Sananda Meditation via Jennyli Gustavsson, 29 februari, 2020

Moder jords kristallhjärta och den femte dimensionen.

Ta ett djupt andetag och känn i hjärtat hur oro och strid lämnar din kropp. Ta ännu ett djupt andetag och känn för varje gång att du andas ut mer och mer av det din kropp inte längre behöver. Det som är tungt att bära förpassas nu till den som mer än gärna vill ta emot våra tyngder i livet – och det är Moder Jord. Andas in ren, eterisk och evig luft ifrån ovan. Låt det rena ljuset ledas in i din kropp, mer och mer för varje andetag, och låt det leta sig ut i varje kroppsdel. Se för ditt inre hur de tunga klumpar av vedermödor löses upp av det glittrande ljuset. Det vilsamma tillståndet inträffar när det tröga koaglet frigjorts och rinner likt sand ner till Moder Jord. Denna sand är mycket näringsrik och berikar hennes inre mylla. 

Det vedantiska rum som din kropp härbärgerar drar nu till sig ny levande, och lätt energi. Det är en universell regel om ömsesidigt utbyte och balans. På den plats i kroppen, där du har släppt ifrån dig tung energi fylls det nu på med lätt energi ifrån Moder jord. Du behöver egentligen inte göra särskilt mycket för att så ska ske. Det enda vi behöver förlösa är vårt koagel, det som har stelnat inom oss. Det tunga som har fastnat. För att källan ska kunna fylla på oss med ny, lätt, vibrerande och gudomlig energi, behöver vi frigöra oss ifrån den gamla stagnerade energin. Det går inte att fylla ett glas som redan är fullt. 

För många av oss sker spontana tömningar av gammal energi när vi burit på något tillräckligt länge att kroppen så att säga brister av trycket inifrån. Det kan handla om att vi gråter en skvätt, blir arga eller får ett skrattanfall. Det kan handla om att vi måste sova jättemycket, för att det är när vi sover som vår kropp lättast kan släppa tyngden. Du har ditt sätt att frigöra dig. Och därför vet du bäst vad som passar din kropp. Men du tankar allra bäst ny energi via meditation. Den eviga energin som blir din lön, kommer samtidigt lyfta din energi till en ny nivå. Därför är denna form av vila en av de bättre. 

Dra nu ännu en suck av lättnad, och se för ditt inre hur kristallen som är din inre energikälla, börjar lysa och vibrera av kraft. Se hur kristallen som är bärare av kristallenergi ifrån Atlantis tid, har börjat vakna till liv och minnas sin ursprungliga kraft. Förbered dig på att återkoppla till energin som ligger vilande inom Moder jord. Det vedantiska rum som är din kropp, förbereder sig nu på att åter lysa av ursprungligt ljus. Följ de kristallina trådarna från din inre kristall, ända ner till jorden. Fortsätt ner genom de olika jordlagren och ner till berget. Fortsätt så genom berget och ner dit där magma och lava dväljs. Se för ditt inre hur du fortsätter ner till mitten av moder jord, och se där den stora gigantiska kristallen som är Moder jords hjärta. Inuti denna enorma kristall svallar hennes glödande blod, och som är kopplat till all magma som flyter under hennes yta. 

Dra din kristallina tråd ända fram till Moder Jords kristallhjärta, och låt den tvinnas runt kristallen. Så nu har du kontaktat urkraften som lyste upp vägen för invånarna på Atlantis. Skapelsen är på väg att komma tillbaka till det vackra tillstånd av urkraft som rådde på den tiden. Du kommer nu att leda din väg upp till ytan av moder jord igen. Du börjar känna hur din egen inre kristall fylls och expandera av kraften från jordens inre. Se hur kristallen växer tills den är större än dig själv. Du har nu fått en helt ny eterisk kropp av urkraft runt din fysiska kropp. Föreställ dig denna kristall när helst du känner dig urlakad och tung. Fötterna på jorden blir den ventil där du släpper ut det tunga, och samtidigt blir fötterna på jorden den plats där du får upp ny energi. Den kristallina tråden mellan dig och moder jord, blir en livlina. En säkerhetsventil. 

Kristallen som du nu sitter i kommunicerar med evigheten runtomkring dig. Den lyser starkt och talar till högre dimensioner om att transformation sker. Låt ditt ljus lyftas upp i den femte dimensionen. Följ med ljuset och kristallen upp…… Se för ditt inre, en stor portal. Den öppnar sig för dig, på det sätt som är ämnat för dig. Låt din oro för detta skeende rinna av dig. Låt dina sorger falla till jorden. Låt ljuset höjas och fin-stämmas ännu en bit. Närma dig portalen med din energi. Låt ljuset från din inre kristall möta ljuset från portalen. Sammansmältningen sker på det sätt som är ämnat för dig. 

