Jeshua: Två steg för att få kontakt med själen via Pamela Kribbe, 2 juni, 2024

 

Jeshua: Två steg för att få kontakt med själen

2 juni 2024

via Pamela Kribbe

https://www.lightraisersworldwide.com/two-steps-to-connect-with-the-soul-pamela-kribbe/

Kära vänner, jag är Jeshua, din bror och släkt. Jag har varit tillsammans med dig, och jag har älskat dig. Många av er har varit på jorden flera gånger, i andra liv, när ni har blivit berörda av elden jag kom med. Det var elden som jag var en fackelbärare av, men absolut inte den enda. Du är en del av en glöd som flödar in i mänsklighetens historia. Ett nytt ljus som ville sjunka ner till jorden för att bli rotat här, och jag var en av dess representanter.

Ett medvetandefält har uppstått som du kallar Kristusenergin, medan det i andra språk eller kulturer har ett annat namn. Men den väsentliga aspekten av Kristusenergin, av den impuls som jag kom med, är hjärtats öppning: lyftet av det jordiska kollektiva medvetandet till hjärtats nivå. Den nivån är också själens nivå.

Det jordiska livet var då, och är fortfarande, ofta nedsänkt i en slöja av glömska. Ett avbrott i utvecklingen av det mänskliga medvetandet uppstod, vilket gjorde att människor blev fixerade vid det materiella, det rent fysiska. De blev så att säga absorberade i den jordiska slöjan och glömde varifrån de kom. Ursprunget, det som ger liv och inspirerar allt, det som du kom ifrån, glömdes bort. Hur hände det?

Naturligtvis har det alltid funnits religioner som talar om gud och ett högre syfte, och om transcendent makt och styrka. Men dessa religioner är starkt baserade på en mänsklig bild av makt och dominans, där en manlig gud styr världen, dominerar, ger riktning, straffar och belönar. Så det fanns alltid en gud, men den guden hade för många mänskliga egenskaper och hjälpte inte riktigt människor att överskrida slöjan som hade fallit över jorden.

Men under alla dessa tider, och i alla dessa kulturer, fanns det också milda röster, som sorlet från en dold ström, som talade om en annan sanning. Denna sång om hjärtat, om själen, har aldrig helt försvunnit från jorden även om mycket har hänt för att kväva själens röst – den ursprungliga, kreativa kraften i var och en av er. Mycket rädsla har såtts av makthavarna. De hade ett intresse av att göra den där ursprungliga rösten, den där milda rösten, att inte bli hörd – och så gick den under jorden.

Samma sak hände med mitt meddelande. Jag var en av dem som talade om en sanning i ditt hjärta, om en röst som vägleder dig, oberoende av krafterna utanför dig, dessa krafter av makt och dominans, och frihet från rädslan för dem. Mitt budskap berättade om din storhet och din jämlikhet.

En av de första sakerna som gick fel var när mina ord gjordes till en doktrin, när de förvandlades till en dogm, en teologi och där jag sattes på en piedestal, medan ni framställdes som syndare. Det fanns en hierarki och deras regler och bud fastställdes. Många olika strömningar trädde in och så småningom blev kyrkan en maktinstitution som helt hade tappat kopplingen till källan.

Era hjärtan är bärare av det milda sorlet från den dolda ström som sköljer och fräschar upp, som för er tillbaka till er själva. Dammet och smärtan av rädslor, tvivel och känslor sköljer bort från dig. Känn den strömmen i ditt hjärta. Det har visat sig oförstörbart – det finns fortfarande kvar.

Kom ihåg glädjen. Kom ihåg de spontana ögonblicken i ditt liv när du skrattade och kände för att göra saker, när du drömde och lekte. Tider då du var närvarande i ögonblicket, när du var kär, eller du var full av en framtidsvision – en bild, en plan – stunder fyllda av hopp och drömmar. Känn glädjen av dessa önskningar, av dessa drömmar. Goda drömmar, goda önskningar, gör dig glad, även innan de blir sanna: en känsla av glad förväntan.

Det är din själs röst. Ändå upplever du dagligt motstånd för att uppfylla dina önskningar. En del av er har till och med blivit missmodiga, cyniska och besvikna över livet här, över samhället och världen omkring er. Du tror att du måste hålla dig liten; att saker och ting inte kommer att fungera trots allt, och att du skulle vilja komma härifrån.

Du är så konstruerad att saker och ting inte har någon mening för dig om du inte kan leva från ditt hjärta, från spontanitet och inspiration. Du har kommit för långt för att leva ett liv anpassat till de rädslobaserade reglerna och normerna runt omkring dig. Du kräver frihet. Acceptera ditt sjungande hjärta, med dess känsla av frihet, och att du inte kan passa in i den värld av regler och normer, som bygger på rädsla eller makt.

