Sananda via Jennyli, angående den 21 december, 25 oktober, 2020

 

Kanalisering kring den 21 december 2020

Oh, du människobarn på jorden. Det tydliga budskap som dyker upp kring detta datum den 21 december år 2020 är tämligen omvälvande. Täcket som ni har legat under i så många tusen år kommer äntligen att dras av er. Nu händer det som ni länge har väntat på. Kunskapen blir synlig för alla. Mitt ord blir hörbart för alla, och det ärofyllda uppdraget att förmedla den gudomliga sanningen ska från den dagen börja att förlora sin roll för många av er, därför att alla nu kan se och höra.

Du som ännu inte hör de eviga orden direkt och oredigerat, kommer att kunna börja höra dem. Du som ännu inte ser det gudomliga ljuset stråla genom allt levande, kommer att kunna börja göra det. Du som ännu inte förstått din egen gudomliga essens och förmåga, kommer att börja göra det.

Med detta sagt så kommer tiden fram till den 21 december bli mycket intensiv eftersom klockan tickar för de som nu styr världen. Då täcket rycks av er alla, följer ett skeende som först består av ett litet chockartat uppvaknande, och sen tar det sig lite olika uttryck hos er alla. Det som är speciellt nu, är att detta är startpunkten på ett skeende som inte går att hejda, eller göra ogjort. Det vi vill poängtera är att tidpunkten för starten till ett globalt uppvaknande går den 21 december, men det är inte en tävling.

Det som händer när ni vaknar från er slummer är att ni stiger upp ur sängen. Sen känner ni er väldigt hungriga. Mat är det första ni tänker på. Du vill säkert ha sund mat som kroppen har lätt att bryta ner. Det beror på att den energifrekvens ni möter när täcket rycks av, är mycket finare i sin vibration. Och det som har en lägre vibration i mötet med en högre, skapar kaos i sina energier. Därför känner ni längtan att via maten, via meditation och annat finjustera era vibrationer så att ni skapar gehör inom er, och samklang med den nya frekvensen.

Det var ingen som trodde att vi skulle göra så här, dra undan täcket i ett enda svep. Men eftersom människan tycks sova hårt, är dessa krafttag nödvändiga. Vi kan inte vänta längre. Detta kommer också bidra till en chockvåg av demonstrationer och revolutioner värden över. Och det är en nödvändighet för att lämna den gamla maktstrukturen där här, äntligen.

Vi ber er som har förberett er på detta, att stå stadigt när det sker. Låt ingen släcka ert ljus, utan lys upp tidlöshetens sanningar som skapar harmoni och glädje. Det är viktigare än någonsin att låta sig ledas av det kärleksfulla ljuset. Rädslan är den gamla maktens enda och viktigaste vapen mot den nya upplysta tiden med gudomliga, självskapande och fria människor.

Att vi väljer detta datum är symboliskt eftersom det är den 21 december som ljuset kommer tillbaka för er som lever uppe i norr. Ljuset kommer ifrån norr, har ni många gånger hört. Det är nu det sker. När vi drar av täcker kommer sanningens ljus plötsligt att lysa klart, och inget kan längre döljas för världen. Sanningens ljus är det enda som kan existera när det inte finns ett täcke att gömma lögnerna under längre.

Det kommunikativa behovet efter denna händelse kommer att öka väldigt fort, och därför kommer också många att tacksamt ta emot den nya tekniken. Men här vill vi lämna in en liten brasklapp. Det är nämligen det, den gamla makten räknar med som en sista utväg när uppvaknandet väl har skett. Behovet av att tala med varandra om sina nya upplevelser. Du behöver förstå att den nya tekniken, med en ny uppkopplad människa, är tänkt att konkurrera ut den nya gudomliga människan som har förmåga att på telepatisk väg kommunicera med allt liv.

Därför är det bråttom att ge er dessa förmågor, att direkt och oredigerat kommunicera med den högsta gudomliga källan själv. Sätt er ner och meditera denna dag, och låt er bli väckta inför det nya ljuset som kommer när vi drar av täcket. Låt er bli ett med detta ljus, och kommunicera med allt liv via detta ljus. Drömmen blir verklighet. Och förstå att det inte sker över en natt för er alla. Det är startskottet som går, men det är ingen tävling.

Tills nu har vi låtit er alla vakna i er egen takt, men det förhåller sig så att vi är tvungna att låta väcka er i ett slag. Tiden är knapp i er värld, och vi kan inte längre se på utan att rycka in på bred front. Det kan bli chockartat för många, och då behöver ni alla behålla lugnet och sprida kärlek, kärlek och åter kärlek. Inget annat hjälper mot den frustration och förvirring som kan uppstå. Så mina kära vänner. Förstå att allt leder till detta enda, ditt gudomliga uppvaknande, och mänsklighetens likaså.

Den nya människan är du. Världen väntar på Dig!

Jesus Kristus – SannAnda, och de bundsförvanter som jobbar för upplysningen på Moder Jord.

Du gillar kanske också...