Ivo från Vega via Sharon Stewart, 5 juli, 2020

Ivo från Vega

via Sharon Stewart

”Skapa förändring i dig själv”

den 5 juli, 2020

Ivo: Till Våra tittare: Så många av mina videos handlar om att skapa förändring inom er själva. För er vill jag beskriva orsakerna till att detta är så viktigt.

Du är en del av er värld, den samling själar som bildar ert kollektiv. Din själ har tillgång till en del av detta kollektiv och det är du, din personlighet eller annars ditt ego, och det är den delen i världen som din själ kan påverka för att skapa förändring inom er värld.

När du skapar förändring inom dig själv inser du att hela din värld förändras. Du förändrar tidslinjer, du höjs i vibrationsfrekvens och i och med att du gör det, så har du tillika med dig höjt frekvensen hos kollektivet. Det är varför personlig förändring, eller att utföra detta arbete är så viktigt.

I Sharons fall, samt i många andras, förändras människor när smärtan av att förbli densamma är alltför stor. Smärtan är en storslagen motiverare. När ni känner smärta motsätter ni er universums lagar, kärlekens lagar och ni blir icke-kärleksfulla gentemot er själva. Smärta är en indikation på att man måste sträva efter en annan lösning för sitt problem och denna lösning måste omfatta en högre frekvens, såsom förlåtelse, kärlek eller medkänsla för någon eller för det problem som förorsakar er smärta. Ni kan inte skapa verklig förändring utan att förändra er frekvens. Inget förändras om ni stannar kvar i samma räckvidd av frekvens.

Du skapar allting som du upplever. Och det finns alltid en anledning. Anledningen är kanske att personen som irriterar dig är en spegling av en del av dig, för dig själv, och det är något som du inte vill se, så du irriterar dig på personen. Om du är irriterad på folk som stjäl; har du någon gång stulit från någon? Om så är fallet, så skulle detta kunna vara ett återbalanserande av din karma, inget annat.

Ibland speglar människor tillbaka till dig delar av dig själv som behöver förändras. Detta är var motsatser kommer in. Ifall du ärligt kan säga: ”Jag är inte sådan”, så visar kanske den här personen dig en del av dig själv som är maktlös och sårbar, som till exempel att du är naiv och utsatt för narcissister. Detta har drabbat åtskilliga empatiska människor, därför tar jag upp det här. Det finns något som man kallar ”att vara alltför snäll” och många av er är alltför snälla, för ni tror att världen ni lever i relaterar till livet på det sättet som andra världar ni har levt i gör. Det stämmer inte. För någon som har ett högre medvetande måste en helt ny uppsättning färdigheter utvecklas för att man ska kunna leva på Jorden. Jag vet att många av er redan är medvetna om detta. Det här är vad våra lektioner handlar om. Att ni ska lära er leva på Jorden och lära er uttrycka den kärlek som ni kom hit för att ge till er själva och andra. Detta är Kristus väg och vägen för samtliga mot uppstigningen. Ni förstår att denna villkorslösa kärlek är levnadssättet inom den femte dimensionen. Så ni befinner er på en väg av lärande genom att älska under svåra förhållanden, att lära er att älska villkorslöst. En del tog på sig att gå igenom mer extremt lärande än andra och det relaterar till vilken mängd kraft ni har i egenskap av en själ.

Många saker visas för er eller begås mot er, för ni jobbar på att lära er att förlåta och det här är var Sharon befinner sig. Hon arbetar på förlåtelse av andra och därför har hon runtomkring sig en uppsättning karaktärer som hon ständigt rasar mot. Förlåtelse är den enda vägen att komma igenom det.

Se upp för det ego som frågar: ”Vem är du som känner att du kan förlåta andra?” Egot ser förlåtelse som någon som befinner sig i en överlägsen position och förlåter en annan som står lägre. Detta är inte förlåtelse, det är arrogans. Förlåtelse är att i sanning inte hysa någon fiendskap gentemot den som man tycker att har förolämpat. Snarare än att förolämpa, se dem som någon som visar dig hur du ska healas, så kanske du kan börja uppskatta dem mer.

