Ivo från Vega via Sharon Stewart, 9 december 2019

Ivo från Vega via Sharon Stewart, 9 december 2019

 

Sharon Stewart

Varför det Mörka försöker Splittra | Ivo från Vega via Sharon Stewart

 

Ljuset arbetar med enhet; så mörkret försöker dela och erövra.

Jag: Ivo, vi har mycket att lära oss här på jorden.

Ivo: (skrattar) Ashtar lär er vem hans mamma är.

Jag: Ja. Låt mig förklara för läsaren vad Ashtar berättade för mig. Han sa att hans mamma är alla kvinnor som är inkarnerade från själen hos kvinnan som faktiskt födde honom, eftersom det är själen som är hans mor, inte den fysiska varelsen. Här ser vi vår mamma som kvinnan som födde oss, men eftersom galaktikerna förstår att vi inte bara är en fysisk varelse, relaterar de till varandra på själsnivå, inte på fysisk nivå.

Ivo: Ja.

Jag: Så hur många mödrar har du för närvarande, Ivo, eller för den delen, hur många har du någonsin haft?

Ivo: Miljoner när du tänker på att min nuvarande mamma, Layeela, bara är en själ som har gett mig ett inkarnerat liv. Jag har haft andra själar som har gett mig liv i andra inkarnationer. Till exempel har födelsemodern till Ramon, vars namn var Hetta, varit min mamma i flera inkarnationer. Hon har varit din mamma i en inkarnation …

Jag: Du refererar till själen, inte den fysiska personen.

Ivo: Ja. Men poängen jag vill göra är att vi verkligen är ett. När du fortsätter att se på din födelsemoder som den enda mamma du har är det förvirrande att inse att du har en annan mamma som för närvarande också lever.

Jag: Ja, Vary som är Vegan och mamman till min 5D-aspekt, Cheeanaya. Eftersom själen är densamma skyddar hon mig som en dotter. Hon sa inte: ”Jaha, jordmodern måste skydda henne, inte jag!” Hon kommer och är med mig hela tiden. Jag måste erkänna, det var förvirrande när jag insåg att jag hade två mödrar, men då såg jag fortfarande på det ur ett fysiskt perspektiv.

Ivo: Även dina andra mödrar som skyddar dig är från samma själ som Varys, min älskade. Så här säger Ashtar: de ser dig alla som sin dotter för att du är född från en inkarnation av deras själ.

Jag: Herregud, jag skulle hata att organisera familjens picknick.

Ivo: Vi är alla en stor familj, min älskade. Vi är alla sammankopplade. Att se ditt liv från ett fysiskt väsens begränsade perspektiv bortser omedelbart ifrån sanningen om enhetlighet i allt medvetande. I galaxen förstår vi vår anslutning till alla andra; det gör inte ni för att ni har lärt er att inte göra det.

Jag: Så modern har verkligen att göra med den feminina aspekten av själen, inte en fysisk person som råkar vara kvinnlig. Så vad händer när den feminina aspekten av själen inkarnerar som en manlig? Det har hänt. Jag vet att jag har varit en man i ett par livstider.

Ivo: Ja, detta görs för att stärka det maskulina inom en viss feminin själ. Min kära, jag känner att du inte kan förstå detta men det är gjort. Du är feminin men har en maskulin sida, eller hur?

Jag: ja.

Ivo: Du överväger mot det feminina men du bär också maskulina energier. Alla monader delas upp i själar som bär båda polariteterna, inte bara en. Din maskulina sida hjälper dig att relatera till mig och min feminina sida hjälper mig att förhålla mig till dig.

Jag: Aha. Okej.

Ivo: Så du ser när ditt folk kämpar mot andra som kanske är andra aspekter av dig själv eller dina föräldrar är detta felaktigt. Ni ser saker som strikt fysiska varelser vilket förhindrar er förståelse av enhet i allt medvetande och sammankoppling av alla till varandra. Min älskade, vi hjälpte dig att förstå att alla på jorden är sammankopplade. Jag minns att du tänkte att om en person gifte sig med en annan person som hade ett barn som gifte sig i en annan familj som hade ett barn och gifte sig med en annan familj, måste det finnas samband mellan alla på jorden. Vi arbetade med dig för att förstå det vid den tiden.

