Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 25 oktober 2020

 

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 25 oktober 2020

 

Jag är Judas och det är nu dags för mänskligheten att ta ett steg framåt i sin utveckling mot ljuset. Ljuset kallar på er, kära Jordbor. Det lyser ett varmt gyllene sken över Jorden. Det väcker det som sover och ur mörkret kan det nu strila fram ljus. Ljuset perforerar mörkret och löser upp dess trådar så det inte kan få fäste igen. Ljuset är här nu, kära människor på Jorden, ljuset är här för att stanna. Det lyser på era hjärtan för att tända den eld som finns därinne.

Ni kan höra kallelsen om ni lyssnar riktigt noga, ni kan höra hur det ropar av kärlek inom er. Det är en kärlekssång som sjungs på Jorden idag. Den följer med ljuset och förstärker tonen i ert hjärta. En ton av glädje och kärlek. Det är den tonen som bör slås an inom er nu. Intentionen av att vara kärlek i möte med sig själv och andra bör ligga högt på er prioriteringslista nu. Det är den som tar er längst nu, kära människor på Jorden. Det är med kärlek i era hjärtan som ni kan göra mest nytta på Jorden idag. För varje steg ni tar med kärleken vibrerande i ert inre så sprider ni det budskapet, det sprids i jorden, det sprids med vinden, och det ger ringar på vattnet. Du blir en ljuspelare av kärlek på den Jord du vandrar på. Ju fler ljuspelare desto större ljus och desto mer kärlek. När kärleken växer, växer mänskligheten och utvecklas till en finare struktur av en högre andlighet, och en ny dimension med oändliga möjligheter finns då tillgängligt för er. Det är kärleken, den villkorslösa kärleken som driver fram den utvecklngen idag.

Universums grundton är kärlek, en villkorslös kärlek som omfattar allt som är. Den finns i överflöd och därför tillhör överflödet även er, kära Jordbor. Det finns där redan i ert liv. Det finns där inom er och väntar på att ni ska lägga beslag på det, i trosviss förvssning om att allt som tillhör er Fader, eller Källan om ni föredrar det, även tillhör er. Det är genom er tro och er kärlek som ni kan finna er skatt. Den är inte gömd, inte dold, den finns där helt öppen för dem som med en allvarlig intention söker att finna den.

Det betyder att ni behöver överlämna er till livet, till allt som är, och i trosviss kärlek följa de råd som ni får i ert hjärta. Ni behöver acceptera och förstå att allt som sker, sker av en orsak, en orsak som ni kanske inte ser eller förstår just då, men som så småningom kommer att uppenbaras för er. Det finns en kärlekskraft bakom allt som sker, en kraft som kommer att leda er till det Gyllene riket av ljus och kärlek. Det är till det riket som ni nu så sakta vandrar mot.

Se ljuset inom er, ni är så otroligt älskade och omhuldade. Det är många som vakar över era steg nu, kära Jordbor. De lyser med sina facklor på det att ni inte må gå vilse. De sänder kärlekshälsningar och låter ljusflingor falla ner i ert hår.

Med denna vackra bild i mitt hjärta lämnar jag er nu i ljus och kärlek.

Judas

Du gillar kanske också...