Ivo från Vega via Sharon Stewart, 6 augusti 2020

Ivo från Vega via Sharon Stewart

den 6 augusti 2020

”Motsträviga samhällsgrupper”

Jag: Ivo, allt jag behöver göra är att gå till Yahoo-nyheterna eller bege mig ut för att köra runt i den här stan, för att få se hur friheten ytterligare blir inskränkt av den djupa staten.

Dagens rubrik talade om att det nu är lag i Ontario i Canada på att om man ska äta middag ute på restaurang, så måste alla signera in sig med sina namn och förmodligen sina adresser. Jag vet att man kommer att börja bötfälla folk, vänta bara.

Jag kan se det här också i banken, att om man vill använda bankens tjänster, så måste man signera in sig. Man måste berätta för regeringen att man varit där. Det var i TD-banken, jag såg inget av det i CIBC när jag använde bankomaten.

Det här håller på att bli skrattretande. Och alla bara går med på det för det sker bara lite i taget. Ingen säger: ”Nej! Jag tänker inte rätta mig i ledet!” Man bara går med på det, för det är en liten bit frihet i taget som avlägsnas. Det här har nu pågått i månader och jag vet att mina föräldrars vänner tror att det kommer att bli bättre nästa år. Såklart tror hon att det här handlar om viruset, för det är så de får det att se ut. När ska lamporna tändas för henne och hennes make? När?

Ivo: Min älskade, du ska inte bekymra dig över dem. Jag vet att det låter grymt, men du måste intressera dig för människor som är redo att nu ta språnget.

Du talade igår kväll med Ashtar medan jag sov och jag är medveten om vad som sades i ditt samtal med honom. Du har under några års tid varit medveten om att du ska starta upp en intressegrupp och du trodde att detta skulle bli en grupp som skulle kunna samlas i glädje, roligheter och med samma intressen, men i själva verket ska du starta upp en grupp med motsträviga, självförsörjande människor som inte kommer att gå med på den djupa statens kontroll över massorna. Ni kommer inte att vaccineras, ni kommer inte att mikro-chippas och ni kommer inte att gå med på deras kontrollåtgärder.

Detta är en av de solstäder som Ashtar Sheran berättade om i sin bok. Du kommer nu att starta upp en. Det måste finnas ett ställe för människor där de kan leva vidare såsom sanna jordbor, inte som de hybridiserade robotliknande varelser som föds fram ur Gates’ vaccin.

Jag: Ashtar sade att inget mikro-chippande kommer att äga rum.

Ivo: Nej, vi måste ingripa innan dess. Men vi kan inte ingripa i fria viljan hos någon som tror att mikro-chippande ligger i deras bästa intressen. Vi kan bara få ut informationen via sanningssägarna på er planet och hoppas att dessa människor inser rim och reson och slutar upp med att lita på makthavarna. Vi kan inte ingripa i er fria vilja. Detta utgör vår begränsning.

Det finns människor som redan går med på det här, för de tror på att detta är mänsklighetens framtid och att de ligger i framkanten. De som inser att de är multi-dimensionella skapar-gudar finns på motsatta sidan av detta tänkesätt och därför kommer er värld att uppdelas i två falanger; de som är chippade och de som är icke-mikro-chippade.

När vi säger att vi kommer att ingripa, så beror det på att detta är vad massorna ber oss att göra. Om ni inte ber oss om det, så kan vi inte göra mycket. Det måste finnas en majoritet för att vi ska ingripa å Jord-bornas vägnar. Detta är ert krig. Detta är er kamp. Den strid som ni just nu engagerar er i är en av ett högre medvetande: ska ni fortsätta lämna över er självbestämmanderätt till den djupa staten eller ska ni träda fram och bli självständiga? Detta är nu ert val. Detta är ert personliga krig. Förstå följande: Det spelar ut sig på en arena i en större skala, men varje person måste ta sitt eget beslut. Så det är ert personliga val att göra och att genomdriva. Er rätt att avgöra hur ni ska leva är frågan och ni måste, var och en av er, besvara denna fråga för er själv.

Samhällsgrupper måste bildas för att stötta människor i sin strävan att förbli suveräna och att möjliggöra att arten överlever. De måste ha valmöjligheter. Kontrollagendan finns uppenbarligen till för att utesluta alla som inte fogar sig. Slutligen är deras mål att samla in alla dessa människor och låsa in dem i fängelse för att de är motsträviga. En del kommer att dödas. Detta är deras avsikt. De gillar inte dem som inte fogar sig, som ni kanske har hört. De tittar inte efter för att få se vilka som trotsar dem, som ni kanske har hört. De förväntar sig total medgörlighet.

