Sananda via Beatrice Madsen, 8 november, 2020

 

Sananda via Beatrice Madsen 2020-11-08

När du ler mot en främling vid övergångsstället, så är jag där. När du hjälper en växt att hitta sin balans i jord, ljus, vatten och näring är jag medverkande. När du villkorslöst omfamnar dina grannars barn, kan du känna av min lycksalighet. Om du omsluter dig själv i ett skumbad och tänder ljus bara för ditt välbefinnande och återhämtande, ler jag av förnöjsamhet för att du tar hand om dig själv.

När du väljer att se det perfekta i det operfekta har du vänt dig till mig. När du vågar stå för din åsikt, fast du är ensam om den och får mycket motstånd så hjälper jag dig att räta på ryggraden så att du ska stå stadigt och inte krokna. Jag bär dig över svåra vatten när du förlorar någon kär eller går igenom en skilsmässa. Ingenting är för svårt, eller tungt för mig att bära. Välkommen att lasta av dig alla tänkbara bördor. Du kan gråta ut på min axel, den har ingen gräns för hur mycket den tål. Du kan berätta allt för mig, jag lyssnar och ser och ingenting är för svårt för mig.

Jag befann mig hos er i en tid för att bära just dig genom dessa svårigheter. Genom att ta på mig er smärta och era bördor från en gammal tid. Detta var en tid som gav er bördor av skam, skuld och förnekelse, ofta självförnekelse. Min uppgift är att befria dig. Du har lärt dig läxan som kommer av att vandra i mörkret och du har fått utstå så mycket lidande. Jag säger dig, du kan släppa nu, du kan återuppstå, vandra med mig i ljuset och bär med dig din egen skugga och dina erfarenheter med stolthet.

Välj din själs ljus och inte dina begärs mörker. Välj renheten i ditt hjärtas sång och känn samhörigheten med allt levande, inte splittringen. Se att för att du ska må bra så behöver också din granne må bra. Ingen kan egentligen må bra av någon annans olycka. Din nästas olycka är tillika din, ni delar den, inte bara lyckan.

Kärleken är inte storvulen eller makthungrig. De är de små gesterna som räknas. Varje handling i den äkta kärlekens namn förmerar den högre oktaven. Falska goda handlingar som inte är äkta ger en dissonans av annat slag. Snart finns det inte längre plats för dem. Äkta kärleksgärningar kan dölja sig i ett dunkelt sken. Ofta är det först efteråt vi vet vad som var riktigt äkta. Den du trodde var den vise var i själva verket en dåre och dåren visade sig vara en mästarsjäl.

Tillåt dig att vara förvirrad och undrande. Du behöver inte veta allt. Fråga mig, knacka på min dörr och jag kommer att öppna den för dig och jag kommer att svara på din fråga, men det kan dröja, för jag ser när du är verkligt mogen att ta emot svaren. Du behöver tålamod. Jag har ett oändligt tålamod med dig. Jag finns med dig, ständigt vid din sida men du måste gå stegen själv. Jag älskar dig, mer än du anar för min kärlek är av annat slag. Min kärlek går bortom bergen och horisonten, min kärlek når djup där ingen vistats, min kärlek omsluter det minsta frö och skavank. Jag älskar dig när du är svag och jag älskar dig när du är stark. Jag bär dig när det behövs och jag fäster vingar på din rygg när du är redo för din första flygtur,

Men jag är INGENTING, utan DIN VILJA.

Du gillar kanske också...