Jeshua via Pamela Kribbe, 17 december, 2022

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg
Jeshua: Vad är Sann Andlighet?
17 december 2022
Via Pamela Kribbe
Kära vänner, jag är er bror Jeshua. Jag är så glad över att vara här med er. När jag talar genom en kanal är jag lite närmare jorden, mänskligheten, och jag gläds åt att vara nära dig.
Jag ser era lysande hjärtan, och jag skulle älska att visa dig på storheten och skönheten i vem du är. Jag vill påminna dig om att denna storhet inte är långt borta från dig; inte något du måste uppnå genom mycket disciplin; det är den du naturligt är. Det är en sorg för mig att se hur du har blivit så främmande för att bara vara dig själv. Du har blivit van vid att ständigt döma och kritisera dig själv. Och speciellt när du är på den andliga vägen har du vissa idéer i ditt sinne om vad du ska bli.
Men det andliga livet är egentligen väldigt enkelt. Det handlar om att vara intim och ärlig mot sig själv. Andlighet börjar med att acceptera vem du är. Om du har negativa tankar, svåra känslor, så var i det. Du tror att för att leva från hjärtat måste du höja dig över dessa mörka ting, men andlig tillväxt fortsätter inte genom uppstigning. Verkligt andliga människor är också mycket ödmjuka människor. De tänker inte högt om sig själva, i den meningen att de känner att de har överskridit sitt mörker, men de känner sig väl till mods med sitt mörker; de förkastar det inte. Och det är då magin inträffar: när du kan se på din egen smärta utan rädsla och med medkänsla.
När du tittar bakom ditt negativa beteende eller dina vanor, är det du ser ett skrämt barn inom dig. Ja, det kräver styrka och ett öppet hjärta att möta det här barnet. Men kärnan i Kristusenergin är att känna igen ansiktet på ett oskyldigt barn bakom allt negativt och störande beteende. Och för er alla är det er utmaning att först se er egen oskuld.
När du kritiserar dig själv, och försöker pressa dig själv i en viss riktning, tror du att det du gör är rätt. Du går från antagandet att det du nu gör är fel och att det till och med är något fel på dig. Men när du gör det, utgår du inte från kärlek; du behandlar inte dig själv med vänlighet, och på det sättet leker du alltid kurragömma med dig själv. Du vill flytta till ljuset, men mörkret kommer in genom ”bakdörren”, så att säga. Du måste vara tillfreds med alla delar av dig själv för att verkligen få frihet.
Jag skulle vilja bjuda in dig att nu få kontakt med ditt inre barn. Föreställ dig att det finns ett barn inom dig som har gömt sig där länge. Kanske visar barnet sig inte direkt och man måste kalla det, för att bjuda in det. Men var öppen för det, och låt det här barnet visa dig den mörkaste delen som du fortfarande bär inom dig. Kanske barnet gråter eller skriker, men det spelar ingen roll. Var dess guide, dess förälder, och se om du kan känna dig bekväm med det här barnet, om du kan trösta det.
Det finns alltid en anledning till egenskaper som du anser vara mörka, så håll det här barnets händer och titta in i dess ögon. När du gör det kommer du att märka att det här barnet har något värdefullt att ge dig. Det har en gåva till dig, något som är viktigt för dig, just nu. Acceptera denna gåva och tacka det här barnet för den. Ditt inre arbete är att se in i de mörkaste hörnen av din varelse och att bjuda in det inre barnet att komma ut. Detta är vad det innebär att gå igenom övergången från egobaserat till hjärtbaserat medvetande.
Hjärtat kämpar inte mot egot, hjärtat är allomfattande. Hjärtat når ut till alla hörn av din varelse och det är den sanna meningen med Kristusenergin. Det du gör mot dig själv, hur du behandlar dig själv, har en inverkan på världen omkring dig. Medkänslan och förståelsen du har för dig själv kommer att förändra din vibration, din energi, och det är den verkliga meningen med att vara en ljusarbetare. Det är en energiöverföring mycket mer än en vidarebefordran av information.
Vid den här tiden är det mycket som förändras; mycket energi rör sig, och det kan man också se på global nivå. När denna övergång till hjärtat sker, då kommer mycket mörker ut ur de dolda hörnen. Så det här är en slags paradox i och med att det verkar bli mörkare innan det blir ljusare. Men nyckeldelen i denna process är att mörkret tillåts komma upp till ytan.
Det är viktigt för alla er som observerar detta hända i världen att förbli centrerade och lugna, att inte döma det yttre mörkret som ni uppfattar, och att hålla fast vid den visdom och förståelse ni har fått genom er egen inre process. När du går in i domen om det mörker du uppfattar i världen, då tenderar du att se världen som ett slags slagfält mellan ljus och mörker. Men den sanna kraften hos en ljusarbetare, en pionjär inom medvetandet, är att också känna igen oskulden och ansiktet hos ett barn i det mörker du uppfattar omkring dig.
Men detta betyder inte att du helt enkelt låter allt vara och hända. I ditt eget liv måste du ta beslut om vad du gör eller inte gör, vad du gillar och vad du inte gillar, och du kan göra detta utifrån en djup inre känsla utan att döma. Du kan fatta mycket tydliga beslut från ditt hjärta utan att göra bedömningar från ditt huvud. Och om du lyckas att inte glida in i dömande, kommer du att behålla medkänslans energi och stråla ut den utåt i världen.
Du måste komma ihåg att allt som är mörkt, och allt som gömmer sig i ett mörkt hörn, längtar efter ljuset och inte är lyckligt i mörkret. Ha bara detta i åtanke när du ser dig omkring i världen. Och det betyder inte att du måste rädda världen, utan helt enkelt att hålla ditt eget ljus, din visdom, ditt icke-dömande stadigt. Det är så du kanaliserar en ny energi till Jorden, och vad du kommer att göra specifikt i ditt vardagliga liv för att uttrycka denna nya energi är olika för varje person.
Jag skulle vilja avsluta med att bjuda in dig att få en djupare kontakt med det som är ditt individuella sätt att uttrycka dig. Föreställ dig helt enkelt att du håller ett ljus i din högra hand och känner energin från denna ljuslåga. Känn hur den å ena sidan är flammande och passionerad, å andra sidan är den stilla och tyst. Detta ljus kommer från en känsla av glädje och att inte vilja kämpa eller slåss. Det kommer djupt inifrån dig, och föreställ dig att du nu är fylld av ljuset från denna fackla. Detta är din själs ljus, ditt ursprung, och kom ihåg hur strålande det är, hur fullt av glädje det är och hur lekfullt och fantasifullt. Så låt det flöda genom alla kroppens celler – njut av det! Att leva från hjärtat är menat att vara glad.
När du ansluter till detta ljus, fråga dig själv om det finns något du skulle vilja göra i ditt liv, eller något du redan gör, som är i linje med detta ljus, och det är okej att experimentera med detta i ditt vardagliga liv. Se vad som ger dig mest glädje och acceptera inte något mindre. Tidigare har rädslans röster hållit dig nere, har disciplinerat dig för mycket. Lita på glädjens röst, känslan av glädje, och när du undrar: ”Vad ska jag göra i mitt liv, hur gör jag skillnad?”, gå sedan med det som ger dig mest glädje. Och det kan börja med något enkelt, men ju mer du går med det flödet, desto större blir det. Och det är så du gör skillnad i den här världen.
Tack för att du är den du är.
Din bror Jeshua.
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...