Som du från din fars exempel vet, min älskade: när nu inte fogade dig i vad han förväntade sig från dig, så blev straffet hårt. Kontrollhavarna är inte intresserade av att få se vilka som trotsar dem; de gillar inte dem som gör det. Jag vet att du har stött på en åsikt som säger detta, men det stämmer inte.

Jag: Jag vet. Från personlig erfarenhet vet jag att min far aldrig gillade någon som rätt i hans ansikte slängde ut vilket arsel han var. Han ville fortsätta tro att han själv var den ultimata makten i huset och alla som inte fogade sig fick honom att tycka att han på något sätt hade brister. Så han blev bara värre. Jag förväntar mig att Illuminaterna kommer att reagera på samma sätt.

Ivo: Det kommer de att göra. Dessa motsträviga städer som inte fogar sig måste skapas utifrån allt vad ödmjukhet heter och sedan bli en plats för alla som inte kommer att underkasta sig denna kontroll för att finna en tillflyktsort. De kommer att få beskydd av oss.

Jag: Det är lite som om Utomjordingarna börjar rota sig på den här planeten.

Ivo: Min älskade. Vi har redan folk i er värld. Vi har Agarterna med oss, de som kommer från Telos, vi har många av jordborna som också arbetar med oss. Vi har också underjordiska stationer, men det här handlar om att hjälpa jordborna att överleva denna olyckliga händelse. Jag kanske ska tillägga att många kontinuerligt har åtlytt denna.

Man har fått er att åtlyda andra folk, andra människor, inte er själva och inte er Gud eller era gudar. Man har fått er att åtlyda människor som inte är bättre än ni, de har ett sämre tänkesätt än den genomsnittliga människan. Ni har fogat er i detta i stället för att motsätta er det och nu kan ni se resultaten av vad ni har gjort.

Det är en universell lag. Orsak och verkan. Lydnad är underkastelse. Att låta ert goda bestämmas av andra är inte människans väg. Ni har levt tvärtemot den universella lagen och nu skördar ni vad ni kollektivt har sått. Människor har hela tiden funnits där för att tala om sanningen för er. Vissa lyssnade, vissa gjorde det inte. Svaren fanns där hela tiden. Det är omöjligt för en människa att vara självförsörjande och att leva oberoende av något som helst system – i själva verket så ombesörjer Gud detta! Det är inte er väg att vara ensam, vi lever i samhällsgrupper, men när er samhällsgrupp är kärlekslös, så är det bättre att vara ensam.

De hinder som nu har lagts i er väg har även att göra med den djupa statens kontroll. Ni måste köpa en fastighet för att göra detta. Gud skulle gratis ge er så mycket mark som ni behöver. Han har ombesörjt en hel värld fylld av mark till ert förfogande. För att bli delad. Men nu måste ni köpa den från någon som har stulit den från er. Förorsakar inte detta smärta för er? Detta är vad St Germain-fonderna baserar sig på – ett återlämnande av de pengar som ni har betalt i ovisshet om detta faktum.

Jag: Ja.

Ivo: Och ni ska bygga boningshus. Ni behöver komma över anskaffningar, till en kostnad. Fastigheterna måste byggas av entreprenörer, eller så måste ni köpa ett hus som redan har skapats. Människorna kan skapa våra egna hem. Vi skapar även våra egna fordon. Men ni vet inte hur man gör detta eftersom informationen har undanhållits er. Därför måste ni leta efter ett hus och köpa det, i enlighet med ert Matris-system.

Jag: Vissa människor ockuperar hus.

Ivo: Du skulle avlägsnas mycket snabbt, min älskade. Detta är såklart också emot lagen. Människor kallar er matris frihet, men i själv verket är den redan så begränsande, den är ett fängelse som vi ser på den. Vi skapade pyramiderna. Vi använde oss av Jordens kraftrutnät, dess inneboende krafter. Vi släpade inte stora stenar i flera kilometer, med rep. Vi skapade dem med våra hjärnor. Detta är varför berättelsen finns om pyramiderna, för att göra er kraftlösa.

Jag: Så kan jag göra ett hus?

Ivo: Du kan köpa ett för nu. Vi har redan valt ut det. Vi kommer att vägleda dig till det, min kära.

