Sananda via Jenny Schiltz, 20 februari, 2017

Sananda

via Jenny Schiltz

20 februari, 2017

Början på en fas då frekvenser separeras på Jorden

 

Vi befinner oss mittemellan två förmörkelser och vi kan känna att något stort håller på att förändras. I december sade jag att när mars kommer, så skulle frekvenserna (3D, 4D, 5D och bortom) börja separeras. Här är en länk till inlägget: http://jennyschiltz.com/update-on-the-new-earth-incoming-energies/

Vi befinner oss nu i början av detta stadium. Vi visas på allt tydligare sätt hur varje frekvens känns inombords och vi blir ombedda att välja var vi önskar bosätta oss. Vi får frågan om utifrån vilken frekvens vi önskar skapa vår verklighet.

Allt som inte utstår i de högre frekvenserna visas för oss, om vi tar oss tid att helt enkelt observera. Att observera kräver att vara närvarande inom dig själv och inte låta dig fångas av vansinnet i den yttre världen. Egot kan tyckas bli alltmer högljutt inombords när det ber om att inte bli upplöst, utan att med kärlek få integreras till vårt väsen. Det finns en egenskap i denna energi som uppmanar oss att vara stilla och verkligen lyssna till inre tankar och övertygelser. Allt som inte matchar din själ, din sanna natur kommer att dyka upp.

Så många utmanas fysiskt. Jag har inte upplevt så här intensiva fysiska symptom alltsedan 2012 och jag har behovet att dra mig tillbaka från alla sätt som drar ut min energi. Vi genomgår djupa förändringar på cellnivå, som eskalerar ju mer vi förkroppsligar vår själ (vilket förändrar oss helt och hållet) och släpper taget om motstånd inombords. Våra kroppar behöver stänga ner för att bearbeta och när jag ställde frågan varför, fick jag höra: ”För att upprätthålla jämvikten”. Med andra ord stänger vi ner under dessa uppgraderingar för att bibehålla en jämvikt i våra kroppar. Om vi inte ärar detta behov av att vila, att vara stilla, kan vi finna att vi blir mycket sjuka. Det som sker tär på våra allra sista reserver för att upprätthålla en balans inom vårt sinne, vår kropp och vår ande. Det behövs bokstavligen varje konst som vi under åren har lärt oss för att förbli närvarande och ha ett öppet hjärta.

Idag hade jag ett samtal med Sananda för att få en större klarhet gällande separerande frekvenser. Jag hoppas att dessa frågor och svar ska ge lite ljus över det som är på gång.

Jag: Kan du berätta för mig om det som just nu sker på jorden?

Sananda: Ja, ni befinner er i en ’föregångstid’, där var och en måste välja inom vilken frekvens man i högsta grad befinner sig.

Jag: När du säger frekvens, är det detsamma som dimensioner?

Sananda: Ja, men inom varje dimension finns miljoner av frekvenser. Var och en har sin egen nyans, sin egen signatur.

Jag: När du säger det, dyker en ’radioknapp’ upp i mitt huvud. Det är vi som måste tona in till frekvensen och vi som måste förlänga vår antenn för att få in högre kanaler.

Sananda: Ja, det är en bra liknelse. Det som man märker, är att när man utvidgar sin vidd till de högre frekvenserna, så är de lägre inte längre nåbara.

Jag: Det har rapporterats att den 3:e dimensionen har kollapsat. Stämmer det?

Sananda: Den grundval som håller dessa frekvenser på plats inom matrisen har kollapsat, men individer kan fortfarande vara fästade vid dessa frekvenser inom sin kropp.

Jag: Kan du förklara det här ytterligare för mig?

Sananda: Det mönster som kännetecknar den 3:e och 4:e dimensionen är dualitet. Där man låter sig ramla in i dömande, fäster man sig själv vid dessa lägre frekvenser.

Jag: Det här är ett svårt koncept för människor. Vi har fått lära oss att se bra i motsats till dåligt, rätt och fel, republikan mot demokrat osv.

Sananda: Ja, vilket är varför det är så svårt för folk att ta sig bortom dessa koncept, men det är nödvändigt för den framåtgående rörelsen i ens själ. Vi ber att varje person undersöker vad de har fått höra, vilken version av verkligheten de har blivit inmatade och att se var den inte är i fullständig harmoni med deras själ. Många kommer att märka att sanningen inte kan urskiljas. Med denna insikt, förmår de sedan lösgöra sig från de övertygelser som inte upprätthålls via personliga upplevelser.

