Seraphim-Kollektivet via Galaxygirl | November 14, 2021

Seraphim-Kollektivet via Galaxygirl | November 14, 2021

 

Seraphim-kollektivet 2021-11-14

 

Älskade ni på Jorden, vi är Serafim-kollektivet, här för att erbjuda hopp för mänskligheten, när ni genomgår dessa enorma förändringar inombords och i det yttre. Allt omkring er och inombords förändras, när de högre dimensionella virvlarna av ljus träffar er atmosfär. Vi omger er alla nu, de som tar del av denna vibration i vilken form som helst, vi omger er nu med våra talrika fjädervingar av ljus, och omsluter er med stor ömhet och barmhärtighet. Livet är en nåd. Det har varit för lite ömhet i detta rike av grus och damm, av våldsamhet och överlevnad, men vi känner ömhet för er. Ni kan be oss att omge er med våra vingar av ömhet och ljus, med våra fjädrar som är för många för att kunna räknas eller förstås, där våra många ögon ser era tidigare, nuvarande och framtida aspekter som alla existerar samtidigt i vårt havande nu. Vi ser från alla perspektiv för vi är sinnesaspekten av den Enda. Alla inkarnationer har en grund. Vi kan se från alla håll och livstider för alla som har inkarnerat, och det vidgar vår förståelse av Skaparens vilja, av Skaparens styrka och av Skaparens oändliga fantasi och ömma barmhärtighet. Den ömma barmhärtigheten kommer, den finns här. Denna kanal bad oss ​​att inte säga så mycket om hur snart allt detta händer, eftersom hon är trött på att höra om det. Det är ni alla. Vi förstår det, vi vet att ni är det. Och därför kanske vi ska säga det på ett annat sätt, och det är att vad som än händer så är ni mycket älskade och omhändertagna, och detta kapitel av grus och damm är på väg att sopas rent med ljus och heligt vatten av nåd, av fulländning, av sanning, av stor skönhet. Vi har sett med våra många ögon de många ljuskällor som kommer in från alla aspekter, från alla riken, för alla vill ge sin vibration i denna kakafoni, denna symfoni av ljud från alla riken, alla skickar healing till Gaia och alla kommer att bli upplyfta i händelsen, helandet.

Vi är Serafim-kollektivet. Era många ögon från era egna otaliga upplevelser finns inom er. Ni har större tillgång till dessa dolda juveler av kunskap, äventyr, healing, smärta, allt finns lagrat i er egen fantastiska galax av DNA, som nu vrider sig och snurrar med mer ljus än någonsin tidigare. Mänskligheten lyfts upp i denna matris. Dödens spiral är nu livets ljusspiral. Vi sänder er vibrationer från vårt rike av den högsta oktav vi är medvetna om, men oktaver expanderar alltid, skapelser expanderar alltid och vi vet att det alltid finns ytterligare mysterier att avslöja, för vår Skapare expanderar alltid bortom möjligheterna och oändlighetens rike. Oändligheten är oändlig och bortom det ännu mer oändlig. Vi har ögon och ett perspektiv för varje upplevelse, och därför är vi också alltid oändliga. Ert ljus är oändligt för ni är aspekter av Skaparen. Ni har varit många saker, ni har spelat många roller. Ni har privilegiet och äran att hjälpa till med detta skapande event.