Ni är som drivved som flyter runt i den här världen. Ni är drömmare och skarpa iakttagare. Som barn var nii utan undantag väldigt känsliga och snappade upp vad som pågick i stämningar och idéer runt omkring era föräldrar och omvärlden. Du har upplevt hur det är att ha förtryckande idéer, och speciellt tryckande energier runt dig. Dessa energier har delvis kvävt dig och har begränsat din originalitet – din själs sång.

För att höra den sången igen och börja leva den, är det första som behövs att du börjar stå upp och säga “nej” till det som inte passar dig, och att bli intimt medveten om vem du är! Du är en del av den underliggande strömmen, någon som vill föra levande ljus till jorden, som vill bryta upp gamla strukturer av rädsla och makt. Det är din essens – du är en ljusarbetare.

Så att anpassa sig, att leva ett “vanligt liv” är inte rätt för dig. Det är viktigt att du accepterar det, eftersom att leva ett “vanligt liv” skulle gå emot syftet med ditt uppdrag, med din själ. Du är här för att vara dig själv, för att uttrycka dig själv med ditt unika ljus, din längtan efter förnyelse, dina drömmar som sträcker sig bortom den välbekanta, existerande ordningen. Du drömmer om en ny jord, om ett nytt medvetande. De drömmarna är du.

Men var och en av er, under uppväxten, blev tveksamma, eftersom pressen utifrån dig själv kan vara intensiv. Du är mänsklig, du är sårbar. Du vill ansluta och vara en del av det som finns omkring dig. Så du tvingar dig själv att passa in i formar som gör ont, i en tvångströja som hämmar och kväver dig. Då pustar din själ. Då uppstår kriser i form av sjukdomar, förlust av jobb, uppbrott – det kan vara vad som helst. Men det kan också hända där ingenting verkar vara fel utåt, men inombords känner du dig väldigt spänd, deprimerad eller rastlös. Mycket ofta är detta relaterat till att du inte lyssnar på din själ, till vem du är.

Du behöver inte skylla dig själv för att dessa saker händer, för så mycket kommer i vägen när du växer upp som ett högkänsligt barn och ungdom i denna verklighet. Du kommer att bli förvirrad, varför det är så viktigt att ansluta till din kärna nu, att vara annorlunda, att vara en ljusarbetare. Att till fullo erkänna att du inte passar in i det befintliga ramverket, för du är trots allt här för att bryta upp det. När du verkligen förstår detta till fullo, faller en enorm börda från dig.

Du översvämmades av bilder och förväntningar från världen utanför dig själv som berättade för dig hur du skulle vara: som man, som kvinna, som pappa, som mamma; som uppmuntrade dig att bli framgångsrik, att vara bra, att vara populär. Det finns många externa bilder som du tror att du måste följa, eftersom ditt sinne, särskilt när du är ung, absorberar de bilderna.

I det samhälle du nu lever i kommer en lavin av bilder mot dig. Dessa bilder är förmodligen idealiska bilder, men i själva verket är de inte baserade på att vara människa, på din sanna natur – de är illusioner, fantasier. De är vanligtvis bilder som ligger utanför sanningen i den verklighet som ni har att göra med som utsatta människor av kött och blod. Och ofta är de förtryckande, kvävande bilder: du måste göra det här, du måste göra det, du måste bete dig så eller så för att vara vacker, för att vara framgångsrik, för att vara effektiv.

När du inser att du är här för att bryta upp den existerande ordningen, för att föra in ljus i detta mörker, då kan du släppa taget om de bilderna och känna att du är bra. Inte för att du möter en lista med idealiska egenskaper eller på grund av vad du har uppnått i världen. Nej, du är bra för att du är här med din vibration, med din energi av förnyelse, med din nivå av annorlunda, med din känslighet. Kort sagt, du är bra för att du är här.

Det är därför du behöver berömma och älska dig själv. Först när du känner så djupt, och är villig att säga “nej” till de falska bilder som inte ger dig näring, kommer du att få tydliga interna instruktioner eller signaler om hur din själ vill uttrycka sig i denna verklighet. För det är ditt yttersta mål: självuttryck som kommer direkt från ditt Jag. Inte vad någon annan förstår med självuttryck, utan vad du upplever som ett glädjefullt, trevligt, avslappnat, roligt sätt att uttrycka dig själv, och det kan vara vad som helst. Det behöver inte vara spektakulärt eller storslaget. Släpp de bilderna. Själens röst är mild och kärleksfull. Det handlar inte om spektakulära framgångar, utan snarare om att upptäcka och uppleva mysteriet med vem du är: hur speciell du är med din rikedom av känslor och talanger.

Jag vill illustrera, genom en övning, de två steg jag beskrev som sätt att få kontakt med din själ. Det första steget är att säga “nej” till falska bilder som tar dig bort från din väg. Det andra steget är att ansluta till din individualitet, med vem du verkligen är: drömmaren, vandraren, outsidern, som kommer hit med en ljusfackla för att lysa upp.

