Jeshua via Pamela Kribbe, 13 november 2021

 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jeshua via Pamela Kribbe

13 november 2021

Två Steg Till Kontakt med Själen

Kära vänner, jag är Jeshua, er broder och besläktade ande.

Jag har varit tillsammans med er, och jag har älskat er. Många av er har varit på Jorden flera gånger, i andra liv, där ni rörts av den eld jag kom med. Det var elden för vilken jag var fackelbärare, men verkligen inte den enda. Ni är del av en glöd som flödar i mänsklighetens historia. Ett nytt ljus som ville nedstiga till Jorden för att rotas här, och jag var en av dess representanter.

Ett fält av medvetande har framträtt som ni kallar Kristusenergin, emedan det i andra språk eller kulturer har ett annat namn. Men den viktiga aspekten av kristusenergin, av den impuls jag hade med mig, är öppnande av hjärtat: lyftandet av det jordliga, kollektiva medvetandet till hjärtats nivå. Den nivån är också själens nivå.

Livet på Jorden var då, och är fortfarande, ofta dolt bakom en slöja av glömska. Ett brott i utvecklingen av det mänskliga medvetandet inträffade, vilket fick människor att bli fixerade vid det materiella, det rent fysiska. De blev absorberade i det jordliga och glömde varifrån de kom. Ursprunget, det som skänker liv och inspirerar allt, det ni kom ifrån, glömdes. Hur hände det?

Det har förstås alltid funnits religioner som talar om gud och ett högre syfte, och om överlägsen makt och styrka. Men dessa religioner är starkt baserade på en mänsklig bild av makt och dominans, där en manlig gud styr världen, dominerar, ger direktiv, straffar och belönar. Så det har alltid funnits en gud, men den guden hade alltför många mänskliga karakteristika och hjälpte egentligen inte människor att tränga genom den slöja som fallit över Jorden.

Emellertid, genom alla dessa tider och i alla dessa kulturer, fanns det också milda röster, som mumlandet från en dold bäck, som talade en annan sanning. Denna sång från hjärtat, från själen, har aldrig helt tystnat på Jorden, även om mycket har hänt som dämpar den rösten från själen – denna ursprungliga, kreativa kraft inom er alla. Mycket rädsla har såtts av dem vid makten. De hade ett intresse av att göra denna ursprungliga röst, denna milda röst, ohörd – så den gick under jord.

Samma sak hände med mitt budskap. Jag var en av dem som talade om en sanning i hjärtat, om en röst som vägleder er, oberoende av krafterna utanför er, krafterna av makt och dominans, och fri från rädsla för dem. Mitt budskap talade om er storhet och er jämlikhet.

En av de första saker som gick fel var att mina ord gjordes till en doktrin, att de omformades till dogmer, teologi, där jag placerades på en piedestal, medan ni porträtterades som syndare. Det blev en hierarki och dess regler och föreskrifter skrevs ned. Många olika vågor kom och så småningom blev kyrkan en maktinstitution som totalt miste sin förbindelse till källan.

Era hjärtan bär det milda mumlet från den dolda bäcken som renar och friskar upp, som för er tillbaka till er själva. Dammet och smärtan från rädsla, tvivel och känslor tvättas bort från er. Känn den bäcken i ert hjärta. Den har visat sig oförstörbar – den finns fortfarande där.

Kom ihåg glädjen. Kom ihåg de spontana stunderna i ert liv när ni skrattade och kände för att göra saker, när ni drömde och lekte. Stunder då ni var närvarande i stunden, när ni var kära, eller fulla av visioner om framtiden – en bild, en plan – stunder fyllda av hopp och drömmar. Känn glädjen i dessa önskningar, i dessa drömmar. Goda drömmar, goda önskningar gör er glädjefyllda, till och med innan de besannas: en känsla av glädjefylld förväntan.

Det är rösten från er själ. Ändå upplever ni dagligen motstånd mot att uppfylla era önskningar. Några av er har även blivit avskräckta, cyniska och besvikna över livet här, över samhället och världen omkring er. Ni tror att ni måste hålla er små; att saker trots allt inte kommer att gå bra, att ni skulle vilja komma härifrån.

Ni är så inrättade att, huvudsakligen, har saker ingen mening för er om ni inte kan leva utifrån ert hjärta, från spontanitet och inspiration. Ni har framskridit för långt för att leva ett liv anpassat till de rädslobaserade reglerna och normerna omkring er. Ni har upplevt hur det är att ha förtryckande övertygelser, speciellt förtryckande energier, omkring er. Dessa energier har delvis kvävt er och har undertryckt er originalitet – sången från er själ.

