KaRa och OWS via James McConnell, 23 juni 2019

KaRa och OWS via James McConnell

23 juni 2019

Jag är KaRa.

Det är alltid ett nöje att vara med er alla, att kunna dela, kommunicera på detta sätt, detta sätt som kommer att bli mycket mer känt för er i den korta tidsperiod som ligger framför er i detta gamla paradigm. För det nya paradigmet har börjat.

Även om ni ännu kanske inte är fullt medvetna om hur saker har förändrats och dramatiskt skiftat, kan vi, från vår utsiktspunkt, se förändringarna som sker. Vi kan se dem. Men ni kan känna dem. Ni kan förnimma dem. De sker ganska snabbt nu.

Visst, er tidigare diskussion om ”Att Tro är att Se” handlar om detta. Tro på att energierna kommer in i planeten. Tro på att dessa vågor har kommit in. Tro på att Händelsen är och kommer att hända. Tro på er förmåga att manifestera det ni vill ha i era liv. Tro, tro, tro, och ni kommer att se om, och om, och om igen. Och ju mer ni tror på, sedan ju mer ni ser, desto mer kommer ni att fortsätta få dessa upplevelser såsom ni tidigare delat.

För allt handlar nu om att manifestera i de högre sfärerna, i de högre vibrationerna. Men för att göra det, för att bringa fram mer omedelbara manifestationer, behöver ni vara i dessa högre vibrationer. Ni behöver känna allt liv omkring er och inom er, medvetandet hos Den Ende. Och då ni känner detta, då ni upplever detta, då ni är detta, kommer ni att manifestera mycket, mycket snabbare i era liv.

Då ni är i dessa högre vibrationer, kommer ni att manifestera de saker ni vill, inte de saker ni inte vill, inte de saker som fortsätter vara en utveckling av er programmering. Därför att ni har alla varit programmerade gång på gång på gång under många livstider. Men det var meningsfullt att ni gjorde det när ni ursprungligen kom hit, så att ni kunde vara en del av denna utveckling, så att ni kunde förstå denna utveckling, och hade förmåga att, som Ett, föra denna utveckling till en högre nivå av medvetande. Och det är vad ni alla gör.

Och då ni fortsätter att tro att ni kan manifestera det ni vill, då kan ni vara i dessa högre vibrationer vi talat om, där ni då sedan kan vara på en plats där ni bokstavligen kan kontaktas av oss. För det är vad vi, Plejaderna, Sirianerna, Andromedanerna, Antarerna, etc., alla har arbetat med att förbereda er för. Att förbereda er, inte bara för första kontakt (för det är redan på gång), utan att förbereda er för full kontakt.

Full kontakt, betydande att vi kan vara där med er, eller ni här med oss, om det är vad ni önskar. Och många av er i detta samtal, många av er i denna grupp, många av er, och många i de andra grupperna på planeten, önskar detta starkt.

Därför att ni återigen sträcker ut er till dem ni lämnat för så länge sedan, de familjer ni var en del av, och de är en del av er. Jag talar nu om era multi-dimensionella själv såväl som alla de ni lämnat bakom er för så länge, länge sedan. Men, då tid är relativt, efter återföreningarna, efter att delegationerna har kommit till planeten och ni har kommit till delegationerna och faktiskt blivit en del av dessa delegationer, efter allt detta, kommer ni att återförenas med familjerna, de som är så starkt förbundna med var och en av er. Det är vad som ligger framför er alla.

Och alla vi som vakar över hela denna process, en del bara tittar, en del deltager på hög nivå, vissa till och med på ytan, där, som arbetar tillsammans med dem i er motståndsrörelse, är er Allians. Många av oss arbetar nära för att få till alla dessa förändringar som det talats om, alla de många processer som är på gång i era finansiella system, era regeringsprocesser, alla de olika områdena ni hört talas om, men som ni vet fortfarande bara sker i kulisserna, i bakgrunden.

För dem som har ögon att se med, och öron att höra med, finns informationen där. Sanningen finns där. Allt ni behöver göra är att sträcka er efter den sanningen och den kommer att avslöjas för er. Och den sanningen kommer att avslöjas för väldigt många fler på planeten, då det måste vara så. För sanningen kan inte hållas tillbaka så mycket längre.

Och vet att ni, som Ljusarbetarna och Krigarna, ni är sanningen. Ni är vägen, sanningen, livet och ljuset. Ni är det. Var det nu. Var detta skinande ljus som går ut bortom er tredje-dimensionella medvetenhet, som går ut till alla dem som är redo att sträcka sig tillbaka till er, som ropar på ljuset. Även om många av dem inte ens vet vad ljuset är ännu, men det skall de. För ljuset kommer att avslöja allt som hållits i skuggorna. Det är ödesbestämt. Ni är ödesbestämda. Ert öde är att vara ljuset som avslöjar skuggorna.

Jag är KaRa och jag lämnar er nu i frid och kärlek och enhet, och att ni fortsätter sträcka er upp till himlen: för då ni gör det, kommer ni att finna oss.

ONE WHO SERVES ( EN SOM TJÄNAR)

Om, mani, padme, hum; om, mani padme hum; hum, hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar här. Shosanna står också i beredskap, redo, redo att göra vårt, kan man säga.

Vi är så redo att fortsätta med denna process av ”Att Tro är att Se”. Det är så viktigt att ni fortsätter att röra er i den riktningen. För hela ert liv, alla era liv, kommer att förändras som ett resultat av detta.

Tro på det och ni kommer att se det. Tro på det och ni kommer att manifestera det. Det kan inte inte vara så.

Men kom ihåg att ni kan manifestera det ni inte vill också. Så arbeta på detta. Arbeta på era tankar och de ord som följer er tankar.

Tänk inte att ni, i era termer, är sjuka eller dåliga, eller att ni på något sätt är indisponerad. Säg inte saker som ”jag är såå trött på det här”. Säg inte, ”du gör mig galen”. Säg inte längre dessa saker, eller så manifesterar ni det ni tror, vilket också är en del av er programmering. Det är dags att gå bortom er programmering nu och skapa nya program i era liv.

Tänk på er själva som datorer och hårddisken. Den hårddisk ni kommit till detta liv med är full av många saker ni kanske inte vill ha i era liv. Radera hårddisken och ersätt den med de manifestationer ni verkligen vill ha i era liv. Det låter enkelt, det vet vi, men från er synvinkel är det inte så enkelt att göra. Men, egentligen är det ganska enkelt. Ni måste bara tro på det, och det kommer att bli så.

Har ni några frågor nu till En Som Tjänar och Shosanna?

Frågor någon? Ni kan sätta på era telefoner nu.

Gäst: Hej, En Som Tjänar. Det här är en inte så välformulerad fråga, men själars födsel har kommit upp för mig några gånger. Men jag vet att vissa själar föds ur den Centrala Solen, som Alcyone. Men sedan har jag också hört att en del själar inte föds i den processen, de föds på ett annat sätt, och likt den mänskliga själen kanske en annan födelseprocess. Kan vi tala om det lite?

OWS: Det du talar om är ett enormt stort ämne, och det går inte att förklara på kort tid här. Men förstå att det finns miljarder, biljoner och mer själar, och de har många olika födelseprocesser, som ni kallar det, många olika sätt på vilka de manifesterats under en lång, lång tidsperiod, av medvetande.

För att börja förstå måste ni gå hela vägen tillbaka till begynnelsen av själva skapelsen och hur de ursprungliga själarna skapades, och hur dessa ursprungliga själar sedan skapade fler själar från dem. Fler upplevelser som de, var och en, kunde ha. Och sedan skapade dessa själar fler bortom det, och fler och fler, tills det blev de biljoner och biljoner själar som existerar. Och ja, fler skapas.

Precis som ni, som uppstigna varelser, när ni har skapat eller fullgjort er uppstigningsprocess kommer ni också att kunna gå genom denna skapelseprocess och lägga ned en portion av er själva, precis som Sananda lade ned en portion av sig själv som Yeshua, och som många andra också gjort. Och det här är lite av ett svar på din fråga, även om det är mycket mer invecklat än det här.

Shosanna, är det något du vill tillägga här?

Shosanna: Vi har inte någon specifik information att lägga till. Det vi är nyfikna på är varför frågan ställs?

Gäst: Tja, jag är nog mer intresserad av människosjälar specifikt. En Som Tjänar har på något sätt svarat på min fråga när han sade att uppstigna själar kan skapa fler själar. Men jag undrar, om icke uppstigna själar också kan skapa själar.

Shosanna: Önskar du skapa en själ?

Gäst: Nej, jag är nyfiken på, jag tror det liksom går tillbaka till pneumatiska mänskliga varelser och psykiska mänskliga varelser, och standard mänskliga varelser. Till exempel, vår själsgrupp som föddes ur Halcyon och är, tror jag, pneumatiska, och sedan går vi också omkring med mänskliga varelser som på något sätt har en annan födelseprocess, en själs födelseprocess, där de är den psykiska rasen. Det är mer vad jag undrar över.

Shosanna: Det finns en variation där. Det finns många förmågor. Det finns många gåvor som varje själ innehar. Och alla själar kan utvecklas till den grad att de innehar dessa gåvor. Så om du är född med en gåva är det för att du har ackumulerat den gåvan i eoner av tid och får den gåvan för att lyfta upp och tjäna mänskligheten och själva universum. Så det är ett mycket, mycket komplext ämne.

Det vi skulle säga är att det inte finns någon verklig förberedelse eller distinktion. Det är en ackumulation av gåvor som lärs i eoner av tid, om det är till någon hjälp.

Gäst: Ja, jag förstår det, så långt som att det är en sorts andligt framskridande i en situation, jag förstår det. Ok, men det besvarar egentligen inte specifikt min fråga angående majoriteten av mänskligheten, tror jag.

Shosanna: Vi besvarar inte detta därför att det är inte relevant. Det är inte relevant för ditt liv idag. Vad som är mer relevant för människans liv idag är att lära sig vara den skapare man avsetts vara, och lära sig att uppstiga. Det är det som är viktigt här.

OWS: Ja. Och vi kan tillägga här att i uppstigningsprocessen kommer de svar du söker att komma som ett resultat av genomgången uppstigning. Allting kommer att läggas till er.

Gäst: Ok, bra. Tack till er båda.

Shosanna: Ja. Allting. Namaste, Kära Syster.

OWS: Har ni någon annan fråga?

Gäst: Jag har en fråga. Min fråga handlar om vatten. Vi använder vatten i våra meditationer. Vattnet sjunger för oss. Våra mänskliga kroppar består huvudsakligen av vatten. Kan ni berätta något för oss som vi inte hört angående vattenkollektivet och dess betydelse?

OWS: Talar du om vattnets kollektiva medvetande?

Gäst: Ja.

OWS: Det är något som kommer att komma som ett resultat av att ni rör er in i dessa högre vibrationer och upplever det direkt. Det är en sak att höra det från oss, eller att uppleva det i er meditation. Det är en annan sak att faktiskt bokstavligen gå till vattenbrynet och känna vattnets medvetande, uppleva vattnets i sig självt, uppleva de elementala krafterna i vattnet och det resulterande medvetandet som finns där, och som sträcker ut sig till er om ni är öppna för det. Det, i sig självt, kommer att förklara mycket för er om ni skulle göra det. Det behöver inte vara havet. Det kan vara en bäck, en flod, vad som helst av den naturen. Men gå bortom den tredje-dimensionella medvetenheten om vattnet och gå in i vattnet självt, vattnets medvetande. Och när ni gör det, kommer ni att minnas att ni gjort det många gånger tidigare i era tidigare livstider.

Gäst: Ja. Jag förstår det. Det verkar bara vara en sådan väsentlig del av Källan, som vatten, ett så viktigt element, och jag undrar om det är så i andra universa. Det bara verkar som om det finns så mycket mer av det. Ja, jag kommer fortsätta utforska. Tack så mycket, och jag älskar er.

OWS: Ja. Något annat Shosanna?

Shosanna: Ja, vi har något att tillägga. Får vi lägga något till ditt perspektiv, Kära Syster, i denna fråga?

Gäst: Ja, gärna.

Shosanna: Vatten är essensen i livskraften. Alla som känner vattnet känner sin egen livskraft vistas i det vattnet. Vatten påminner dem om livskraften, och påminner dem om vilka de verkligen är som livskraft. Där ligger betydelsen av vatten.

Vatten har sitt eget medvetande. Men medvetandet i vatten är livet självt, och det är därför livet utvecklas i vatten. Fostret utvecklas i detta medium som kallas vatten. Allting utvecklas i vatten, då vatten lånar livskraften till det som utvecklas där. Det är mycket betydelsefullt. Men det vi skulle säga är att vattnets medvetande i dess rena form är magnifikt i sig självt. Människor skapar ofta en negativ kraft i det vattnet på grund av deras sinnesstämning och medvetande. Om ni har ett tydligt, vackert, andligt medvetande, kan ni låna ut det till det värsta av vatten och det kommer att göra er sällskap i att lyfta sig självt för att skapa renhet. Låter det vettigt för dig?

Gäst: Ja, och vackert formulerat. Tack, Kära Syster.

Shosanna: Tack. Namaste.

Gäst: Namaste.

Gäst: Jag skulle vilja ställa en fråga.

OWS: Du hörs lite dåligt.

Gäst: Hör ni mig bättre nu?

OWS: Ja, lite bättre. Fortsätt med din fråga.

Gäst: Tack. Jag är så tacksam för informationen ni precis delade, Shosanna och En Som Tjänar, därför att i denna meditation blev jag vägledd att gå till en mycket specifik hög plats för att överblicka havet. Jag var på väg dit och kände vattnet. Det var meningen att jag skulle gå dit och tala med vattnet. Och sedan, när jag gjorde det, blev jag bara utblandad i vattnet. Jag minns inte om jag talade med vattnet eller inte. Jag är inte så tydlig, och det är min fråga. Har det att göra med den kreativa processen? Det är min fråga. Tack. Eller manifestationsprocessen? Jag är inte säker. Jag blev bara utblandad i vattnet, och …

Shosanna: Var snäll och ställ din fråga igen, Syster, då det är oklart vilken information du söker. Så ställ din fråga igen.

Gäst: När vi förenar oss med vattnet, kan vi använda vattnets energi för att själva skapa?

Shosanna: Ja, ja. Helt klart ja.

OWS: Ja.

Shosanna: Det görs i varje ögonblick med varje varelse på planeten.

Gäst: Kan ni utveckla det och hjälpa mig förstå?

Shosanna: Vi ber dig, Kära Syster, att meditera på detta, då det vi gav i det förra svaret på den förra frågan innehåller all den information du behöver för att förstå att vattnets medvetande är själva den kreativa processen. Det är allt du behöver veta. Vattnets medvetande är den kreativa processen för alla saker på den här planeten som är tredje-dimensionella entiteter.

Gäst: Wow. Jag förstår. Så när man använder vatten tar det på sig medvetandet hos den som använder det?

Shosanna: Ja. Så det är verkligen viktigt att ni är försiktiga med det.

OWS: Tänk också i termer av era upplevelser, era olika filmer, alla de saker som skildrar föreställningen om magi, trollkonst, allt sådant, och vad använder de oftast? De använder krafterna, de elementala krafterna: jorden, vinden, elden, vattnet. Mycket viktigt, därför att de kan ansluta till medvetandet hos dessa elementaler. Mycket kan komma fram som ett resultat av förståelsen om hur de elementala krafterna arbetar med människans medvetande.

Gäst: Ja, jag förstår. Wow.

Shosanna: Så ni ska veta, som alla som lyssnar på detta måste ha dragit som slutsats vid det här leget, att ni alla är trollkarlar.

OWS: Ja.

Gäst: Ja, det är vi! Och vi kan manipulera de fyra elementens krafter för att skapa. Är det mitt budskap?

Shosanna: Ni manipulerar dem inte, ni skapar med dem.

Gäst: Just det!

OWS: En samskapande process.

Gäst: Wow. Genom att använda deras medvetande-energi kan vi skapa!

Shosanna: Det är en samskapande process. Du måste meditera på detta, Kära Syster, och ta åt dig informationen som kommer till dig i meditationen, och använd den!

Gäst: Wow. Tack så mycket.

Shosanna: Namaste.

OWS: Vi skulle säga här att era frågor har blivit riktigt djupa genom åren, från när vi ursprungligen började denna process med att svara på frågor, till vilka frågor som ställs nu. Mycket, mycket högre i vibration, skulle vi säga.

Några andra frågor nu?

Gäst: Ja. Hälsningar, En Som Tjänar. Jag har en vän som lever i vårt hus. Hon attackeras på natten av en astral energi. För några nätter sedan vaknade hon och en krabbliknande entitet kom från taket i hörnet och klamrade sig fast i hennes hand, och liksom brände henne. Men på något sätt fick hon bort den. Den lämnade ett märke efter sig, vilket jag såg. Hon undrar vad som pågår med henne, och varför hon är så sårbar för dessa astrala attacker. Jag undrar bara om du kan kommentera. Jag föreslog att hon skulle ta en läsning från dig för att kolla av det.