Tänk dig att vara i ett bergsområde i naturen. Du kan höra ljudet av en bäck som rinner över klippblock och stenar. Du kan höra sorlet från träden, buskarna. Du är ensam, men du känner livet omkring dig, för allt är levande: solen, växterna, djuren. Du tar av dig kläderna så att du kan vada barfota i den där porlande bäcken, och sedan bestämmer du dig för att lägga dig i vattnet. Det förvånar dig hur skönt och behagligt svalkande det känns. Du ligger med huvudet vilande på en sten och du låter vattnet fräscha upp dig.

Du har burit så mycket i ditt liv, absorberat så mycket i dig. Nu är det dags att höra din egen röst. Du ser glittret på vattnet runt dig, du känner att det rinner längs dina armar och ben och vattnet läker dig. Känn hur det sköljer runt dig och rensar huvudet. Känn din styrka – det krävs styrka för att vara här i denna jordiska atmosfär. För en ängel som du, som har haft kontakt med de högsta ljussfärerna, är det ständigt smärtsamt att vara närvarande mitt i tyngd och negativitet.

Du är här på ett uppdrag, och det är viktigt att du inser det. Jämför dig inte med andra. Gör det du vill göra och det som är rätt för dig – du har gjort en så lång resa. Du är inte här för att dansa till andras musik. Känn vad som är ditt eget sätt, din egen originalitet. Känn för ett ögonblick att du helt släpper allt och du låter din själs vatten flöda genom dig. Känn hur ditt hjärta absorberar det – ditt hjärta är törstigt. Det vill så gärna återigen få kontakt med ditt vackra, rika jag, med din själ.

Se, i mitten av ditt hjärta, ett barn som leker som påminner dig om din dröm, och inte om världen omkring dig. Ja, din dröm. Innan du kom till jorden drömde du om det här livet. Du hade planer, du hade ett syfte; det brann inom dig, varför du ville komma hit. Titta på det barnet som leker, utseendet på dess ansikte, och försök känna hur det är att vara det barnet. Det ser ut som ett barn, men det är väldigt gammalt – men det är det nya som bringar det. I barnets ögon kommer ett budskap från din själ.

Låt världens energier, av det du har absorberat, skölja bort från dig och lämna dig ren. Titta nu igen på det dansande barnet i ditt hjärta – det barnet är helt nytt. Trots allt du varit med om är det barnet helt nytt. Det kommer inte från det förflutna, det här barnet kommer från din framtid. Det är upp till dig om du vill hålla det här barnets händer – men det sträcker ut sina händer till dig och säger: “Kommer du?”

Känn den bubblande livsglädjen i detta barn, och våga drömma igen! Det är din djupaste dröm som själ att låta ditt unika ljus lysa här – att vara dig själv kan man kalla det. Varje steg av att vara dig själv är unik. Det finns inget utanför dig som du måste mäta dig med. Det finns ingen standardplan för att hitta din väg. Rådfråga ditt hjärtas röst, av detta barn inom dig.

Innan du når ut till din själ, titta på vad som gör dig orolig, vilka mörka röster inom dig som säger: ”Det här är inte tillåtet, det ska inte vara det; nej, det är inte möjligt för mig, för …” Dessa mörka röster ger näring åt rädslan för brist, för förlust. När du känner den rädslan starkt kan du inte uppleva din själs röst, så det är ofta nödvändigt att först ta bort dig själv eller frigöra dig från detta fält av rädsla runt dig. Först då kan du finna lugnet att känna din själ. Det är viktigt att göra detta dagligen, om så bara för att det får dig att känna dig mycket mer avslappnad och lugn. Träna dig själv att frigöra dig från fältet av rädsla, och inte bara från fältet som har absorberats av dig, utan också från fältet av rädsla som lever i människorna runt dig, i samhället.

Att vara i naturen är ett sätt att koppla bort från den rädslan, men i slutändan handlar det om en inre klarhet, ett inre “nej” till den där vibrationen av rädsla och tvångsmässig anpassning. Gör det som ger dig glädje, men gör det inte för svårt för dig själv. Gör något varje dag som ger dig en känsla av avkoppling. Lev i nuet, i det som tar dig hem till dig själv. I slutändan är det första och enda steget mot att uppnå din själs mål en genomträngande självmedvetenhet, ett genomgripande medvetande: “Detta är jag och det är bra”. Tillåt dig själv att känna dig djupt in i vardagen – det är så.

Jag tackar er alla för att ni är på jorden. Du gör skillnad, du spelar roll. Du bär en vibration i ditt hjärta som är ny, som är innovativ. Detta har en effekt på det kollektiva medvetandet och världen omkring dig. Även om du tillbringar hela dagen med att bara meditera eller arbeta i din trädgård, gör din vibration stor skillnad. Din hängivenhet till hjärtats och själens väg syns och hörs. Du är en ljusarbetare, en medvetandepionjär. Du är jag och jag är du – vi är sammankopplade.

Översättning; Marie-Anne

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *