James Gilliland Rapport, 21 december 2019

James Gilliland Rapport

21 december 2019

INKOMMANDE ENERGIER! TUMMEN UPP!

Efter fullmånens energier med solstormarna och Schuman-Resonansen toppande vid 160 som förutsagts, träffar Schiff fläkten(Schiff hits the fan). Politiskt kommer Bar-notan att betalas men barnotan är karma som accelererar i alla livets skiften. Alla institutioner har sitt karma och måste transformeras, bli frekvensspecifika till dessa nya inkommande energier. Politiska, religiösa och affärsinstitutioner, till och med familjedynamik kommer att uppleva en transformativ process som kan vara kaotisk. Era själar skriker för att avlägsna er från omständigheter som inte är i linje med er själ och uppvaknings- och healingprocessen är på god väg. Dessa energier stiger exponentiellt, allting accelererar och snabbas upp och det bästa råd vi kan ge er är att sakta farten.

Släpp det förflutna, gör er dagliga meditation, bön eller andliga övning och hitta en god processorienterad terapi. Förlåtelse är nyckeln, förlåt andra och er själva för att ni manifesterar och magnetiserar dessa människor och händelser in i era liv. Viktigast är att ta åt sig visdomen från upplevelsen och låta visdomen sätta sig i själen. Nu vet ni vad ni inte vill, skifta till skapande sinne och fokusera på det ni vill. Att sätta er intention är nyckeln.

Att sätta gränser är också nyckelelement i dessa tider och att vara ansvarsfull innebär att svara själen, alla har sitt unika själssyfte. Narcissisterna, lögnarna och bedragarna kommer att bli en utrotningshotad art. De finns på en nedåtgående utvecklingsspiral, deras öde och framtid kommer att bestämmas av deras frekvens. Det är högst väsentligt att vi tar tillbaka vår makt, river alla kontrakt och överenskommelser som gjorts fel och att vi blir i linje vår egen själs syfte. Ni kan inte kvarstå i underkastelse under kommande dagar, de inkommande energierna kommer inte att tillåta det.

Vi har tidigare sagt att enda orsaken till att någon har makt över er är att ni behöver något från dem. När ni blir självständiga kliver ni tillbaka in i er kraft. Allting som inte bemyndigar er och tjänar er kommer att kollapsa. Det kaos vi ser är den transformativa processen där Universell lag är den slutliga transformationen.

Följs Universell Lag i politiska-, religiösa- och affärsinstitutioner? Följs den i dynamiken med familj och vänner? Är Universell Fred, Broderlig/Systerlig Kärlek, Individuell Frihet och Välstånd för alla, riktlinjer i dessa institutioner, i dynamik med vänner och familj? Allvaret i dessa transformationer och det medföljande kaoset är direkt relaterat till vad som kommer att krävas för att komma tillbaka till att vara i linje.

När ni är självständiga, när ni har gjort er egen personliga Gud/Skaparen/Stor Ande anslutning, blir ni ett ankare, en sändare för Skaparen, vilket namn ni nu vill ge den. Den kallas Buddha eller Kristusmedvetande, andra har sina namn för att bli ett med detta medvetande och denna energi. Det är slutmålet. Allting kommer från och återvänder till denna samma punkt. Ni blir punkten centrerad i den punkten. Ni kan inte längre dras bort från den punkten.

Ni söker inte längre kärlek, acceptans och godkännande av andra därför att er kärlek, acceptans och godkännande av er själva är orubbligt. Det går heller inte att korrumpera er. Allt annat faller bort. Ni är Universell Lag. Fler och fler människor börjar inse detta och går iväg från alla fällor och snaror, befriar sig själva. De ser apfällan, hur de snärjs och släpper taget om riset. För dem som inte vet vad en apfälla är, det är en kokosnöt med ett borrat hål fylld med ris.

Apan sticker in sin hand, tar tag i riset och släpper inte taget. Allt apan behöver göra för att återfå sin frihet är att släppa taget om riset. Riset representerar våra anknytningar till människor, platser och saker, materiella ting. Äger ni dem eller äger de er? Skänker de er glädje?

Glädje är en känsla oberoende av materiella ting. Etablerar era materiella saker, era bilar, ert egenvärde? Vad händer med ert egenvärde när ni förlorar dem, när de skadas, tas bort från er? Vi har varit förslavade genom beroende och skulder. I kommande dagar kommer båda att tas bort. Förslavande och beroende, till och med brist, är inte i linje med Universell Lag. De är i linje med Drakonisk Lag och den Lagen och allt i linje med den kommer att falla.

Detta inkommande medvetande och denna energi expanderar exponentiellt och vi måste alla transformeras med den. Vad händer med apan som inte kan släppa taget? När vi talar om att släppa taget talar vi om att släppa det förflutna, om att kliva bort från Drakonisk Lag och alla institutioner som fungerar under den.

Det inkluderar ohälsosamma relationer som inte är bemyndigande eller i linje med Universell Lag. Ett annat ord för Universell Lag är Enhetsmedvetande. Vi är en familj, vår källa är en Skapare, vi lever på en planet, vi är olika men ändå existerar alla olikheter inom detta enda medvetande som omfattar allt medvetande på alla plan och dimensioner genom hela multiversum. Skaparen är allestädes närvarande i allt liv, all Skapelse och det är dags att erkänna detta och handla i enlighet med det. Det är visdomen bakom förändringarna.

Ytterligare två händelser som kommer är midvintersolståndet 21:a december med en större linjering med den centrala solen. Vi har också en förmörkelse den 26:e. Förvänta er förändring.

James Gilliland

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...