För att höra den sången igen och börja leva efter den är det första ni måste göra att stå upp och säga ”nej” till sådant som inte passar er, och att bli intimt medvetna om vem ni är! Ni är en del av denna underjordiska bäck, någon som vill föra levande ljus till Jorden, som vill bryta upp gamla strukturer av rädsla och makt. Det är er essens – ni är ljusarbetare.

Så att anpassa er, att leva ett ”vanligt liv” är inte rätt för er. Det är viktigt att ni accepterar detta, eftersom ett ”vanligt liv” skulle gå emot syftet med ert uppdrag, er själ. Ni är här för att vara er själva, för att uttrycka er med ert unika ljus, er drift för förnyelse, era drömmar som når bortom det bekanta, den existerande ordningen. Ni drömmer om en ny Jord, om ett nytt medvetande. Ni är dessa drömmar.

Men var och en av er blev under er uppväxt tvivlande, eftersom trycket utifrån kan vara intensivt. Ni är mänskliga, ni är sårbara. Ni vill ha kontakt med och vara del av er omgivning. Så ni tvingar in er i lådor som gör ont, in i tvångströjor som hindrar och kväver er. Då gör er själ misstag. Då uppstår kriser i form av sjukdomar, förlust av arbete, skilsmässor – det kan vara allt möjligt. Men det kan också vara att inget ser ut att vara fel utåt, men att ni inombords känner er spända, deprimerade eller rastlösa. Mycket ofta är detta relaterat till att ni inte lyssnar till er själ, till den ni är.

Ni ska inte beskylla er själva för att dessa saker händer, eftersom så mycket kommer i er väg när ni växer upp som ett mycket känsligt barn och ungdom i denna verklighet. Ni kommer att bli förvirrade, varför det är så viktigt att ni ansluter till er kärna nu, att vara annorlunda, att vara ljusarbetare. Att till fullo erkänna att ni inte passar in i det existerande ramverket därför att, trots allt, ni är här för att bryta upp det. Så snart ni verkligen förstår detta fullt ut faller en enorm börda av era axlar.

Ni blev översköljda med bilder och förväntningar från den yttre världen om hur ni skulle vara som man, som kvinna, som far, som mor; som uppmuntrade er att vara framgångsrika, goda, populära. Det finns många yttre bilder ni tror att ni måste efterlikna, eftersom ert sinne, speciellt när ni är unga, absorberar dessa bilder.

I det samhälle ni nu lever i kommer en lavin av bilder mot er. Dessa bilder antas vara ideala bilder, men de baseras faktiskt inte på att vara människa, på er sanna natur – de är illusioner, fantasier. De är vanligtvis bilder som ligger utanför sanningen om den verklighet ni som sårbara personer av kött och blod måste hantera. Ofta är de förtryckande, kvävande bilder: ni måste göra det här, ni måste göra det där, ni måste uppföra er så och så för att vara vackra, framgångsrika, effektiva.

När ni kommer till insikt om att ni är här för att bryta upp den existerande ordningen, för att föra in ljus i detta mörker, då kan ni släppa alla dessa bilder och känna att ni är bra. Inte för att ni motsvarar en lista på ideala karaktäristika eller för vad ni åstadkommit i världen. Nej, ni är bra för att ni är här med er vibration, med er energi för förnyelse, med er nivå av annorlunda-skap, med er känslighet. Kort sagt, ni är bra för att ni är här.

Vilket är varför ni måste hylla och älska er själva. Först när ni känner detta djupt och är villiga att säga ”nej” till dessa falska bilder som inte ger er näring, kommer ni att mottaga tydliga inre instruktioner eller signaler om hur er själ vill uttrycka sig i denna verklighet. Eftersom det är ert slutliga mål: Uttryck av själv som kommer direkt från ert Själv. Inte vad alla andra förstår genom själv-uttryck, utan vad ni upplever som ett glädjefyllt, trevligt, avslappnat, roligt sätt att uttrycka er på, och det kan vara vad som helst. Det behöver inte vara spektakulärt eller storslaget. Släpp de bilderna. Själens röst är mild och kärleksfull. Den handlar inte om spektakulära framgångar, utan om att upptäcka och uppleva mysteriet om vem ni är: hur speciella ni är med er rikedom av känslor och talanger.

Jag vill, med en övning, illustrera de två steg jag beskrivit som ett sätt att ansluta till er själ. Det först steget är att säga ”nej” till falska bilder, vilka för er bort från er väg. Det andra steget är att ansluta till er individualitet, till den ni verkligen är: drömmaren, vandraren, outsidern, som här kommer med en fackla av ljus för att lysa upp.

