Jesus Kristus och Maria Magdalena via Jennyli Gustavsson, October 25th, 2020

 

Din gudomliga tillblivelse

Tack för att ni alla lyssnar på denna viktiga, eviga och kärleksfulla information. Med ett öppet sinne ska ni förflyttas till ert inre och komma ihåg vilka ni är. Möjliggör för era guider och änglar att kunna närma sig er för att stödja och hjälpa er i det arbete som kommer att förändra världen. Det finns en stilla källa vid varje människas gudomliga fötter, och det lyser en evig sol ovanför varje gudomlig, människas huvud. Du ber nu om att få låta dessa källor finna sin väg in genom ditt själsliga system.

Ta några djupa andetag och känn hur den eviga energin från moder jord och moder vatten kopplas upp till dig, djupt från hennes inre, och ända upp till själens kosmiska mittpunkt i solarplexus. Du når själens kosmiska mittpunkt tillsammans med moder jords och moder vattens energier, som strömmar upp genom dina ben, och landar i rotchakrat och navelchakrat. Därifrån slussar din kropp vidare den levande energin till din själs boning i solarplexus. Mirakel sker därför att du nu förevigar dig själv.

Se, nu står du stadigt i ljuset från moder jord och moder vatten. Möjliggör sedan för att ta emot ljuset även från Fader himmel, för att upprätta den själsliga och kosmiska balansen. Dra ännu ett djupt andetag och se för ditt inre din egen kröning till kung eller drottning. Själen längtar efter detta skede i din andliga utveckling. Din egen kröning, är vägen in till himmelriket i hjärtat. Det vackra som nu sker är att du blir krönt i det gudomligt guldfärgade ljuset. Den krona som sätts på ditt huvud lyser av guld. Samtidigt ska kronan dekoreras med gröna smaragder.

Följ nu den livgivande vindens gyllene energi som leds ner från fader himmel, via din gyllene krona, och till ditt halschakra….. Den gyllene energin är nyckeln som låser upp dörren i din hals. Detta är den tyngsta dörren att låsa upp, men för varje gång du öppnar den går det lättare och lättare. Så ta nu ett nytt andetag och låt den levande, gyllene energin från fader vind ledas ner genom din krona på huvudet, och ner till ditt halschakra….. Det handtag som du nu tar tag i och vrider om är det eviga och medvetna andetaget som är nyckeln till himmelriket i ditt hjärta.

Detta är din tids viktigaste tillblivelse. För när du har öppnat dörren till ditt hjärta, tänds solen på din inre himmel av sig själv. Den har bara väntat på evig luft för att kunna få kraft att flamma upp. Det skeende som sker nu, sker av sig självt. Du behöver bara öppna dörren, så får den lilla glöden äntligen luft att flamma upp och lysa med sin fulla kraft.

Tecken på att du har öppnat porten till solens rike i ditt hjärta, kan vara tårar som strömmar när du äntligen får släppa ut det tunga som du burit på. Det kan även vara kommunikation som du tidigare aldrig vågat förmedla. Du börjar nu tala det som ditt hjärta säger. Du kan till och med flämta som en drake i det första skedet av öppnandet. Du spottar eld, så att säga, när elden i hjärtat flammar upp och bränner bort det tunga du burit på. Allt är i sin ordning, så räds inte denna process. Dra en djup suck av lättnad när det stillat sig, och se hur en behaglig glöd sprider sig i ditt bröst.

Det är först nu, som du kan se den sanna bilden av dig själv. Vi har givit dig denna bild, för att du skulle kunna öppna dörren, men det är först nu du möter dig själv på riktigt. Det är först nu du inser att det är kungen eller drottningen i ditt hjärta som sitter där på sin gyllene tron, som är kraften inom dig, som leder dig i varje steg du tar, och som är kreatören, livskraften och ljuset i ditt liv. De gröna smaragderna i kronan är symbolen för ditt hjärtas kraft. Guld och gröna skogar är detta skede format av.

Lika barn leka bäst, brukar ni säga. Och det är vad detta handlar om. Mötet med sig själv är som att hitta sin allra bästa vän. En vän som alltid finns där, alltid förstår dig, alltid älskar dig, och alltid lyssnar. Urkraften som denna visa vän besitter, är färgad i guld. Du har nu återkopplat dig själv till den urkraft som du är kommen ur. Du är nu äntligen lika livskraftigt guldfärgad som den gyllene graalen. Du är nu en helig gyllene graal, redo att låta transformera ditt inre till skinande Kristusenergi. Så som i himmelen inom, så och på jorden utom. Du är nu en gyllene bägare, som är redo att låta ditt Kristus-jag födas. Dra en levande suck av lättnad när du inser att Kristus-jaget föds där i den kosmiska mittpunkten i solarplexus.

Du har vederkvickt dig själv med moder jords energier som aktiverat rot- och navelchakrat, och du har vederkvickt dig själv med fader himmels energier, som har aktiverat hals- och hjärtchakrat. Dessa fyra energier, de fyra elementen jord, vatten, vind och sol sammanstrålar nu automatiskt i solarplexus. Du kan känna att det kittlar till när solarplexus aktiveras, och den längtande blå blomman slår ut sina vackra blad. Mötet med dig själv i hjärtat är en förutsättning för att solarplexus ska kunna aktiveras.

Observera att en kundaliniresning därför är svår när man inte först har låtit öppna och komma in i sitt hjärtchakra. En blomma kan inte växa upp och slå ut sina blad utan solens energi. Så enkelt är det.

Du leder nu din själs tillblivelse så som det var tänkt ifrån början, som den kung eller drottning du är. Du visar nu din själ vägen, genom det seende, tillika gudomlig nektar, som låter befrukta din själs blomma. Solarplexus blir nu den bädd varur ditt Kristus-jag kommer att födas. Den längtande blå blomman är plattformen för allt andligt och evigt växande som nu sker. Du har skapat förutsättningar för det drömlika tillståndet.

Tack, för att du värdesätter dig själv så mycket att formen för ditt liv får utkristalliseras i enlighet med själens önskan om att komma ihåg sitt eviga ursprung, och därmed återskapa det, i den tid som är nu. Själens längtan efter sig själv, sitt eget ursprung, är mycket stor. Själens önskan att åter upptas i det eviga ljuset är stor. Därför ber vi er att lyssna noga.

Möjliggör för uppståndelsens mirakel att ske inom dig. Se till att din längtande blå blomma inte slokar. Ge den gudomligt vatten från moder jord. Känn efter att det livgivande vattnet stiger upp genom dina ben och landar i navelchakrat. Nu strålar din blomma av livskraft. Vänd därefter ditt ansikte mot himmelen. Se för ditt inre hur en liten blå fågel kommer flygande från paradiset. Han kommer med gudomlig nektar, för att dricka ur din blommas blad. Han ser din vackra blomma och lockas till dig.

Förbered dig för att ta emot den lila nektarn från paradisträdgården. Du har ibland hört talas om denna energi som den violetta flamman. Du kan nu se hur denna violetta energi har en viktig roll i ditt andliga uppvaknande. Denna gudomliga nektar erbjuds dig först när din själ börjat blomma. Innan dess lockas ingen fågel till dig. Ser du nu hur varje steg är viktigt för att forma ditt andliga Jag? Du behöver ta alla steg i rätt ordning. Du är redan gudomlig i din essens, det ska du alltid komma ihåg. I din själs frö ligger hela din gudomliga potential. Du behöver bara förstå att så som en trädgårdsmästare odla detta frö.

Först lägger man fröet i jorden, sen vattnar man det för att det ska slå rot. Sen låter du öppna upp för den eviga solen att lysa och ge kraft och riktning åt ditt frö. När ditt frö kommit upp ur marken med hjälp av de fyra elementen, kan det äntligen stå i blom. Och då blir du äntligen synlig för den lilla blå fågeln, som i eoner har längtat efter att få dricka vatten ur din blommas blad. Du är nu äntligen synlig för världen. Och med ditt andliga uppvaknande, via ditt tredje öga, sker befruktningen.

Se hur den lila blå fågeln landar på ditt huvud, böjer sitt huvud fram för att dricka ur din blommas blad, och då faller en droppe av lila nektar ner i din panna, i ditt tredje öga. Den violetta energin leds nu direkt ner till solarplexus och förenas med Moder jords vatten där. Se hur vinet från paradiset blandas med vattnet från moder jord. Befruktningen har skett, och din blomma kan nu bära frukt. Denna frukt är ett litet människobarn, eftersom du är människa. Följaktligen föds nu ditt Kristus-jag. Du frigör dig själv genom att återskapa dig själv till den du egentligen är.

När vatten och vin blandas så skapas en rosa färg. Ditt lilla barn ligger nu där i blomman, skär och naken. Du behöver förstås klä barnet i en evig dräkt av ljus, att växa i och att få skydd av. Du har via ditt tredje öga låtit barnet födas, med hjälp av gudomligt vin. Det är nu dags att klä barnet i det högsta gudomliga ljuset som du tar emot via ditt kronchakra. Dra ännu en suck av lättnad och se för ditt inre hur det högsta ljuset leds ner genom kronchakrat och omsluter hela dig, och ditt inre nyfödda Kristus-Jag. Det som nu väntar är en period av växande. Du behöver växa in i rollen som ditt sanna Jag.

Låt ditt barn få ta del av den eviga näringen på regelbunden basis. Låt barnet få näring från Moder jord och fader himmel. Låt ditt barn få gudomlig nektar via tredje ögat i det heliga dopet, och låt barnet få evig klädnad från det högsta ljuset via ditt kronchakra.

Med ditt nya Jag som tar form inom dig, vill vi att du låter dina änglar och guider, ta hand om detta barn. Du kan känna dig sårbar ett tag, och behöva omsorg. Låt dig bli omhändertagen. Ta emot de omsorger som ges dig. Vet att du alltid är älskad av oss, dina bundsförvanter i evigheten. Dra en djup suck av lättnad och känn tillit till att du är starkare än någonsin. Du som är kung eller drottning i egen värld, ska måna och ta hand om ditt inre barn. Allt är gott, mycket, mycket gott! Vila vid denna källa, och låt evighetens ljus lysa upp ditt nya eviga Jag, i mästerlighet.

Följ nu ditt närvarande Jag och ditt fysiska Jag, i några medvetna och närvarande andetag, och känn att du är närvarande i den fysiska världen. Låt ditt sinne vakna för de intryck som finns runtomkring. Lyssna med dina öron, känn stolen med din fysiska kropp, rör lite på fingrar, armar, fötter, ben och huvud. Följ ditt andetag, och känn hur du är närvarande helt och fullt i din fysiska kropp. Tacka dina änglar och guider för denna tillblivelse i själen.

Hälsad vare du skönhetens mirakel på jorden.

Dina eviga trotjänare

Jesus Kristus – SannAnda, och Maria Magdalena.

Amen

You may also like...