Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 2 juni 2024

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 2 juni 2024

2 JUNI 2024

Välkommen till vårt meddelande kära läsare.

Nästan alla upplever en känsla av trötthet och vissa fysiska problem vid denna tidpunkt eftersom de höga resonansenergier som nu flödar till jorden när uppstigningsprocessen fortskrider inte bara rensar gamla energier utan samtidigt integrerar dem i cellerna i fysiska kroppar. Det mänskliga sinnet tolkar ofta denna process som att något är “fel” eftersom det är obekant med vad som äger rum.

Som med allt som existerar är jorden manifestationen av en idé i det gudomliga sinnet, ett perfekt uttryck för Guds kreativitet, skönhet, harmoni och helhet – växter, djur och individer som alla uttrycker det gudomliga medvetandets kvaliteter. Med tiden, när medvetandetillstånden halkade allt djupare in i okunnighet, började världens kollektiva medvetande återspegla separation snarare än kärlek och anknytning.

Separationsmedvetandet ser på jorden och hennes livsformer som materiella, förbrukningsbara och tillgängliga för att kunna domineras av människor som anser sig vara överlägsna. Jorden anses fortfarande av många vara inget mer än smuts, en dumpningsplats som ska användas och missbrukas i vinstsyfte. Eftersom det bara finns ETT, återspeglas detta medvetandetillstånd (ett av respektlöshet och överlägsenhet) ofta i livet för dem med detta medvetande eftersom medvetandet är kreativt.

Uppstigningsprocessen löser upp densitetsenergier som har legat över jorden under mycket lång tid. Detta kommer så småningom att tillåta Jorden att återigen manifestera mer av sitt verkliga jag, den länge dolda jorden som än så länge är okänd för majoriteten.

Genom århundradena har det funnits grupper och individer med högre medvetenhet som försökt förklara och demonstrera människans enhet med jorden genom helande och undervisning, men de straffades vanligtvis hårt eller dödades för att de tänkte “utanför den accepterade boxen”.

De flesta av de som märkts som “häxor” i äldre tider dödades helt enkelt för att de kunde anpassa sig till jordens energier och använda dem i fysiska, känslomässiga och mentala läkningsmetoder, främmande för majoriteten som levde från tredimensionellt medvetande.

Många hade varit helare i de gamla läkande templen i det förflutna. Rädsla får människor att resa sig och motstå allt som strider mot deras personliga trossystem oavsett hur falskt det är eftersom en persons trossystem utgör deras känsla av säkerhet och är grunden från vilken de bygger sina liv.

Rädsla i en eller annan form dominerar tänkandet och ligger till grund för det tredjedimensionella medvetandetillståndets handlingar. De som är hårt låsta i något speciellt trossystem kommer ofta att slå ut mot alla som tror annorlunda. Ni bevittnar allt mer av detta nu eftersom uppstigningsenergierna åstadkommer förändring som i sin tur hotar trossystemen hos allt fler ledare (kyrka, regering, jurister, experter etc.) såväl som vanliga medborgare.

Rädsla driver dem att proselitera, använda lagliga medel och främja taktik av rädsla och skuld för att tvinga andra att acceptera deras personliga övertygelse om allt eftersom de okunnigt tror att deras sätt är det enda “rätta” sättet. Detta gäller särskilt med religiösa övertygelser. Sanning är sanning och kan aldrig påverkas i någon form eller utseende av dem som hotas av den.

Rädsla, det naturliga uttrycket av att tro att jaget är skilt från Gud, människor och andra livsformer, likställs automatiskt i det mänskliga sinnet som separation från sitt bästa. Detta uttrycks i sin tur ofta som tron på att en person kan och måste göra vad de tror är nödvändigt för att uppnå det de tror att de måste ha.Separationsmedvetande har fött varje krig, allt våld, fattigdom, sjukdomar och varje form av brist och begränsning.

Rädsla och dess uttryck är uråldriga och kommer att fortsätta tills energierna som håller och upprätthåller dem (tron på dualitet, separation och två krafter) utvecklas bortom av majoriteten som sedan kommer att tillåta rädslan att upplösas av sin egen intighet.

Idéer om separation är och kan bara vara illusoriska eftersom Gud är allestädes närvarande. Allt är i och av Gud/Gudomligt medvetande eftersom inget annat existerar. Hur skulle en allestädes närvarande Gud kunna skapa någonting utanför SIG själv?

Varför eller ens hur skulle DET skapa något främmande, farligt, bristfälligt, obeständigt från innehållet i DESS eget harmoniska, självupprätthållande och självupprätthållna Jag? Brist, begränsning, sjukdom, etc, existerar inte i Gudomligt Medvetande och kan därför inte och har aldrig skapats av Gud.

Gud är självförsörjande, självupprätthållen, harmonisk och komplett. Gud är den enda orsaken och därför den enda verkan. Att veta och acceptera detta avslöjar varför andliga mästare över tid har kallat världen för en illusion även om bra och dåliga framträdanden verkar så verkliga.

Jorden är verklig, hur den har varit och fortfarande uppfattas utgör illusionen.

Ingen person är bättre eller heligare än en annan, vissa är bara mer andligt vakna. Gud manifesterar sig i oändlig form och variation – individualitet från samma substans. Guds egenskaper är egenskaperna hos varje människa eftersom Gud inte begränsar SIG själv genom att flöda mer av SIG själv till en och mindre av SIG själv till en annan.

Gud uttrycker för alltid dess fullhet för varje person, men hur mycket som tas emot och upplevs beror på individens mottaglighet. Fri vilja tillåter varje person att hålla dörren till sitt medvetande öppen eller stängd.

Just nu ser ni en hel del konflikter i världen när gamla energier som har legat i dvala i eoner börjar dyka upp. Energier av dualitet, separation och två krafter har ingen gudomlig lag för att stödja eller upprätthålla dem utan kommer att fortsätta att manifestera sig så länge som världens kollektiva medvetande ger dem kraft och matar dem med energi. Det är därför som ni är vakna här på jorden vid denna tidpunkt, för att beså och öppna ett sovande kollektiv helt enkelt genom närvaron av ert Ljus.

Tillåt processen utan att ge kraft åt utseendet. Tro inte att du gör något fel om livet blir kaotiskt, disharmoniskt eller det som är bekvämt och välbekant försvinner.

Vet att du gör något rätt – rensa bort det som är falskt, föråldrat och inte längre relevant för andlig evolution genom din medvetna insikt om att Gud är den enda kraften och inte de många saker som presenteras för dig vid denna tidpunkt som kraft.

Erkänn och gör anspråk på din Gudomlighet i insikten att din enhet med Källan automatiskt utgör din enhet med allt liv och varje Gudomlig Idé.

Vi är den Arkturiska Gruppen, 2 juni 2024

Översättning: Lars-Eric

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *