Jesus Sananda via Ann Dahlberg, 22 maj 2019 Kanal

Jesus Sananda

22 maj 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Jesus Kristus och jag följer med Er vart ni än går idag, kära människor på Jorden. Det är meningen att ni ska öppna upp för ljuset som strömmar ner till Jorden. Det är er Faders vilja men också er egen. Ni vill bli fria från de slöjor av mörker som omger er och se ljuset som nalkas er, först inifrån för att sedan visa sig i den värld ni lever i.

Kärleken växer, medmänskligheten växer. Alla ljusstrålar slår sig samman och bildar en sol av kärlek som böljar ut i världen. Jag finns med er i dessa strålar, era strålar är mina strålar och mina strålar är era. Det är en speciell gryning som har nått Jorden. Det är tunna slöjor som skyler dess ansikte idag. De är så tunna att de fladdrar i vinden så att Jordens rätta ansikte glimtar fram lite då och då. Det är en helig tid, en helig mark som ni befinner er på. Var i vördnad för er själva och det stora under som nu sker inom er och inom vår kära Jord.

Det är ett skifte i er verklighet som nu kommer att ske. Den verklighet som ni skapade och den verklighet som Gud skapade är helt olika och kan inte förenas. Er medvetenhet kommer att skifta från en verklighet till en annan. Detta var vad ni önskade kära barn på Jorden. Ni önskade att åter få träda in i himmelriket till den kärlek och den oskuld som bor där. Ni ville se ljuset igen. Ni ville uppleva kärleken, den villkorslösa kärleken som bara är kärlek och ingenting annat. Det ni inte har förstått är att allt detta finns bevarat inom er och att det är ni själva som öppnar upp för detta himmelrike. Det finns där inom er säkert bevarat av er Fader som väntar vid dess port för att lyfta upp er där ni hör hemma.

Släpp mörkret nu kära barn på Jorden och öppna upp för ljuset inom er. Det rike som är ert verkliga rike och som alltid har funnits där oförändrat inom er. Det är så att sanningen förändras aldrig, det är endast illusioner som är obeständiga och förändringsbenägna. Det ljus som finns inom er är konstant och oförändrat. Inget kan förändra detta ljus, det är endast mörkret som behöver ge vika för att ljuset ska skina klart. Vad ska ni då göra för att finna detta ljus inom er? Ni behöver släppa allt agg och dömande av er broder och endast se med kärlek på er nästa. Mörkret förlorar sin makt i samma ögonblick som du väljer ljuset. När du väljer att se med kärlek på världen så väljer världen att se med kärlek på dig.

Detta är er mission kära bröder och systrar. Er mission är att förlåta och se med kärlek på alla de synder eller misstag som har gjorts. Dessa misstag försvinner som en dimma när ljuset når det. Var inte rädda för att gå till ljuset. Det är er befrielse och er balsam för själen. Det är i ljuset ni finner den kärlek och den frid som ni så länge har sökt.

Tiden för Jorden att lämna mörkret och gå in i ljuset är här nu, kära barn. Det är dags för er att välja ljuset som brinner inom er och bara väntar på att bli ihågkommen. Det är ert ljus som brinner där, det är ert ”vara” som väntar på er återkomst, så att ni nu åter kan bli ett med er själva och allt som finns.

Jag, Jesus Kristus hjälper Er gärna, så att ni ska kunna hitta er väg hem, hem till ljuset i er själva. Jag är och kommer alltid att förbli er ledsagare tills ni har nått porten tillsammans. Den port där Gud välkomnar oss in i hans rike, där endast ljus och kärlek råder.

 

Jag älskar er så mycket

 

Jesus

Du gillar kanske också...