Men det förekommer stort obehag när man inser att en sådan stor manipulation har ägt rum. Vissa kommer att dra sig tillbaka till sin värld i dualitet och klamra sig fast vid den ännu hårdare, medan andra kommer att börja se att sanningens resa endast kan återfinnas genom att man vänder sig inombords.

Jag: Är det varför förvrängningarna i vår värld förefaller bli alltmer högljudda?

Sananda: Ja, i vår värld går finkänsligheter ofta förlorade, eftersom det förekommer mycket distraktion. Därför måste det som är orätt, det som är förvrängt, bli renat för att det ska kunna överrösta oljudet.

Jag: OK, så förklara för mig vad som håller på att ske med frekvenserna? På vilket sätt det nu är dags att välja.

Sananda: Alla frekvenser har funnits tillgängliga för varje person, det man måste göra är att harmonisera sig med den mest framträdande frekvensen för att kunna gå vidare till den verkligheten. Detta gäller fortfarande, men en separation är på väg. För tillfället kan man känna enheten i det som har kallats den 5:e dimensionen, medan man i nästa stund märker att man har gått vilse i lägre emotioner.

Med det säger jag inte att emotioner av nedstämdhet eller ens ilska inte kan förnimmas i de högre dimensionerna, för det kan de. Men hur man rör sig genom dessa emotioner förändras. Borta är skuldbeläggandet och destruktiva utbrott. I stället låter dessa emotioner, när man förnimmer dem inom de högre frekvenserna, en se vilka justeringar man inombords kan göra, vilket kan påverka den yttre skapelsen av ens verklighet.

Med separationen av frekvenserna, med utvidgandet av gapet mellan varje gruppering, blir det mycket svårare för en att steglöst röra sig från de lägre till de högre frekvenserna.

Jag: Ok, så hur håller vi oss på bästa sätt kvar inom frekvenserna?

Sananda: Förstå att denna process, fastän den nu börjar, kommer att ske långsamt, för att ge utrymme för observation. Man måste se på vad som visar sig för en genom sina emotioner och interaktioner. Var förekommer det disharmoni? Var finns begränsningar? Var blir någon visad på hur ens övertygelser och den information som man släpper in har hållit en på plats?

Detta är anledningen till varför vissa kan känna en sådan disharmoni inombords. Det är för att de nästintill upptäcker att det är omöjligt att hålla sig kvar inom sin egentillverkade verklighet.

Jag: Så ur din synvinkel är allt kaos i vår värld en bra sak?

Sananda: Ja, det är en mycket bra sak, eftersom det är tecknen på att människor pressar mot sömnens bojor. Utmaningen för dem som befinner sig mitt uppe i sitt uppvaknande, blir att finna sin egen sanning och inte blint acceptera en annan. Uppvaknandets väg leder till självinsikten att man aldrig får ge ifrån sig sin kraft, för att göra det innebär att helt enkelt släppa in en annan form av sömn.

Jag: Känner du hopp för mänskligheten?

Sananda: Vi känner ett enormt hopp för mänskligheten. Det finns många som flitigt arbetar för att belysa er planet med villkorslös kärlek. Villkorslös kärlek är sirenen som ljuder för själen, ingenting väcker upp en annan snabbare än när man blir påmind om sin egen sanna natur.

Det är dags att bryta sig fri från de roller som har spelats inom denna och inom övriga inkarnationer. Det är dags för varje människa att minnas vilka de var före dessa upplevelser, och också dags för dem att festa runt i den nya rikedom som de har fått genom dessa roller. För att göra det, måste man övervinna dualiteten.

Jag: Och det är varför den verkar vara alltmer förekommande . . .

Sananda: Precis.

Jag: Tack för din tid.

Sananda: Nöjet är på min sida; du måste förstå den glädje vi känner när vi ser på så många som bryter sig fria från de bojor som har fjättrat dem under så lång tid.

Tack till er alla som delar detta arbete. Det betyder mycket att så många genljuder med de meddelanden som delas vidare här. Jag sänder oss alla all den kärlek som vi kan hantera när vi tar vår resa inombords till en helt ny nivå.

Jenny.

 

For information on having a session with Jenny Schiltz please visit Information on booking a session or to book directly go to jschiltz.appointy.com 

 

Click here for information on assisting your integration, click here: Recovering from soul loss

Join the Facebook page to keep up to date on the energies and offers Channeling the Masters

picture credit: unknown

Copyright 2017, Jenny Schiltz

 

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including all the links above and the link to this original post. Thank you.

 

**As with all information we receive regarding the ascension process, discernment is necessary. If you read or hear something and it does not resonate, simply let it go and find what makes your soul say YES! **

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...