Jesus/Sananda via Ann Dahlberg, 10 september 2019

Jesus/Sananda

Tisdag 10 september 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Jesus och jag önskar Er alla ett stort tålamod med er själva. Livet kan nu gå lite upp och ner, från en lugn period till en mer intensiv. Det här sker på både ett fysiskt och ett psykiskt plan. Bli inte nedslagna om ni känner att olika negativa emotioner kommer upp som från ingenstans. Livet kan nu bete sig som en berg- och dalbana för många människor. Ni befinner er i reningens tid och det kan vara mycket som kommer upp, som ni inte alltid kan härleda till era nuvarande erfarenheter. Iaktta det då bara, fundera på var det sitter i kroppen, och andas sedan ut det med ljus och kärlek. Både den fysiska och den psykiska kroppen behöver ni nu ta lite extra hand om, för de energier som kroppen nu tar upp är starka och transformerande. Det här sker förstås helt klart på många olika nivåer beroende på var man befinner sig på sin resa genom livet. Det är så väl ordnat att alla får det ljus de behöver för att ta nästa steg. Minns att vi har sagt att mänskligheten har många steg inom sig. Det finns de som just har börjat sin resa in i ljuset och de som har kommit en bra bit på väg. Det finns heller inget rätt eller fel i detta. Det är bara ett konstatreande av att vi har börjat vår resa vid olika tidpunkter och behöver olika erfarenheter för att vi ska växa i vår medkänsla och kärlek. Döm inte dina bröder och systrar som nyss har påbörjat sin resa, de är lika värdefulla som de som har klättrat en bit upp i ljuset. Tillsammans går ni in i det Gyllene riket och bygger upp en ny värld av kärlek och ljus.

Utvecklingen kommer nu ifrån ett historiskt perspektiv att gå fortare för alla som har startat sin resa i ljuset. Det starka ljuset kommer även att lysas upp av dem som snart har trätt in i det Gyllene Riket och det kommer att öka förståelsen och erfarenheterna för dem som behöver det mest. Ni som snart befinner er i det Gyllene riket har nu som uppgift att stötta era medmänniskor och finnas till hand när oro och förtvivlan hörs över världen. Det förutsätter att ni har balanserat upp era egna fysiska och psykiska kroppar och kan stå lugna och tillitsfulla när det blåser oroliga vindar. Det är därför fördelaktigt att ägna den närmaste tiden till att finna den sinnesro och det lugn som ni själva behöver för att utföra de uppgifter eller de gåvor som ni har fått med er sedan begynnelsens början. Djupt inom er finns allt ni behöver för att ta de stegen idag. Ni behöver stunder för er själva, där ni kan finna allt ni söker för att nå er egen resas mål. Det är i ert eget ljus och i er egen tillit som ni kan vara till bäst nytta för andra och den värld som ni nu tillhör.

Se er värld med det sanna seendets ögon och ni kommer att förändra er värld redan idag. Dag för dag och bit för bit, så kommer världen att förändras för era handlingar av kärlek och medkänsla, sätter nya plantor som planteras i Jorden. Plantor som växer upp till stora träd och förvandlar utsikten från en grå, kall värld till en varm gyllene värld.

Det krävs tillit och det krävs tro på den egna förmågan och på mänsklighetens förmåga att växa till medkännande och kärleksfulla varelser där nästan är lika viktig som en själv. ”Älska din nästa som dig själv” har en starkare andemening än vad ni har förstått kära vänner på Jorden. Den vittnar om kärlek på ett djupare plan, en villkorslös kärlek som omfattar allt och alla. En kärlek som är grunden till den värld som nu håller på att öppna upp sig för er. Den villkorslösa kärleken finns också i djupet av er själva. Den skatt, den gåva som ni burit med er från begynnelsens tid.

Jag avslutar med att be er om att ta väl hand om er själva och att ni ska vara förvissade om att det ni söker kommer ni att finna.

Jag går med Er. Jag älskar er.

Jesus Kristus

Du gillar kanske också...