När du börjar se att du har ett personlighetstrångmål och du skulle vilja förändra det, fokusera till att börja med på att stoppa det. Kanske du är kritisk och skulle vilja lära dig att bli mer accepterande av andra sådana de är, fastän de har brister som du kan uppfatta. Kritik är ett rädslobaserat beteende. Du förstår att accepterandet av andra är ett mer fredligt sätt att leva än att ständigt vara på kant med andras personligheter. Så när du hör att din kritik är på väg att komma ut och börja kritisera, be den sluta. Säg bara: ”Jag vet att du är där, kritik, och du måste sluta.” Ibland lyder den, andra gånger fortsätter den. Se upp, för egot är en skojare, även påverkat av hjärnkontrollen, och det kan vara ihärdigt. Var ihärdigare. Be det sluta. Ändra din fokus till något annat. Sjung en sång och fokusera på orden. Allt som involverar ditt sinne med något som inte involverar kritik. Jobba sedan på dess motsats. Men döm inte de människor som din kritik var ute efter att attackera. Arbeta på acceptans på andra sätt. Lägg märke till det fina vädret, de vackra blommorna och det strålande solskenet. Acceptera ditt liv just nu. Ändra din frekvens genom att höja den.

Genom att du undersöker ditt ego, så placerar du dig automatiskt på själsnivå. Egot undersöker inte sig självt, endast själen kan göra det. Genom att utföra detta inre arbete, förenar du dig med din själ och när du förenar dig med din själ, börjar du få allt fler multi-dimensionella upplevelser. Många av er vill veta vilket ert livssyfte är och om era tidigare liv som utomjordingar – detta är hur man får denna information – genom att ha kontakt med själen. Själen håller all denna information, inte ert ego. Ju mer ni undersöker ert ego och dess brister, desto större anknytning får ni med själen och gynnas av de gåvor den vill ge er. Men jobbet måste utföras.

Förstå att när du är tillräckligt ihärdig, så kommer du att uppleva en befrielse från kritiken. Varför? För att som man säger: ”Vad du fokuserar på växer”. När din avsikt är att få din kritik att sluta dominera dina tankar samt att arbeta på acceptans, så får du uppleva en lättnad, för du är kraftfull. Där du lägger din energi kommer du att få se förändring. Om du fortsätter med att hänge dig åt kritik, så kommer det emellertid att bli som om du blev dragen i bägge armarna. Insistera på att kritiken ska upphöra, oberoende av på vilket humör du befinner dig.

Arbeta också generellt på att höja din frekvens. När du dagligen bär en högre frekvens, så kan du märka en lättnad från beteenden av en lägre frekvens. Men de kommer alltid att hitta ett sätt att tränga sig tillbaka till ditt psyke när du inte tar tag i dem, så du måste uppnå att lära dig att acceptera dem alla.

Sharon säger att ljusarbetarna har kommit till Jorden för att lära sig att acceptera det som är oacceptabelt. Detta är en del av uppgiften, javisst. Jag håller med. Det som just nu pågår i er värld är en fullständig karikatyr, men utan att man accepterar att den är verklig kan ingen förändring göras för att förbättra den. Nyckeln är acceptans. Acceptans är vägen till ett fridfullt liv. Kritik, attacker och verbalt våld är vägen till ett emotionellt helvete.

Samtliga människor är en reflektion av dig. Det är som om du levde ensam i din egen värld och denna värld heter ditt sinne. När du ser människor bete sig på ett sätt som du inte godkänner, fråga om även du någonsin beter dig på det sättet. Förändra sedan ditt beteende och förlåt dig själv och se när dessa problem faller från ditt sinne. Folk kommer att sluta upp med att påminna dig om vad du måste förändra när du förlåter dig själv och andra för att du någonsin var på det sättet.

Förlåtelse och medkänsla för livet är den enda vägen genom helvetet som ert folk sprider på varandra. Det höjer ständigt kollektivets frekvens.

Platsen att börja med är med dig själv.

Det är tänkbart att alla runtomkring dig just nu har någon egenskap, eller till och med en hel personlighet som du kanske ifrågasätter. Detta beror på dig själv. Du kommer att märka saker hos andra som du inte gillar, för du gillar dem inte hos dig själv och du kanske försöker distansera dig själv, snarare än att lära dig att förändra dig själv eller att acceptera att du inte är perfekt.

Jag: Okej, här talar han om mig.

Ivo: Dina upplevelser är typiska, min kära.

Jag: Jag drar till mig alla de människor som jag inte har någon respekt för. Åtminstone i det fysiska. Jag har en föreståndare som tycker att det är hans sak att be mig gå ner i vikt. Jag har en granne som är kvinnofientlig och som hela tiden förnedrar mig. Den andra tvärs över gatan är en nyfiken i en strut som tjallar på alla grannar till kommunen. Nåja, åtminstone den där demoniska med svarta fejkade ögon och reptilen som form-skiftade gav sig av. Också den som är gatflicka och bodde ovanför mig, samt hennes mor. De flyttade in hos form-skiftaren, efter att form-skiftaren övergav sin katt. Jag skulle kunna skriva en såpopera om mitt liv!