Jag: Fantastiskt! Åh, ja, jag har redan sett det när jag gav mig ut på en astralresa.

Ivo: Ja, vi visade det för dig. Det var redan flera år sedan. Vi visade din framtid för dig. För du skapade det tillsammans med oss, såklart.

2021 blir ett värre år för många, på grund av deras medgörlighet. För dem som inte fogar sig, öppnar sig nya vägar i skepnaden av dessa samhällsgrupper och finansierandet av dem. De som fogar sig och håller sig fast vid det gamla systemet kommer att få en chock. Många kommer att vända om vid denna punkt och andra kommer inte att göra det. De fortsätter hålla sig fast vid det gamla systemet och håller det sålunda levande.

Jag: Det är för illa. Men det skulle bli svårt för en del att tro på att allt som var menat att ge dem så mycket i livet nu vänder sig mot dem. Ironin är: om de bara visste vad deras verkliga potential var!

Ivo: Er värld måste dela på sig igen tills den slutligen förenas i kärlek. De människor som inte fogar sig nu är Jordens framtid. De som är medgörliga står på listan för att slutligen bli utplånade. De vägrar utvecklas. Detta är vad det här handlar om. Inget mindre än det. Deras själar kommer att färdas till andra tredje-dimensionella planeter där de kanske kan uppstiga.

Jag: Tack Ivo. Jag vet att du kommer att finnas här med oss genom detta, men alla måste göra sin bit.

Ivo: Du vet. Min älskade, du gör allt du kan för andra, med din signatur bak på din bil.

Jag: Javisst. Jag har haft flera som legat alldeles för nära bakom mig. De försöker läsa vad jag har skrivit. LOL. Jag har en konstnärs handstil. Det är hur jag skriver.

Ivo: Du skriver som någon som är fast besluten att få ut sitt budskap, min kära. Du har två hemsidor: en för dem som är medvetna om sin multi-dimensionalitet och närvaron av utomjordingar och en för dem som först nu håller på att vakna upp. Det är ett råd till alla som lyssnar att skapa er egen hemsida för att hjälpa ’red pill’-människorna. Skapa en gratis hemsida på en plattform såsom weebly och posta länken i kommentarer på sociala media och massmedias hemsidor. Sharon gör så och det är effektivt.

Jag: Javisst. Yahoo nyheterna stängde av kommentarerna på sin sajt. De fick alltför mycket motstånd mot sina inslag med covid-strunt. LOL.

Ivo: Ja, de inser att de håller på att förlora. Och det är bra. Men de har fortfarande den största delen av kontrollen. Trump kan bara göra så mycket. Han är förpliktad till en process som avslöjar sanningen och han kan inte göra mycket utan folkets godkännande. Om han gör det, så kommer han inte att väljas på nytt. Han jobbar på att få fler ombord.

En sak som också måste diskuteras är att nyheterna uppenbarligen är barnsliga på det sätt som de trycker ner Trump, insinuerar att han är galen osv osv. När ni själva slutar upp med att bete er på det här sättet så kan ni lättare se vad man gör för att manipulera er genom att bete sig så. Ni har fått lära er att bete er så som era världsledare gör och när ni gör det så är det lätt för er att hålla med dem. När ni höjer er ovan denna låg-frekventa nivå av beteende, kan ni se avsikten i vad de gör. Det här är hur uppstigningen och att utföra ert inre arbete hjälper andra med att vakna upp. De får nog av skvallret och smutskastnings-showen som spelas upp framför dem.

Jag: Amen. Är dessa våra ledare? Som uppför sig som småungar? Skolgårdarnas mobbare? Det är det bästa de kan göra och de leder landet? Vi behöver vuxna som uppför sig som vuxna borde göra.

Ivo: Jag håller med. Integritet är allt och därför måste ni leta efter dem som uppvisar det såsom era ledare, inte dem som manipulerar er till underkastelse.

Jag: Tack Ivo.

Ivo: Vi ska bygga upp en storslagen stad. Den kommer att vara skyddad av Ljus. Många kommer att komma dit, för att söka hjälp och för att skydda sig själva från det livsöde som de kan se att deras vänner och familjer genomlider. Det kommer att bli en plats för healing och en ny begynnelse för mänskligheten på Jorden. Fler kommer också att delta i detta, i olika delar av världen och vi hjälper dem också.

 

www.sharonandivo.weebly.com

YouTube: SharonandIvoofVega

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...