OWS: Det är möjligt, men vi skulle också säga att den här typen av upplevelser är, skulle vi säga, minskande mot tidigare. Med andra ord, denna typ av händelser var mycket vanligare tidigare. De inträffar inte lika ofta nu tack vare rörelsen mot högre vibrationer. Ni förstår, den här sortens manifestationer, denna typ av entiteter, vad ni nu vill kalla dem, kan inte finnas i de högre vibrationerna. Så om ni fortsätter att hålla era vibrationer höga kan den här typen av saker inte blanda sig i. De kan inte komma in i er upplevelse med er.

Men om man inte har de höga vibrationerna inom sig vid tillfället är de benägna till icke-åtkomst, vi talar inte i termer av direkt åtkomst, utan i termer av ”inkräkta” som ett bättre ord. Inkräktare kan komma in och påverka den särskilda personen, förstår ni. Så det är vad som kan hända om man inte är i den högsta vibrationen.

Så vi skulle säga till någon som har en sådan upplevelse att arbeta hårdare på att vara i de högre vibrationerna oftare och oftare. Med andra ord, var mer glädjefyllda, var mer tacksamma i era liv. Finn skönheten överallt omkring er. Fokusera inte på fulheten omkring er. Fokusera på skönheten som finns där. Den finns där om ni söker den. Det är vad vi skulle säga här.

Shosanna?

Shosanna: Ja, vi har något att tillägga, Broder. Får vi lägga till vårt perspektiv till din fråga?

Gäst: Absolut, Shosanna, absolut.

Shosanna: Vår Broder, som är en beskyddare, som vill skydda och vägleda alla dem som kommer i hans väg. Vi skulle säga så här: denna person som ni talar om har ett rädslo-mönster, och du vet vad vi talar om. Hon har ett rädslo-mönster. Och, när en människa har ett rädslo-mönster i sitt medvetna sinne, attraherar hon skrämmande saker. Så vi skulle säga, som tillägg till det som En Som Tjänar så uttrycksfullt sade, denna måste höja sin vibration bortom detta rädslo-mönster, undersöka det, och förstå att hennes rädsla öppnar en portal för dessa inkräktare. Rädsla är alltid orsaken till att dessa inkräktare kan inkräkta. Låter det vettigt för dig?

Gäst: Absolut. Det var underbart, ja. Absolut. Fullständigt.

Shosanna: Namaste.

Gäst: Tack för det. Hon kommer att älska det. Tack.

Shosanna: Namaste.

OWS: Fler frågor?

Gäst: Ja, En Som Tjänar och Shosanna. Vi fick ett mail från dem som kallar sig ”De 144000 Meditationsgruppen”. De pratade om att det finns något mörkt kabal-krig som pågår precis utanför atmosfären här, och att Ljusstyrkorna slåss mot de mörka styrkorna. En sak som fick mig att ifrågasätta det hela var att de sade att ”gå inte ut i solen mer än 20 minuter därför att kabalen har lagt något i solljuset”, jag vet inte vad. Jag köper inte riktigt det, men vill höra vad ni tror. Är det något problem att gå ut i solen? Och hur välgrundat är det att detta krig pågår där i vårt system?

OWS: Betyder termen ”struntprat” något för dig?

Gäst: (Skrattar) Ja!

OWS: Dessa saker är exempel på dem som försöker avråda dem av er, Ljusarbetarna och Krigarna från att sträcka er ut, som KaRa sagt, med ljuset. Det är vid en tid då de kanske tror att de gör det rätta, eller att de själva är av ljuset, men de är vilseledda på något sätt av vad James tidigare kallat ” glamour-stadiet” där de trodde att de hade anlänt, men de har inte anlänt. De försöker vara något de ännu, vid denna punkt, inte är.

Men närhelst ni hör någon säga ”gå inte ut i solen för det är dåligt för er”, ja, det skulle vara dåligt för er om ni satt i den heta solen vid middagstid i Phoenix, Arizona, på sommaren i 40 grader, och ni satt där i 20 minuter, en halvtimme, en timme, det skulle vara dåligt för er. Men det är extremen.

Det är underbart för er att vara i solen varje dag. Känn solens energi. Det behöver inte vara så länge – minuter, fem, tio minuter, mer om ni kan. Det är mycket hjälpsamt för er, inte bara för vitaminerna som ni får av detta, utan för den prana-energi som går in i er nacke som ett resultat av solens strålar.