Föreställ er att ni befinner er i ett bergigt område i naturen. Ni kan höra ljudet av en bäck strömma över klippor och stenar. Ni kan höra trädens och buskarnas mumlande. Ni är ensamma men ni känner liver omkring er, för allting lever: Solen, växterna, djuren. Ni tar av er kläderna så ni kan vada barfota i den bubblande strömmen, och ni kan bestämma er för att lägga er i vattnet. Det överraskar er hur sött och trevligt svalt det känns. Ni ligger med ert huvud på en sten och låter vattnet friska upp er.

Ni har burit så mycket i ert liv, absorberat så mycket. Nu är det dags att höra er egen röst. Ni ser vattnet gnistra omkring er, ni känner det flöda längs era armar och ben, vattnet helar er. Känn det spruta omkring er och rensa ert huvud. Känn er styrka – det kräver styrka att vara här i denna jordliga atmosfär. För änglar som ni, som haft kontakt med de högsta sfärerna av ljus, är det hela tiden smärtsamt att vara närvarande i tyngd och negativitet.

Ni är här på ett uppdrag, det är viktigt att ni inser det. Jämför er inte med andra. Gör det ni vill göra och det som känns rätt för er – er resa har varit så lång. Ni är inte här för att dansa efter andra människors pipor. Känn vad som är ert eget sätt, er egen originalitet. Känn ett ögonblick att ni fullständigt släpper allt och låter er själs vatten flöda genom er. Känn hur ert hjärta dricker det – ert hjärta är törstigt. Det vill så gärna åter, till fullo få kontakt med ert vackra, rika själv, med er själ.

Se, i ert hjärtas center, ett lekande barn som påminner om er dröm, inte om världen omkring er. Ja, er dröm. Innan ni kom till Jorden drömde ni om detta liv. Ni hade planer, ni hade ett syfte, det fanns en eld inom er, vilket är varför ni ville komma hit. Se på det barnet när det leker, dess min, och försök känna hur det är att vara detta barn. Det ser ut som ett barn men det är mycket gammalt – ändå är det bringaren av det nya. I barnets ögon finns ett budskap från er själ.

Låt världens energier, dem ni absorberat, sköljas bort från er och lämna er ren. Titta nu igen på det dansande barnet i ert hjärta- detta barn är helt nytt. Trots allt ni gått genom är detta barn helt nytt. Det kommer inte från ert förflutna, det kommer från er framtid. Det är upp till er om ni vill hålla detta barnets händer – men det räcker ut sin hand och säger: ”Kommer ni?”

Känn den bubblande livsglädjen i detta barn, och våga drömma igen! Det är er djupaste dröm som själ att låta ert unika ljus lysa här – varande er själva, kan man säga. Varje steg av att vara er själva är unikt. Det finns inget utanför er själva ni måste jämföra med. Det finns ingen standardplan för att finna er väg. Konsultera rösten i ert hjärta, hos detta barn inom er.

Innan ni vänder er till er själ, se på det som gör er ängsliga, vilka mörka röster inom er säger: ”Detta är inte tillåtet, så här borde det inte vara; nej, det är inte möjligt för mig, eftersom …” Dessa mörka röster när rädslan för brist, för förlust. När ni känner den rädslan starkt, kan ni inte uppleva er själs röst, så det är ofta nödvändigt att först avlägsna er eller koppla bort er från detta fält av rädsla omkring er. Först då kan ni finna friden att kunna känna er själ. Det är viktigt att göra detta dagligen, om så bara för att ni ska känna er mer avslappnade och lugna. Träna på att koppla bort er från fältet av rädsla, och inte bara från det fält som absorberats av er, utan också från det fält av rädsla som lever i människorna omkring er, i samhället.

Att vara i naturen är ett sätt att koppla bort från den rädslan, men till sist handlar det om en inre klarhet, ett inre ”nej” till vibrationen av rädsla och tvånget till anpassning. Gör det som skänker er glädje, men gör det inte för svårt för er. Gör något varje dag som ger er en känsla av avslappning. Lev i stunden, i det som för er hem till er själva. Slutligen, det första och enda steg mot att uppnå er själs mål är en genomträngande självmedvetenhet, ett genomgripande medvetande: ”Det här är jag och det är bra”. Låt er själva djupt känna in det dagliga livet – det är sättet.

Jag tackar er alla för att ni är på Jorden. Ni gör skillnad, ni har betydelse. Ni bär en vibration i ert hjärta som är ny, som är innovativ. Detta har effekt på det kollektiva medvetandet och på världen omkring er. Även om ni ägnar hela dagen åt meditation eller trädgårdsarbete så gör er vibration stor skillnad. Er hängivenhet till hjärtats och själens sätt ses och hörs. Ni är ljusarbetare, medvetna pionjärer. Ni är jag och jag är ni – vi är förbundna.

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...