Jag: Jag kommer ihåg det. Det var min lektion i Blodslinje 101. Skratt

Ivo: Och ja, dina blodslinjer sträcker sig ut i galaxen. Du är född nu i samma blodslinje som Anara som är din mormorsmor många gånger, och båda är i blodslinjen för min femte dimensionella kompis, Cheeanaya. Du bär också lite av hennes DNA i den här kroppen. Ni är alla samma varelse – samma själ men med olika kroppar. Ni är helt enkelt Cheeanayas tredjedimensionella aspekt.

Vi är förenade inom galaxen och i andra dimensioner, och detta är vår styrka. När vi förstår vår relation till alla andra som jaget är vi icke-våldsamma. Det är er uppfattning på jorden att ni är unika och utan koppling till andra som tillåter orsakande av skada på andra på er planet. Er uppfattning att skillnaderna i ras och färg indikerar en annan klan och därför är en potentiell fiende är löjlig.

Ni är alla sammankopplade. Det har varit och fortsätter att finnas äktenskap och parning mellan olika raser, därför finns det inget sådant som en ren ras. Insisterande på sådant är också löjligt.

Era kungligheter går tillbaka i historien som att de vill hålla sina blodslinjer rena genom interna äktenskap och de betalade priset genom att ådra sig sjukdomar som är vanliga för incestuösa relationer. Detta bevisar också att vår styrka ligger i vår enhet, inte i separering av blodslinjer. Naturen bekräftar bara det jag menar: åtskillnad mellan arter försvagar dem.

Jag hör dig säga, ”Ja, Ivo, men alla människor är sjuka på den här planeten,” och på det svarar jag, ”Min älskade, det är er negativitet som försvarar era sjukdomar och försvagar era kroppar. Om ni skulle ha fullt fungerande DNA och en mer positiv syn skulle ni aldrig bli sjuka. ”

Det mörka är de som söker uppdelning eftersom de vet att en uppdelad mänsklighet är en försvagad mänsklighet. Vår styrka ligger i antal, inte i vår ensamhet.

De har tagit långt tid för er att lära er att uppdelning är sättet att leva på för de vet att det försvagar ert motstånd mot deras dominans över er. Så de skapar det politiska systemet med två partier. De har skapat separation inom religionerna. De har skapat uppdelning mellan gamla och unga genom social programmering. De har skapat uppdelning mellan länder vilket har lett till krig.

Anledningen till att detta verkar logiskt eller motiverat för er beror på att det finns två kön: manliga och kvinnliga, så det var lätt att anta att eftersom det finns åtskillnad mellan könen, måste separation också finnas någon annanstans. Ni har ett klassystem. Ni har eliten och arbetarna.

Era egon fokuserar på skillnaderna mellan alla istället för att förstå er gemensamhet och där delar ni upp er själva.

Mörkret kommer att dela upp er där det är möjligt eftersom det förstår att när det delar upp er och ställer er mot varandra, kommer det att försvaga er. I galaxen är vi alla ett. Vi tar hand om andra när vi tar hand om oss själva. Vi hedrar varandra när vi hedrar oss själva eftersom vi förstår att allt återspeglar sig tillbaka till den vi är. Vi anser en annans liv vara lika viktigt som vårt eget. Endast när vi håller dessa värden förhindrar vi separationen som ni upplever på er planet. Med vår förståelse av oss själva som energetiskt medvetande snarare än fysiska kroppar, förstår vi vår enhet och vi lever med detta.

Ert folk har mycket att lära sig. Mörkret kommer att slå en kil mellan er på vilket sätt som helst. De har genetiskt förändrat mannen och kvinnan för att skapa uppdelning, istället för komplementen till varandra som ni borde vara. Detta har lett till många problem i relationer. Lösningen är alltid att höja sig över egot i en relation och förhålla sig till andra på en själsnivå. Den medvetenhetsnivån kan inte påverkas av mörkret. När hjärtat är öppet kan mörkret bara försöka stänga det igen för att få er ner i det lägre sinnet. Detta är grunden för medvetenhetskriget som har omslutit er planet under eoner.

Det börjar minska och amen till det!

Jag: Skratt. Jag håller med. Vi vaknar upp.

Ivo: Så min älskade. Det var allt för ikväll. Jag känner din trötthet och kommer att lämna dig med detta.

Jag: Tack Ivo.

Ivo: Ja, min älskade. Min kärlek från miljoner år där jag har haft många mödrar och många fäder men alltid är den enda själ som jag tillhör.

 

 

www.sharonandivo.weebly.com

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...