Ivo från Vega via Sharon Stewart 5 april 2021

 

Ivo från Vega via Sharon Stewart 5 april 2021

Jag: Kan du ge oss lite historia och informera oss om vilka planer du har?

Ivo: Det kan jag. Jorden ansågs vara en stor vinst för dessa negativa krafter. Eftersom jordborna var titaner av mänsklig art, de var som gudar, de hade allt det bästa av vårt DNA … När jorden sänktes till en tredimensionell frekvens för att bli Terra för tusentals år sedan, blev den också övertagen av de negativa krafterna och deras arrogans visste inga gränser. De trodde att de hade ”vunnit galaxen” till sig själva, och att det inte skulle finnas något motstånd som hindrade dem från att bli de gudar de trodde sig vara.

De Reptilska krigen började för miljontals år sedan, när dessa plågoandar flyttade in i vår galax från andra delar av universum. Försök gjordes från Lyrianernas sida att bli vänner med denna ras, men missförstånd ledde till det krig ni än idag ser på planeten Jorden. Dessa krig har pågått i miljontals år.

De positiva och negativa polariteterna av våra raser, har kämpat i evigheter för att skapa splittring i galaxen. Vi har arbetat hårt för att återställa förlorad frekvens, förlorat ljus och förlorad balans i våra världar, och i de system hos världarna som var perfekta. Perfektionen försvann på grund av invasionen av dessa plågoandar. Vår galax har lidit på grund av deras närvaro här.

Vi har ett ultimatum till dem: Var fredliga eller möt er bortgång. Det är vårt sista ord.

Jag: Jag tror att jag vet vad nästa projekt för Ashtar Sheran kommer att bli, eller?

Ivo: Ja, han är redan en del av detta konsortium av mänskliga/humanoida arter, som sätter ner den kollektiva foten mot de som orsakar förödelse i galaxen.

Min kära, du läste återigen samtalet med Erril, en lång vit som bodde på jorden, och som försökte få tillträde till den Galaktiska Federationen med sin ras. Han blev förnärmad på dig, för att du inte kunde få till vapenvila med Ashtar Sheran. Du gjorde dig ingen ansträngning och han blev irriterad över att han upptäcktes och avlägsnades från planeten, tillsammans med många andra av hans art. De avvisades från den Galaktiska Federationen på grund av det faktum att de är en negativ ras med benägenhet för mycket krig. De är en stridande ras. En sådan ras får aldrig gå med i den Galaktiska Federationen eftersom Federationen är en styrka för fred i galaxen, inte krig.

Efter ditt samtal med Erril, blev han varnad och uppmanades att stoppa sin olovliga verksamhet mot andra raser, och sluta dra igång krig annars tas han bort från galaxen.

Jag: Inte konstigt att han är arg på mig. LOL

Ivo: Ashtar informerade honom personligen att han nu är under prövning, och om han eller andra från denna ras försöker kriga mot någon annan fraktion i denna galax, kommer han och den andra fraktionen att tas bort från sina hem och släppas till andra områden i universum. Han kommer inte att få tillåtelse att komma tillbaka hit.

Vi är beredda att vidta åtgärder mot alla raser som inte ger sig på ett fredligt sätt.

Det finns dignitärer som övervakar dessa grupper som plundrar, de instruerar dem om processen att hålla sig fredliga och bibehålla balansen inom sig själva och i sina samhällen, och de agerar domare för att behålla freden. Min kära, när du var Tiannia hade du också ett sådant jobb. Du var en del i processen för fredens bevarande i Vintergatan.

Jag: Ah. Jag trodde det.

Ivo: Du har en väldigt bra erfarenhet av att göra detta arbete, och av den anledningen bad Ashtar dig att gå till jorden. Han försöker bara öka din förståelse för de negativa plundrarnas tankesätt i denna galax, och du kommer att vara en del av processen för dömande tillsammans med det Drakoniska folket i framtiden, både de negativa och de positiva.

Jag: Bra. Jag måste skriva ner min arbetslivserfarenhet och börja leta efter ett nytt jobb! LOL

Ivo: Du är bra på det här, min kära. Och nu har du haft bra erfarenhet av att tänka som de gör och av att tro som de tror.

