Ivo från Vega via Sharon Stewart, 20 februari 2020

Ivo från Vega via Sharon Stewart

20 februari 2020

Mitt Inlägg: Dagens övning: Vad som än händer, oavsett vad … säg inget negativt om det.

Jag har frusen axel (frozen shoulder), borderline migrän-huvudvärk och jag kommer inte att klaga över något av det.

Vi måste faktiskt fokusera på vad det är vi vill skapa – INTE PÅ VAD VI REDAN HAR SKAPAT OCH LIDER AV. Annars kommer det inte att förändras. Ni kommer att sitta fast i en negativ loop.

Det är Universell Lag. Genom att klaga på ert Nu, får ni mer av det att bära själva.

Jag: Ivo, kan du förklara detta för folk?

Ivo: Ja, min kära. Det kan jag. Det är universell lag. Universell lag fungerar med vetskapen om er själva som Skapare, gudomliga skapare, inte offer för era omständigheter. Ni på jorden har blivit lärda att ni är offer för saker som ”bara råkar” hända er, att era liv är ganska slumpmässiga, och att ni är offer för det. Sedan är förstås era sinnen styrda till att vara offer genom er makt över andra struktur. Även förövaren är offer ibland, för mer aggressiva förövare.

Så ni måste göra er av med det sinnestillståndet. Ni måste förstå att ni är skapare, inte offer, och om ni befinner er i en situation ni inte tycker om, är det för att ni skapat den situationen åt er själva. När ni lever i dualitet, kan ni välja den positiva vägen eller den negativa. Många på er planet tar den negativa vägen – ni lever liv med det ni inte vill ha eller göra och det är för att visa er vad ni måste förändra. Ni kan faktiskt även i dualitet ändra ert liv så att det speglar den positiva vägen – ni kan betrakta er själva som skapare av ert eget bästa, för det är ni faktiskt.

Negativa saker händer er av positiva orsaker. Ni skapar negativa saker därför att ni manifesterar ert lägre medvetandes sinnestillstånd. Ni kan växla om genom att fokusera på ett mer positivt liv för er själva. Ni måste inse att ni alltid är ansvariga för era liv, absolut. Ni har helt enkelt lurats att tro annat och att skapa den verklighet som er djupa stat vill att ni ska skapa – till deras fördel.

Er värld fungerar ändå genom universell lag; ni har bara blivit lärda att missbruka den.

Jag: Och ni borde vara arga för det och vilja ändra det.

Ivo: Fokusera på vad ni vill ha för er själva och tro på att det är möjligt, därför att allt är möjligt. Ni ser människor på er planet med löjligt mycket välstånd, berömmelse och förmögenhet och det beror på att de har skapat det.

Jag: Jag har märkt att en viss attityd av förväntan hjälper. Som att ni förväntar er att det ska hända. Inte aggressivt, men ni vet att ni kommer att få det ena eller det andra.

Ivo: Ja, det är självsäkerhet.

Jag: Så det är som ett GPS-system. Vi knappar in koordinaterna och blir ledda till där vi vill vara i livet. Ni vill vara i Lycka och Kärleksrelationer, och er själ kommer att ta er dit, emellertid måste ni göra arbetet med att förändra vad det nu är som gör er olyckliga på vägen mot att nå ert mål. Det verkar väl vettigt, eller hur?

Jag har ett mål att manifestera mycket mer pengar än vad jag har just nu. Så längs vägen har jag blivit visad vad det är som hindrar mig från att manifestera mer pengar. Och det fungerar. Det som hindrade mig från att manifestera mer pengar var JAG!! Jag måste säga att jag föraktade pengar så eftersom mitt fokus låg på att inte ha några, fick jag inga. Jag skapade detta. Så jag var tvungen att bli vän med pengar.

Jag visas nu genom min frusna axel (det är fjärde gången jag har det) att jag känner mycket ansvar i livet och det kan ibland vara en börda. Så jag måste ändra min attityd och göra den gladare.

Vi visas allting vi behöver veta – det är bara det att vi inte vet hur vi ska tolka tecknen. Våra fysiska 3D livsstilar har fört oss bort från att tolka vår egen inneboende visdom.

Ivo: Ja, min älskade, ni förstår inte när ni skapar kroppsliga symptom inom er själva. Er kropp talar om för er hur ni mår därför att ni ignorerar era känslor. När ni de facto sitter med dem och förstår dem, kan en förändring göras. Till dess kommer ni att fortsätta manifestera fysiska sjukdomar. All sjukdom kommer ur detta. Era känslor är avsedda att bli hanterade, inte undertryckta till den grad att ni manifesterar sjukdom och fysiska symptom.

Jag: Ja.

Ivo: För att summera detta, era känslor säger er vad ni tycker om och vad ni inte tycker om. Det ni inte tycker om ska ni förändra så att ert liv blir trevligare för er. Det är så dualitet fungerar. När människor kommer in i ert liv och är irriterande, byt då ut dem omkring er, eller om ni inte kan göra det, ändra er attityd gentemot dem.

Allting är kärlek. Allting visar er vägen mot större lycka och självkärlek. Ni måste lära er att se det.

Jag: Tack Ivo.

Ivo: Min älskade, jag vet att du har ett stort ansvar, men du gick med på att göra det här innan du kom till jorden. Du kommer en dag att få se frukterna av din möda, men för dagen planterar du fröna.

Jag: Tack Ivo.

www.sharonandivo.weebly.com

Youtube: SharonandIvoofVega

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...