också jag tror att folk tror att deras hjärna gör tänkandet eftersom de relaterar till allt från deras ögon och ögonen är framför hjärnan.

Ivo: Ja, vi bör förklara chakranas funktioner.

Jag: Snälla.

Ivo: Rotchakrat, sakralchakrat och solarplexus chakrat (naveln) är de tre nivåerna av energi som speglar din fysiska verklighet. Din kropp är helt enkelt en manifestation av energi som kan uppfatta sig själv, vilket med tanke på den lägre dimensionen det finns på är helt underbart. Och dina ögon kan uppfatta en del av det ljusspektrum som relaterar till din kroppslighet – det område där din kropp vibrerar på, uppfattas av de fysiska sinnena. En katt kan  dock uppfatta bortom spektrumet som det mänskliga kan, det är därför din katt beter sig konstigt när de uppfattar oss från de högre dimensionerna.

Jag: Eller lägre. Ibland kryper han ihop på golvet.

Ivo: Ibland ser han varelser omkring dig som tenderar att skrämma honom.

Jag: LOL.

Ivo: Eller han kommer att se de Mörka Tjänarna också. Dina djur ser bortom ditt begränsade fält av syn och hörsel, så deras perception är mycket mer omfattande än din. Mänskligheten har trubbats av och detta är ett exempel på detta. När ditt DNA går helt och fullt quantum, kommer du att kunna uppfatta 12 dimensioner genom din fysiska kropp, och du kommer att inse och förstå att du aldrig lämnat dina älskade hem – dimensionerna av ljus.

Ja, den fysiska kroppen är den grundläggande manifestationen av separation. Den säger dig att den är en kraftmaskin och den säger att du är skild från andra och från Gud. Det är du inte. Det har du aldrig varit, och för den delen, du har aldrig lämnat vad du kallar himlen eftersom du är ansluten till den genom din övre chakran. Dessutom är den, även om den är en magnifik skapelse, en skapelse som begränsar hela ert uttryck till förmån för den fysiska dimensionen.

Att förändra sin förståelse utifrån ett fysiskt perspektiv kan vara en utmaning. Du arbetade igenom det ganska lätt, min älskade.

Jag: Jag kan minnas en viss ET som dök upp i mitt kök eftersom jag hade svårt att förstå att saker existerade även när jag inte kunde se dem. Så du gjorde det möjligt att jag såg dig, så vi kunde komma över vår handlingsförlamning..

Ivo: Ja, det gjorde jag. Du var tvungen att se mig för att bekräfta att jag existerade och just det gjorde du. Du förstår att jag existerar trots det faktum att du inte ser mig varje dag och detta har hjälpt dig att gå vidare i din mång-dimensionalitet.

De övre 4 chakrana avser de fjärde, femte, sjätte och sjunde densiteterna eller dimensionerna. Du med-skapade dessa tätheter också. Du har aspekter av din själ som lever inom dem.

En vars hjärta inte är öppet kommer inte att kunna vibrera på den fjärde dimensionella nivån. När man är rädd och håller hjärtat stängt, kommer man inte att kunna stiga upp till 4D. För att uppnå fjärde dimensionens vibrationer måste hjärtat vara öppet och du måste vara till tjänst för andra.

Den femte dimensionella vibrationen kräver stadig fjärde dimensionell medvetenhet, plus en förståelse för enighets medvetande. Dualitetens villkor gäller inte här och sinnet som har lärt sig det dualistiska systemets satser, måste nu anamma enhets medvetandet. Sättet att vibrera vid den femte dimensionens frekvenser är att överskrida ditt liv av dualitet och separation. Matrixen är baserad på dessa saker, särskilt den negativa aspekten av dualitet. Att vara positiv hjälper, men att förstå det system som förslavar dig är vägen att överskrida matrixen. Jag säger att vara positiv hjälper, eftersom om du inte förstår allt som förslavar, skulle du helt enkelt bara vara en systemets glada slav, inte enbart en arg slav.

Alla dimensioner använder universell lag eftersom det är så dessa dimensioner är strukturerade – enligt universell lag. Din fysikalitet är strukturerad i motsats till universell lag – vi har skrivit om detta i vår bok – hur universell lag används mot dig i din fysikaliska natur. Det är så du blir förslavad – därför att universell lag, eller kärlek, kommer att befria dig.

Jag: Ivo, jag börjar blir trött. Snälla, kan du göra en sammanfattning och ett avslut?

Ivo: Ja, energierna är upp högt för 12/12.

Jag: De går upp och jag kraschar. Så vad är så upp med det?

Ivo: Allt är rensas ur dig, din lägre chakran är ombalanserade och dina negativa energier bortrensade från dina system.

Din resumé då: du är en ljusvarelse som består av energier i 12 dimensioner. (Faktiskt mycket mer, men för argumenteringens skull, säger vi 12). Din fysiska kropp lever inom den lägsta av dessa dimensioner och har manifesterats i vad din hjärna uppfattar som materia. Ditt fysiska sinne, ditt lägre sinne, ditt ego samverkar i linje med den tredje dimensionens densiteter – som överensstämmer med ditt solarplexus chakra och dina känslor ansluter sig till den andra dimensionens densiteter, som är ditt sakrala chakra. Även om din fysiska kropp är en fantastisk maskin, är det helt enkelt en maskin som hjälper dig att relatera till dina fysiska energier som solid materia. Den kan också uppfatta sig själv och allt omkring den med hjälp av dess 5 sinnen. Hjärnan tänker inte – medvetandet tänker och detta medvetande är du. I ert sanna tillstånd är ni en energi kropp, inte en fysisk kropp.

För att få tillgång till sitt högre sinne måste hjärtchakrat vara öppet. För att samverka med det högre medvetandet inom dig måste du sluta samverka med det lägre medvetandets liv du lever. Du måste uppnå ett högre perspektiv och acceptera att du inte bara är fysisk – du är en quantum varelse. Du är en obegränsad varelse av ljus i verkligheten, som har inkarnerat i en tät verklighet för att uppleva dig själv inom en viss begränsad uppsättning parametrar som brukar kallas ”separation.”

Du är redan allt du behöver vara. Det är frågan om att förlora det som talar om att du är något du inte är. Lögnen finns inom det fysiska och ditt fysiska liv ljuger för dig. Du är inte den du tror att du är och ditt liv handlar om att lära sig förstå vem du verkligen är. Detta är transcendens.

Jag: Tack Ivo.

Ivo: Min älskade, tack för att du arbetar med oss, när du är så trött som du är. Vi förstår att du är motiverad att föra sanningen till den här världen.

Jag: Så gör många andra som försöker stoppa mig. LOL men jag kommer att framhärda. Jag använder universell lag snarare än jordens system för att utföra mitt arbete; Därför kan jag inte misslyckas.

Ivo: Och så är det!

www.sharonandivo.weebly.com

Översättning:  Mats

Du gillar kanske också...