Jag: Till viss del.

Ivo: Detta är hur som helst en bra upplevelse för dig för att framgångsrikt kunna fortsätta som domare i galaxen.

Det faktum att jordborna sammansmälte fysiskt med det reptilska sinnet, och att hela världen övertogs av negativa arter, gör att deras arrogans och känsla är att vi i GFL inte är något hot mot dem. Vi planerade att bevisa något annat och det har vi redan gjort.

Jag: Det låter ironiskt, eller hur? Att föra krig för att skapa fred.

Ivo: Min kära, du minns inte chocken i galaxen när dessa bestar anlände. Vad de har gjort för att störa balansen beskrivs bara helt ytligt i er nuvarande situation på jorden. Det är bara en bråkdel av den förstörelse de har orsakat hela galaxen. Du förstår att de planerar att använda er planet som en bas att styra hela universum ifrån, och de var tvungna att stoppas. Deras arrogans, deras obalanserade, patologiska sinnen känner inga gränser.

De har skapat förödelse inom många konstellationer i galaxen, och det finns många som fortfarande livstider senare vinglar runt av denna plågande patologi.

Nu har vi fått nog. I mänsklighetens namn kommer vi att avsluta galaxens gissel. Vi har konsulterat många i andra universum, som också har att göra med dem. Förmodligen har de inte haft erfarenheten av Vintergatan, inte i någon större utsträckning, eftersom dessa negativa raser fortfarande var unga och inte hade förvärvat denna arrogans, och uppriktigt sagt inte den teknik eller den styrka de har idag. De är på topp nu och de förintas under tiden vi talar.

Om de vill bo ibland oss ​​i fred så är det bra. Men genomför de dessa krigshandlingar, och dessa handlingar beskrivs uttryckligen i våra avtal, då kommer det att få konsekvenser.

Vi vet nu vad de är kapabla till. Vi känner till allt i deras planer. Och vi vidtar lämpliga åtgärder för att rädda liv i vår galax.

Jag: Hmm. En strid i över en miljon år. Ja, du borde vara lite trött på dem.

Ivo: Vårt sätt är inte att hata eller att kriga med någon ras. Människor är fredliga varelser. Men när hotet från dessa varelser är så stort, måste åtgärder vidtas. Vi vill bara leva i fred. I fred kan vi växa. Det är ett krav för att vara människa.

De kommer inte att låta oss få fred. Så vi kommer inte att låta dem få åtkomst till den här galaxen längre.

Jag: Okej, tack, Ivo. Kanske några av ljusarbetarna som följer mig, kan förstå sitt livs syfte utifrån vad Ivo har sagt här. Kanske är ni också en del av fredsprocessen som har lärt er hur den drakoniska mentaliteten fungerar.

Det verkar som om denna galax snart kommer att uppleva mycket positiva förändringar. Krigandet kommer att upphöra, likaså på jorden. Det är målet för GFL. Att stoppa alla krig och dominansen av negativa raser.

Folk, det kan verka lite extremt att GFL gör detta. Det liknar folkmord, för att vara ärlig. Det GFL planerar att göra är det de gör nu – alla som inte fogar sig arresteras, åtalas och kanske skickas till centralsolen. Människorna/ humanoiderna är inte de som startade detta, det är på grund av de negativa utomjordingarnas natur som de har nödgats vidta sådana drakoniska åtgärder. Detta betyder inte nödvändigtvis förintelsen av en art, utan ett avlägsnande av deras negativa fraktioner. Så länge de kan behålla freden får de stanna här, men genom personlig erfarenhet vet vi att deras negativitet aldrig är fredlig. GFL är tvungna. Efter att krig orsakats av samma grupper under miljontals år, skulle inte ni då vidta liknande åtgärder?

Lura inte er själva, folk. GFL-medlemmarna är mycket kärleksfulla, men de kan värdesätta livet så mycket, att de kommer att kämpa för att hålla det vid liv. De kan vara tuffa.

www.sharonandivo.weebly.com

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...