(Jag ser och känner miljontals vita fjädrar, alla från olika arter med ögon som blinkar och ser mig, hela mig. Jag känner att de omfamnar mig, finns inom mig, sveper, sänder ljus till varje del av mitt minne.) Ni har alla haft många prövningar och vedermödor under denna livstid och många andra. Tillåt ljuset att komma in i dessa minnen, så att ni alla blir fyllda med ljus, så att alla era tidigare nuvarande och framtida aspekter är fyllda med ljuset från Skaparens andetag, och ömma barmhärtighet. Det är en nåd att vara förkroppsligad i detta gynnsamma nu. Det är inte trevligt. Ni var medvetna om att det inte skulle bli det, innan ni hoppade på det här uppdraget. Men ni kunde se allt ljus svepa in och ville känna det medan ni var i fysisk form. Vi är alla medvetna om enheten i salighetens ljus, när vi inte befinner oss på lägre nivåer i fysisk form. Att vara ett magasin och mottagare av detta ljus, är uppdraget ni alla har på många intressanta och spännande sätt, precis som de Källans varelser ni är. Den här kanalen är en healer, liksom många av er. Andra healar genom sitt skrivande eller inspirerar andra genom det de säger, andra expanderar genom regelbunden meditation eller uråldriga spirituella läror som nu återupplivas genom den kollektiva expansionen av ert medvetande, vilket bidrar till helheten. Andra skapar genom matematiska formler som vidgar mänsklighetens verklighetsuppfattning. Kvantfysiken kommer snart att förstås bättre, eftersom det kommer att avslöjas ytterligare hur ert universum fungerar, och ni kommer att förstå och minnas era kontrakt och er plats i landsättningen. Ni kommer att minnas. Ni kommer att få förståelse för era gamla smärtor och ni kommer att se orsaken, nödvändigheten bakom dessa lektioner, och börja lära er att vara tacksamma för dem. Detta är inte någon lätt uppgift men det var helt nödvändigt, för när jorden föll ner längs den lägre dimensionella virveln genom hela denna rymdkvadrant, så skapades ett maskhål och ett kvanttrassel, som kunde ha splittrat hela multiversum, vilket är anledningen till att hela multiversum har alla sina kärleksfulla ögon på de som var modiga nog, och som handplockades för att förkroppsligas. Gränslös hjälp från alla de högre ljusvarelserna står till ert förfogande.

Vi är Serafim-kollektivet. (De visar mig att vår del av universum blev mörkt och nedtonat, hur ljuset hade dämpats till en sådan grad att man tappade andan. Jag ser AI-utrymmen och hör ett mekaniskt brummande. Det känns mörkt och maskinellt och är kusligt tyst. Jag blir visad att vid detta fallet, så var det som om den här delen av rymden vreds och drogs ner, och det skapade ett vakuum av instabilitet. Har ni någonsin vridit en äppelstjälk om och om igen? Kan ni föreställa er att rycka i stjälken? Det var så starkt att det kunde ha sugit in hela multiversums äpple. Jag förstår deras oro över att den molekylära och rumsliga stabiliteten var starkt äventyrad. Stjärnorna blev till 3D i vårt rike, planeterna blev till 3D och dessa negativa krig och strider och allt annat som har pågått, har täckt ett ganska stort utrymme i Vintergatan. Jag ser att ljusarbetarna skapar stabilitet i rymden genom att förankra ljuset. Det är som om vårt ljusarbete vrider tillbaka äppelstjälken så att ljuset kan flöda igenom, men utan något vridmoment. Och då blir äppelstjälken helt ansluten utan några vridningar och förvrängningar. Jag ser hela multiversum lysa upp med en ljussträng från alla stora centralsolar, och den färdas snabbt till oss, till vår lilla sektor som blivit så berövad på ljus. Jag känner att denna fulländning kommer mycket snart. Vi kommer att känna och minnas våra syften, och allt kommer att bli tydligt. Men nu, oavsett vad vi gör, så visar de mig många olika ageranden och tjänster som nu förankrar ljuset, oavsett hur vi gör. Om vi ​​gör vårt jobb med kärlek och service så är det tillräckligt. Det är det vi kom hit för att göra. Det blir ett enormt healande i och med detta.)

Vi är Serafim-kollektivet. Vi har visat den här kanalen hur vi har sett den lilla och den stora bilden. Förstå att alla bilder är lika värdefulla, och att alla perspektiv förstärker hela mänsklighetens medvetande. De som verkar avstängda kan mjukna upp till ljuset, så ge inte upp. Känn ljuset vi sänder genom detta budskap, genom våra många fjädrar av ljus. Förstå att vi är intrikat sammankopplade. Förstå att ni är omåttligt älskade. Vi ser att denna sektor blir mer stabil ögonblick för ögonblick. Ju mer ljus som förankras, desto mindre vridmoment. Ljus och kärlek är skapelsens struktur, och detta återvänder i sin helhet till denna värld nu. Vi är Serafim-kollektivet. Människor, vi ser er. Människor, vi är ni. Vi är ett.

 

~ galaxygirl

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...