Ivo: Det finns många saker som är menade att du ska se, du ska lära dig om livet på Jorden, så du har fått uppleva mycket av den negativa sidan i det västerländska samhället. Du har dejtat kvinnoföraktare, du har blivit våldtagen på en dejt, du har blivit nerslagen av gäng av mobbande män, du har attraherat miserabla vänner som kroniskt beklagade sig, och mer. Du har varit tvungen att tycka om dessa människor och du var rätt bra på att komma på saker hos dem som du gillade, fastän du inte tenderar att fokusera på det. Och jag skulle kunna tillägga, min kära, att du ständigt erbjuder dem hjälp fastän du har dessa betänkligheter gällande dem.

Jag: Det känns som en tvångsgärning.

Ivo: Det är din själ. Du kom för att hjälpa och du kan inte hejda dig själv.

Jag: Stämmer. Jag vill fortfarande flytta. Jag vill att min närmaste granne ska vara en björn.

Ivo: Och din önskan ska du få uppfylld. Det är olyckligt att fler människor helt enkelt inte ser på de människor de möter på ett mindre personligt sätt och bara observerar dem, snarare än att de blir involverade och intrasslade i deras drama. Ett personligt avstånd rekommenderas för att hantera människorna på Jorden. Det är inte rekommenderat att man involverar sig i deras angelägenheter.

Jag: Ja. Sant.

Ivo: Vilket leder till min sista punkt: Ni har alla lärt er att se människor på denna planet på ett kärlekslöst sätt. Ni blev hitsända som ljusarbetare för att heala planeten, men i själva verket, på grund av minnesförlustens slöja, så blev ni mer som dem som ni kom för att rädda. Ljusarbetaren har styrkan att utföra arbetet med att heala sig själv och detta är en uppgift som ni alla måste ta på er. Om du inte gillar en person, så kan hon/han visa er en del av dig själv som du behöver förlåta eller heala. Om du inte gillar en situation, vad visar den dig som du kan bemäktiga dig själv med? Om du inte gillar ett jobb, varför gillar du det inte? Vad kan du lära dig om dig själv utifrån din reaktion? Om du inte gillar någons arrogans, är det för att du själv kan vara arrogant? Inser du att arrogans är ego och att när du befinner dig i ditt ego, så är du distanserad från din själ? Hur kan du då sluta vara arrogant? Om du inte vet, så kan du alltid be om att en högre hjälp ska visas för dig.

Sharon älskar den magiska formeln som hon har fått av El Morya, som hon har lärt sig att älska och respektera väldigt mycket. ”Gud, ge mig kraften att nu acceptera din kärlek, Styrkan att vandra den väg som du ber mig gå, samt Klarheten att se ditt Ljus. Låt mig se Dig genom den Illusion som strävar efter att separera oss.”

Jag: Jag svär vid detta. Min frekvens förändras när jag reciterar det. När jag står rygg mot rygg med mitt ego och inte kan se ut, så uttalar jag detta och jag svär på att det fungerar.

Ivo: Vad El Morya sade i denna formel är att du ibland behöver Guds hjälp för att kunna se Honom genom den Illusion som du har lärt dig att utsätta dig själv för. Att få högre förståelse (Gud) i en värld av Illusion kräver kraft eller en frekvenshöjning. Förbindelsen med Gud, att hjälpa dig se den högre vägen medan du vandrar genom en lägre, kräver Hans syn, som är den Klarhet han här hänvisar till. Det är en briljant bön.

Ivo: Och för den som ser detta, att föra in Gud för att hjälpa dig är ett bra sätt framåt. Be en bön, uttala ett dekret eller be helt enkelt, eller be om Hans hjälp att vägleda dig och då får du den. Han säger aldrig nej när du ber om att få kontakt.

Jag: Tack Ivo.

Ivo: Min kära, Ljusarbetaren har ett tufft jobb. Att på nytt lära sig älska i en kärlekslös värld. Att lära sig älska dem som kastade verbala stenar på en. Sättet att uppnå detta är att upphöra med att vara som de är och att älska dem oberoende vad, att vara sin Själ. Det är det enda sättet genom ert dilemma.

 

www.sharonandivo.weebly.com

YouTube: SharonandIvoofVega

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...