Jeshua via Pamela Kribbe, 9 maj 2021

 

Jeshua via Pamela Kribbe, 9 maj 2021

 

Var inte Rädd För Ensamhet | Jeshua via Pamela Kribbe

 

Av Pamela Kribbe

Kära vänner,

Jag är Jeshua. Jag hälsar er alla i kärlek och vänskap. Vi är likvärdiga med varandra.

Ni är en del av en grupp själar som är på Jorden för att hjälpa till med en medvetenhetsförändring som spänner över hela världen. Det är en grundläggande förändring av perspektivet när det gäller att se, känna och agera. Denna förändring är nödvändig eftersom livet på Jorden förändras. Medvetandet vill växa vidare, och inte bara bland människor utan också i naturen: djur- och växtriket, hela Jorden. Det finns ett behov av innovation, en ny födelse.

Ni har hört Jordens kall och hört mänsklighetens kall. Ni vill vara en del av denna medvetenhetstransformation och ni är pionjärer och ledare. Ibland mot era egna önskemål. Du bär något i ditt hjärta: ett spirande hjärtmedvetande som gör dig lämplig för denna roll som föregångare, som innovatör. Känn detta i ditt hjärta.

Anslut med ditt hjärta. Känn expansionen och tystnaden i ditt hjärta och vet att du väntar på något – på förnyelse. Du vill hjälpa den nya verkligheten på Jorden, vilket är vad du är kallad att göra. Du uppmuntras inifrån, för det är din själ som kräver det av dig.

Det finns kärlek i dig för livet på Jorden. På ett sätt är du en förälder, en mor och en far, för livet på Jorden, för medvetandet här. Du vill hjälpa det, liksom din egen unikhet, att blomstra; du vill förstå din sanna natur. Känn den vårdande, kärleksfulla energin i ditt hjärta och att den är ett uttryck för vad du är. Känn värmen och kärleken du vill dela med Jorden och alla varelser. Du har mognat som själ. Du har upplevt mycket och levt igenom mycket, genom alla slags liv på Jorden och på andra håll.

Detta är en livstid av integration, att bli hel, där du åter tar tillbaka alla förlorade delar av dig själv och omger dem med ljus så att blomman som du är kan öppna och blomstra, så att dess utstrålning, dess ljusa och söta lukt, kan spridas. Känn blomman i ditt hjärta. Se om det finns något som symboliserar det: en färg, en form. Se eller känn blomman i ditt hjärta och fråga nu hur den här blomman kan bli rotad på Jorden och särskilt i din dagliga verklighet. Föreställ dig denna blomma i sin mest strålande form, ren och ursprunglig, och förfinad av så många upplevelser. Känn hur värdefull denna gåva är som du måste dela på Jorden. Ställ sedan frågan: “Finns det plats för den här blomman i mitt dagliga liv, i det arbete jag gör, i den miljö jag är?”.

Ta en situation där du ofta befinner dig, oavsett om det är arbete, eller en relation där du tvivlar eller känner att något saknas eller inte flyter bra. Tänk dig att du befinner dig mitt i den situationen och se hur situationen påverkar blomman i ditt hjärta, hur den reagerar. Blomman är en levande varelse; den antingen vårdas eller kvävs av ett visst inflytande eller situation. Titta på vad du kan göra för att må bra i den här miljön, eller med dessa människor eller i det här arbetet. Vad behöver denna blomma för att vara sig själv, för att bli inspirerad och för att kunna stråla?

Ibland behöver blomman i ditt hjärta mer skydd. Ibland absorberar du för mycket av din omgivning, av människorna omkring dig: energier som kan tömma din energi, eftersom de inte passar dig bra. Om du absorberar för mycket eller ger för mycket – och att ta på dig för mycket av andras energi är en form av att ge – din blomma vissnar, blir utmattad. För att förbli vital är det nödvändigt att begränsa vad som kommer in och skydda dig själv.

Se vad du behöver i den situationen och vilken typ av gränser som bäst kan tjäna dig – ge det till dig själv, energetiskt. Tänk dig att du omger blomman i ditt hjärta med antingen en färg eller en kraft som helt skyddar blomman. Eller det är möjligt att du ser något helt annat; till exempel en symbol, såsom en riddare eller ett svärd, eller någon form av tydlig gräns. Låt dig själv sätta fasta gränser för ett öppet hjärta.