Känn efter vad som händer i din kropp. Gör det ont i hjärtat? Möter det några hinder att dessa dimensioner möts inom dig? Släpp oron till Moder Jord. Du kommer att känna sanningens vingslag finna sin väg in i ditt hjärta. Låt dörren stå öppen i din sfär. Välkomna ljuset från portalen. Närma dig i din takt. Vet att det är helt ofarligt. Du är bara ovan därför att det är nytt. Skönheten ovan molnen kan bara uppfattas när dimmorna skingras. Dimmorna kan bara skingras när ditt hjärtas sol lyser starkt på din himmel. Föreställ dig hur solen i ditt hjärta, som är inuti kristallen, lyser med en stark kraft och värme. Känn hur värmen inom dig skingrar alla dimmor, så att du kan se klart. Följ intuitionen som säger dig att det du nu har framför dig har du längtat efter i hela ditt liv. Du vill se, känna och uppleva vad som finns där innanför de stora vackra dörrarna. 

Låt din inre sol lysa upp din väg. Låt sikten bli fri. Förnim med hela ditt väsen vad den femte dimensionen är för dig….. Och när du känner och ser vad den betyder för dig, förlåt dig själv för att du inte har sett det tidigare. Den har nämligen funnits där hela tiden, inom räckhåll för dig. Du har bara inte sett det. Men det vi vill visa dig här och nu, är evigheten manifesterad i ditt liv. Den femte dimensionen är den portal till evigheten som du använder för att kunskapen om alltet, om det gudomliga och den eviga kärleken ska bli tillgänglig för dig. Denna portal är ditt fönster mot evigheten som kommer att vägleda dig i varje steg du tar på jorden. Detta fönster mot norden är förenat med ditt tredje öga. Lyft på slöjan framför dina ögon och se skapelsen ta form. 

Tyngden från dina axlar kommer att lätta. 😉 Sanningens ljus är livets ljus, och frigörelsen ifrån lidande. Lidande handlar alltid om begränsning och brist, men i detta ljus och i denna kraft finns ingen begränsning, och ingen brist. Där finns allt du behöver och lite till. Där finns keruber och änglar för din skull. Skenet ifrån denna dimension, bedrar inte. Det är äkta! Stig gärna in och känn hur det är att vara i femte dimensionen. När du upplever känslan, behöver du bara påminna dig om den, närhelst du känner dig nere. Den ljusvarelse som visar sig för dig, närmar sig nu med sin uppenbarelse. Urkraften som strålar från detta väsen, är också din egen. Familjeband skall åter knytas. Se för ditt inre hur du kopplar samman dina händer med det ljusväsen som kommer emot dig. Det kan vara din närmsta ängel, eller det kan vara en stjärnsyster eller stjärnbror, som kommit för att börja ett samarbete med dig. Du känner i ditt hjärta när denna ljusvarelse kommer att det är rätt. 

Håll fram dina händer och vänta in att ängeln lägger sina händer i dina. När så sker, har en koppling upprättats mellan er. Detta hållande i händer är tecknet på ett nytt och trolovat samarbete. Med trolovat menar vi att ni har lovat varandra trohet i själen, att verka för att livet på jorden ska stiga in i den femte dimensionen. Det finns inga krav i detta löfte. Det finns bara en enorm kärlek och kraft. Det är ett ömsesidigt löfte, som när du känner dig nere och ur balans, kan be om hjälp att komma på fötter igen. Din syster eller bror, eller trolovade, kommer att dra upp dig ur leran, tvätta av dig med gudomligt ljus, och fylla dig med kärlek och ljus. Det är när du ber om detta, som du också delar med dig av denna energi till din omgivning. Förstår du nu hur fantastiskt detta är. Det enda kravet du har på dig, är att minnas denna möjlighet att faktiskt få be om hjälp. 

Du är nu, i din själs essens, en portal mellan tid och evighet. Du har upprättat en kommunikation med evigheten. Så när du visualiserar hur du återgår till den tredje dimensionen, som är den tid ni lever i, och ser portalen sluta sig igen, då vet du att det alltid finns osynliga trådar till din bundsförvant, som alltid kommer att hjälpa dig och de som finns runt omkring dig. Du har fullbordat något viktigt för att en ny tid ska realiseras på jorden. Vi är mycket glada och stolta över ert arbete. 

Dra nu en suck av lättnad och se för ditt inre hur du sitter inne i din kristall, och hur du sakta sjunker ner till jorden igen. Du är nu förankrad i Moder jord, längst in i hennes kristalljushjärta, och du är förankrad till den femte dimensionens bundsförvanter i evigheten. Slut ditt kristalljus omkring dig och känn hur du står stark i dig själv. Vila i känslan av att du är här och nu, i din kropp. Formen för allt liv fasas sakta men säkert in i din kristall, och den lyser ljusare och ljusare. Lystern förmedlar formen för allt liv in på djupet av allt levande. Din blotta närvaro kommer att erbjuda transformation och lättnad för andra människor. 

Dra några djupa andetag och känn att du kan börja röra på fingrar, händer, armar, axlar, huvud, fötter och ben. Se för ditt inre de kristallina trådarna som ständigt kommunicerar med den ursprungliga källan inom moder jord och ovan moder jord. Se hur du är den portal som förenar himmel och jord, tid och evighet. Du är älskad och kärt uppskattad.

På återseende

Er ödmjuke Sannanda

Du gillar kanske också...