Jesus/Sananda via Ann Dahlberg, 2 juli 2019

Jesus/Sananda

2 juli 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Kristus och idag ska vi ta upp ett annat ämne. Ett ämne som jag tror att många av er funderar på. Vad menas med frälsning och vad menas med förlåtelse? Kan det ena utesluta det andra? Är den som är frälst fri från förlåtelse? Ja, därom tvistar de lärde. Kan en frälst människa någonsin synda? Är det möjligt? Är vi syndiga människor eller är vi omedvetna människor som gör misstag? Är det dessa misstag som ska förlåtas och vem gör i så fall det? Ja, det är en fråga som kan vara lite knepig att besvara. Har vi alla gjort misstag eller finns det någon människa, som vandrat på Jorden, genom den här tunga mörka perioden, som ej har gjort några misstag. Nej, så kan det ju inte vara, vi har alla gjort misstag och vi har alla fått lära oss hur vi skulle rätta till misstagen. På det viset blev våra misstag rättade och nya erfarenheter kunde strömma in och nya misstag gjordes som åter blev rättade etc. I den betydelsen finns det ingen synd och det finns inget att förlåta.

Du växer i din medkänsla och i din medvetenhet, dina misstag blir mindre och mindre, tills du helt lägger dem i Guds hand och låter dig ledas av honom. Under Guds ledning renas ditt sinne och du blir ett med hans sinne. Du förstår nu din roll på Jorden och den funktion som du har här. Ditt syfte är att förlåta dig själv och den värld av misstag som har gjorts så att en ny och bättre värld kan framträda på Jorden. En värld av kärlek och frid. I varje hjärta där frid och kärlek bor, finns en frälsare för den värld som vi har skapat. Det är det ljuset som sprider sig över världen idag och det är det ljuset som bygger en ny värld vid sidan om den gamla. Den gamla världen kan inte förenas med den nya och den nya kan inte bildas ovanför den gamla. Den gamla världen kommer att försvinna i intet när människorna har vaknat upp till den stora sanningen. Den sanna verkligheten om hur Kosmos är uppbyggt och de lagar som råder där. Endast Guds lagar är tillgängliga och endast hans lagar är de fasta principer som håller Kosmos samman, ty allt är ett med honom. Vi lever och är till i honom och vi är hans medskapare i det stora ”Kosmos”, som vi just nu inte har någon förmåga att förstå. Allt vi skapar, skapar vi genom honom, allas vår Skapare eller Gud.

Det är till denna insikt av förståelse som mänskligheten nu är på väg mot och det kan kännas som ett stort steg att ta, men kulmen är nådd och de första medvetna ljusstrålarna har nått Jorden, så att människor med en högre kärleksförmåga kan fånga upp dem, och bli de räddare som Jorden såväl behöver. Jorden törstar efter kärlek och frid precis som den större delen av mänskligheten gör. I varje del av Jordens hörn så finns det sökande människor som längtar efter ljuset. En del ser ljuset och fångar upp det. Andra förnimmer det och stärks av sina medmänniskors strålar. Det som tänds är ljuset i ert inre. Den stängda porten i ert hjärta öppnas och ljuset kan komma fram och ert sinne kan bli helat, det kan åter bli tryggt och helt. I samma ögonblick försvinner rädslan och en frid sprider sig inom dig. En frid av glädje och kärlek som är så stark, så att hela Jorden kan uppfatta det.

Är det inte detta ni vill, kära bröder och systrar? Är det inte en kärleksfull syster eller broder som ni vill bli, till glädje och frid för alla era medmänniskor på Jorden. Det är genom dig som freden startar och det är genom ditt ljus som du frälser världen för de misstag som har gjorts eller görs i denna eller föregående tid.

Jag återfinns i ljuset i era hjärtan. Följ mig och ert sinne ska åter bli fyllt av kärlek och frid.

Er evige broder Jesus Kristus

 

Du gillar kanske också...