Detta är ett problem för många av er, en taggig fråga. Ditt hjärta är öppet och bör förbli så, för det är den du nu är på din evolutionära resa som en själ. Ditt hjärta är medvetet öppet och välutvecklat – det är vem du är. Samtidigt rör du dig i en värld, i en energetisk miljö, där hjärtmedvetandet i många situationer fortfarande bara är vilande, inte helt väckt. Det finns mycket rädsla och fientlighet och missförstånd, med andra ord negativitet, och mot det måste du skydda dig själv.

Hur gör man det? Genom att vara medveten om vad energin utanför dig gör mot dig och inte ge det som är omöjligt för dig att ge och där den inte tas emot väl. Således att urskilja mycket exakt var din energi värderas, var den flyter och var den inte gör det. Där den inte flyter, där det finns motstånd, kommer den tillbaka till dig. Och detta kan vara smärtsamt, för ibland är du väldigt engagerad i någon annan, särskilt de som du älskar, eller när det är din granne. Om den personen inte kan ta emot din energi, eftersom deras hjärta inte är öppet på det sätt som ditt är, betyder det att det finns avstånd mellan er. Om du vet hur du skyddar dig, inträffar en viss känsla av tillbakadragande, och det kan upplevas som smärtsamt. Men om du inte gör det, om du ger för mycket av dig själv, skadar du dig själv och det berövar blomman i ditt hjärta dess utstrålning och energi. Så inse att kärleken i ditt hjärta måste vara disciplinerad, strikt och ta hand om sig själv.

Du är ofta rädd för ensamhet. Just för att du är utvecklad och ofta inte kan vibrera med energierna utanför dig distanserar du dig från andra eller så känner du dig inte hemma i världen. Det här är en del av din väg. Du är annorlunda; du tar med dig något nytt. Var inte rädd för ensamheten. Om du ska förbli den du är och verkligen tillåta dig tillräckligt skydd, behöver du bara ansluta där du känner att du tas emot, där du uppskattas. När du tillåter denna strikta disciplin, som faktiskt är en form av att stå upp för dig själv, och du lär dig att anta denna stränghet, kommer du att attrahera förbindelser med världen som kommer att ge näring och inspirera dig.

Om du väljer mycket medvetet vad som känns bra, vad som verkligen är inspirerande för dig, verkar det som att i början faller allt bort som du en gång höll kärt, men du öppnar vägen för något nytt: för mer rymd för dig själv, för sann jag -insikt. Lär dig att ta emot; du är inte här bara för att ge. Endast genom att både ge och ta emot kommer ditt hjärtas blomma att utvecklas.

Det utvecklade hjärtmedvetandet slår rot i den dagliga, jordiska verkligheten. Att ta hand om dig själv är att respektera din hjärtenergi; att respektera kärleken som vill födas på Jorden. Hjärtmedvetandet i dig är inte skilt från hjärtmedvetandet hos andra människor: hjärtmedvetandet är per definition inte separat. Ju mer du vet att hjärtmedvetenheten i dig själv är skyddad, och ju mer du rör dig medvetet och fritt i denna värld, desto starkare blir din anslutning till det övergripande hjärtmedvetandet på Jorden.

Det finns en koppling mellan dig och likasinnade människor på Jorden som du inte alltid kan se eller känna, men det är där precis samma sak – även med vänner och guider på vår sida. Ju mer du vågar verkligen vara dig själv och att uttrycka dig på Jorden, desto mer förstärks de inre banden, den inre anslutningen till din själsfamilj – dessa andliga släktingar – och blir starkare.

För att avsluta ber jag dig att öppna ditt hjärta för släktingarna på Jorden och på andra sidan, på vår sida. Känn att du får stöd. Du är inte ensam, även om det ibland verkar så. Det finns en överväldigande mängd kärlek och mildhet, humor och stöd. Ta emot det; ta emot denna energi. Låt dig själv få näring och inspiration. Låt dig själv få det du behöver. Du är värdefull och för att ge form till den nya energin på Jorden måste du ta hand om dig själv så att du kan bli den kanal du är tänkt att vara. På detta sätt är du ansluten.

Jag hälsar er alla med vördnad och respekt.

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...