Solen för uppstigningen till er – förstår ni det? Det är därför de mörka styrkorna har gjort allt de kan för att hålla er borta från solen, att hålla er borta från att vistas i solsken – att sätta solskärmar på er alla. De vill inte att solens strålar ska komma in. För om solens strålar kommer in i era kroppar med prana-energi, för detta er till er uppstigning. Och de vill inte att ni uppstiger. De vill ha er i status quo så de kan kontrollera er. De vill inte att ni har kontroll på er själva. Ta tillbaka er makt och gör vad ni vet att ni kan göra.

Du som ställde den här frågan, du visste redan svaret på den. Du vet att solen är mycket bra för dig. Att använda solens energier är precis hur det är avsett att vara. De är avsedda att nära er och ta er till de högre vibrationella dimensionerna. OK?

Shosanna, något att tillägga här?

Shosanna: Ville denne lägga till en kommentar, vi hör en kommentar att läggas till?

Gäst: Det blir förvirrande när det verkar vara en resurs som man litar på och de säger så där. Och då tänker man, ”ok, hade jag fel hela tiden när jag litade på den resursen?”

Shosanna: Kära Syster, får vi lägga till vårt perspektiv till din fråga?

Gäst: Definitivt.

Shosanna: Vi skulle säga: medvetandet är ofantligt med många hörn, vridningar och vändningar. Det finns många perspektiv bland er i denna sfär, och alla perspektiv är giltiga. Det är upp till er att ta del av det perspektivet som ni önskar.

Om ni önskar en högre nivå av medvetande skulle vi be er att inte läsa dessa saker, inte delta i dessa berättelser, därför att i berättandet skapas verkligheten. Så, då denna grupp berättar sin historia om den mörka kabalen, och krigen, och slagsmålen, och solen, och ondskan, skapar den berättelsen för mänskliga varelser att följa, och förstora berättelsen i processen av skapande.

Ni kan skapa allt ni vill. Vad vill ni skapa? Om ni vill skapa glädje, kärlek, medkänsla, förståelse, ljus, då kan ni inte läsa dessa historier. Namaste.

OWS: Mycket bra.

Fler frågor innan vi släpper kanalen?

Shosanna: Vi hör en.

Gäst: Jag undrar varför President Trump lättade upp GMO-reglerna. Vad handlar det om? Vi kan inte förstå det.

OWS: Det är, vad ni kallar, en ”rökridå”. Det är inte vad han egentligen gör. Han gör det för att mildra dem som försöker styra narrativet här. Och han gör det för att spela på båda sidor ibland.

Men han är mycket slug, denne, därför att han backas upp, eller överlyses, säger vi, av Saint Germain. Och mycket händer som ett resultat av denna överlysning. Så även om det tidvis förefaller som att han går i en riktning motsatt till vad ni tycker att en Ljusarbetare skulle göra, så är det verkligen inte fallet här.

Gäst: Ok, tack.

OWS: Fler frågor? Vi behöver verkligen släppa kanalen. Något annat? Då är vi klara.

Innan vi gör det, Shosanna, har du något annat att dela som ett slutligt meddelande här?

Shosanna: Vi skulle dela, att baserat på dagens konversation, tro på det ni vill manifestera. Det inkluderar allt ni läser, allt ni hör, allt det den och den gjorde, och den gruppen gjorde, vad er president gör, vad er kongress gör, vad världen gör.

Vad vi skulle säga er är att tydligt och fullständigt fokusera ert medvetande på det vill ha i ert liv, på det ni vill manifestera, och det kommer att bli sant för er, därför att varje individ är en verklighet för sig själv och kan skapa sitt liv på alla sätt den vill skapa. Så kraftfulla är ni alla. Var snäll och förstå detta, att ingenting spelar någon roll utom det ni tror på. Namaste.

OWS: Underbart, Kära Shosanna.

Gäst: Så är det.

OWS: Och vi skulle sluta här med er tidigare diskussion om ”Att Tro är att Se”, ni kommer att gå mot den exakta förståelsen mer direkt vid nästa Avancemang. Vi bygger mot detta nästa Avancemang. Och det kommer att inkludera, som James redan sagt i meditationen, ankomsten, eller åter-introduktionen, ska vi säga, av Stjärn-chakrat, och den förbindelse det har till manifestation. Så hela detta program, hela detta tema för nästa Avancemang, kommer att vara ”Manifestation”.

Shanti. Frid vare med er. Var ett.

Gäster: Frid vare med er. Shanti. Tack! Shanti.

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

“Believing is seeing!”

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...