Mästare Jesus via Natalie Glasson, 13 december 2019

Mästare Jesus via Natalie Glasson, 13 december 2019

Per Staffan 13 december 2019

Natalie Glasson (kanaliserade meddelanden)

Mästare Jesus

Audiolänk: https://sananda.website/master-jesus-via-natalie-glasson-december-13th-2019/

Den Ultimata Gåvan av Mästare Jesus

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Mina älskade bröder och systrar i ljuset, Jag, Mästare Jesus, hedrar er nu när jag kommer fram för att tala, och dela min medvetenhet med er.

Låt mig hålla era händer i mina; låt mig tvätta dem med Skaparens kärlek. Må allt och alla ni berör från och med nu, laddas med Skaparens kärlek.

Låt mig hålla era fötter i mina händer; låt mig tvätta era fötter i Skaparens kärlek. Må varje steg ni tar på Jorden vara ett steg av kärlek.

Låt mig omfamna er; låt mig tvätta era kroppar i Skaparens kärlek, så att ni vet och känner att ni aldrig är ensamma. Skaparen finns alltid inom er. Jag använder Skaparens kärlek för att lösa upp all rädsla, så att ni kan förverkliga er själva som magnifika varelser av kärlek, ett heligt förvaringskärl av Skaparens kärlek. Låt Skaparens kärlek tvätta bort rädslan, så att ni förstår att det inte finns något att frukta, och att ni är ovillkorligt och evigt älskade av Skaparen. Avskärma er inte från Skaparens kärlek, den är er gudomliga rättighet, och ni är värdiga Skaparens kärlek, eftersom ni är så magnifika, dyrbara och heliga. Förstår ni att ni är älskade varje ögonblick under era dagar, varje ögonblick ni sover? Förstår ni att ni är så fullkomligt och absolut älskade i varje andetag ni tar? Skaparens kärlek kommer aldrig, och kan aldrig, tas bort från er, den är er för att acceptera, inse, ha och uttrycka.

Skaparens kärlek är livets essens; om ni inte tillåter er själva att känna, uppleva och uttrycka Skaparens kärlek, så har ni inte upplevt livet på Jorden på rätt sätt. Det finns så många underbara sevärdheter, dofter och upplevelser på Jorden, men ingen är större än att känna Skaparens kärlek, att veta att Skaparens kärlek alltid finns i och inom er, och aldrig kommer att försvinna. Skaparens kärlek är det enda ni verkligen kan lita på, oavsett om ni befinner er på Jorden eller i de inre planen. Det är vår rätt, och Skaparens själ har ett behov av att vi lägger vår tillit och tro, till Skaparens kärlek. När ni erkänner Skaparens kärlek inom er, när ni helhjärtat litar på Skaparens kärlek och vilja, så kommer ni att förstå att ni inte har något annat behov, eftersom ni kommer att känna er fulländade på alla nivåer inom er. Det ni som mest längtar efter är Skaparens kärlek, och därför mina bröder och systrar, finns det ingen anledning att lida längre, ni kan gripa tag i Skaparens kärlek och skatta er lyckliga nu. Om ni bara upplöser er rädsla och får kurage, så kan ni erkänna Skaparens kärlek och bada er själva till fullo i lycksaliga, glada och healande energier. Era guider och jag är här för att hjälpa er, ni behöver inte uppnå detta på egen hand, allt ni behöver göra är att be om det, och ni kommer att få i gudomlig timing.

Mitt syfte är att hjälpa er förstå hur värdefulla ni är, hur värdefulla de omkring er är och att ni aldrig är ensamma. Mitt största syfte som en varelse av kärlek, är att dela och väcka Skaparens kärlek i andra.

Jag är värdig Skaparens kärlek.

Jag är älskad av Skaparen, ovillkorligt och evigt.

Jag är orädd och kärleksfull hela tiden.

Jag erkänner med lätthet Skaparens kärlek runt och inom mig.

Skaparens kärlek inbegriper healing och uppväcker min varelse.

Jag är Skaparens kärlek; Jag är renheten av kärlek manifesterad på Jorden.

Ni kan säga detta till er själva, men säg det inte bara, förstå och känn orden och dess betydelse för er. Låt mig omfamna era själar i Skaparens kärlek, för att låta era själars sanning och essens förstärkas, näras och intensifieras. Era själar är ju trots allt skaparen inom er själva. Att erkänna era själar är att minnas sanningen om er själva och vilka ni är. Känn eller bekräfta kärleken till Skaparen som sväller inom er. Jag är här för att stödja, skydda och vagga er i min kärlek; Jag är hängiven att hjälpa er nu, hänge nu er själva åt er enhet med Skaparen, och acceptansen av kärlek.

För att verkligen känna Skaparens kärlek, som finns naturligt inom och omkring oss, så finns det ett behov av att överlämna sig till Skaparen. Att överlämna sig är att ge upp eller släppa allt som inte längre behövs. Att överlämna sig till Skaparen är att överlåta allt som orsakar er smärta och lidande, allt som hindrar och begränsar er från Skaparen. Det gäller att avstå från all den negativitet ni kan uppleva, och lämna det till Skaparen. Skaparen kan förvandla all negativ energi till ett positivt kärleksfullt ljus, och när vi ger negativiteten till Skaparen, så får vi den högsta vibrationen av ljus, för att rena och heala oss. Att hålla fast vid negativitet är helt enkelt skadligt för sinnet, hjärtats känslor och den fysiska kroppen. Att överlämna allt till Skaparen frigör er från negativiteten, med en insikt om att negativiteten eller smärtan, inte är er sanning och inte heller behövs. Ibland är det inte så lätt som vi kanske skulle vilja, att släppa en onödig energi, och det kan bero på att det är något vi behöver lära oss av situationen eller känslan. Kom ihåg att ni inte behöver gå igenom livet ensamma; Skaparen finns här för att hjälpa er ta bort all negativitet om ni ber honom om det. Vi är så hedrade när vi får veta att det finns en energi som består av ren kärlek, och som älskar oss villkorslöst och evigt. Vilken underbar gåva vi har fått. Då kan ni förstå att ni är mycket dyrbara, det måste ni vara eftersom ni har välsignats så underbart och perfekt. Jag tror att detta är den mest ultimata gåva en själ kan få, att älskas villkorslöst och evigt, det finns ingen större gåva. Nu är det dags att acceptera er gåva, den är er att uppleva nu. När ni känner er nere eller negativa, påminn er om att ni har fått den ultimata gåvan av ovillkorlig och evig kärlek, se denna kärlek inom er och säg sedan högt eller tänk.

Jag överlämnar alla falska energier, illusioner, smärtor, lidanden, negativitet och brist på kärlek till den Allsmäktige Skaparen. Jag släpper dessa energier och tillåter dem att förvandlas till ljus, med den högsta vibration.

Andas djupt,

Jag ber att energin av glädje och kärlek emanerar och förstoras från min själ nu.

Att överlämna sig till Skaparen, innebär också att lita på Skaparens vilja och den gudomliga planen för verkligheten på Jorden, att förstå att ni hela tiden upplever den gudomliga perfektionen hos Skaparen i er verklighet, och att helt och hållet lita på den. Med denna tro tillåter ni Skaparens perfektion att manifesteras, och ni hamnar naturligt på den väg som är bäst lämpad för att hjälpa er att vara till tjänst, på det mest perfekta sättet. Att lita på Skaparens vilja kan vara svårt när ni upplever kaos eller smärta, men det är ert mest healande verktyg efter kärlek, och då lita på att allt har en avsikt och att något positivt kommer fram ur alla situationer.

Att överlämna sig till Skaparen innebär en total och absolut healing. Ju mer ni uppnår och övar på det, desto mer anslutna kommer ni att bli med Skaparen, och kommer så småningom att omvandla hela er varelse till kärlek.

Med helig kärlek,

Er broder och vän,

Mästare Jesus

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...