Jesus via John Smallman, 13 juli 2021

 

Jesus via John Smallman 13 juli 2021

 

Jesus Genom John: Släpp Negativa Självbedömningar

13 juli 2021 av John Smallman

https://tinyurl.com/6c2ap4fz

Som Saul och jag ofta har sagt till er: Det finns bara En! Låt det uttalandet sjunka in och sätta sig djupt in i era hjärtan, för det är SANNINGEN.

Ni måste påminna er om detta åtminstone en gång dagligen, och helst många gånger. Ni är ett med Källan, med Kärleken och med alla kännande livsformer. Det finns ingen separation och det finns ingen möjlighet till separation, så sätt och fortsätt att hålla avsikten att behandla alla, särskilt er själva, bara kärleksfullt.

Det finns INGA fiender! Kärlek är alltid villkorslös kärlek och accepterande av ALLT kännande liv eftersom det är Allt Kännande Liv, det är hur det alltid har varit och hur det alltid kommer att fortsätta att vara.

Under lång tid, som människor, när ni för starkt dömer er själva negativt, som inte tillräckligt bra, ovärdiga, skamliga eller oacceptabla på något sätt, utvecklar många av er cancer. Undvik nu att låta det hända genom att försöka förlåta er själva och ALLA andra för alla fel, misstag, felaktiga beteenden eller felaktigheter som ni eller de har begått. Gör sedan en mycket bestämd avsikt att verkligen älska och acceptera er precis som ni är – Gud gör det! Så varför skulle ni inte hålla med honom? – och låt eventuell cancer, eller anspelning på eller antydan till cancer som utvecklas i era kroppar, upplösas.

Cancer är ett tecken på att en person inte helt accepterar sig själv – och ändå, alla som valde att inkarnera gjorde det från sitt naturliga gudgivna tillstånd av komplett och fullständig självkärlek och självacceptans – vilket indikerar att de har identifierat sig mycket starkt med tron på känslan av åtskillnad som spelet eller drömmen om livet i form presenterar för dem. Det är också ett val, och du har alltid makten att ändra tankar eller övertygelser som inte längre tjänar dig, till exempel din tro på att du är ovärdig Kärlek.

Och naturligtvis, säg ALDRIG till någon som har cancer att det är deras tro på sin ovärdighet, otillräcklighet eller skamlighet som har orsakat det, när du försöker hjälpa dem att komma till ett tillstånd av kärleksfull självacceptans. Det skulle vara ett egoistiskt försök från din sida, möjligen helt under din nivå av medveten medvetenhet, att visa upp din andliga överlägsenhet.

Ingen är överlägsen någon annan, någonsin, för ni är alla oändligt älskade uttryck för den Enda, skapade perfekt av Den Enda till sin egen like. Alla är perfekta. Uppenbarligen verkar det i drömmen/illusionen inte vara fallet, men då är ingenting i drömmen/illusionen verkligt.

Alla som inkarnerar som människa väljer att göra det för att lära sig lektioner som de med stor visdom har insett att de vill lära sig för att hjälpa dem i sin andliga utveckling – och varje människa är på en väg till andlig utveckling.

Detta har inträffat sedan drömmen/illusionen konstruerades för eviga tider sedan, och alla som är i mänsklig form just nu i den kollektiva evolutionsprocessen är också här för att hjälpa till i den kollektiva uppvaknandeprocessen, och de gör detta genom att kasta de enskilda maskerna eller förklädningarna som det illusoriska tillståndet med separation har uppmuntrat dem att ta på sig och sedan engagera sig i kärleksfull tjänst genom att vara sig själva och genom att försiktigt och ödmjukt visa kärlek i handling när de interagerar med andra på alla sätt.

Även om det kan tyckas att de allra flesta människor förblir helt omedvetna om deras gudomliga natur, är nästan alla faktiskt missnöjda med sina liv och försöker förstå varför de verkar sakna någon verklig mening, och hoppas att detta inte är fallet.

Detta är det första steget mot insikten att det måste finnas något som de saknar, att livet verkligen har en mening, att det måste finnas ett annat syfte med livet än grundläggande kroppslig överlevnad. Denna obekväma känsla får dem att söka efter människor som kan ge dem lite hopp och vägledning, människor som är i fred med sig själva och som kan hjälpa dem att börja hitta sin egen inre frid, som de av er som läser detta och andra vackra kanaliserade meddelanden.

Inre frid är tillgänglig för alla, men först måste en person tysta och sakta ner den nästan konstanta strömmen av ängsligt tänkande som deras fruktade egon använder för att distrahera dem genom att fylla deras sinnen med rädslofyllda ”vad händer om” tankar och bekymmer.

Detta uppnås genom att gå in åtminstone en gång dagligen till era heliga inre helgedomar där frid och kärlek alltid finns. Ni behöver inte göra någonting! Koppla bara av i er själva och låt er bli medvetna om det mirakel som är ert liv, ett liv som är evigt och gläd er i kunskapen av att veta – ni vet verkligen – att ni för Evigt är Ett med Källan, precis som ni skapades.

När tankar uppstår som försöker övertyga dig om att det bara finns en materiell eller fysisk verklighet, där du har en tillfällig och separat existens som slutar, slutligen och för alltid med din mänskliga död, kalla på mig direkt för hjälp med att upplösa eller avfärda dessa helt ogiltiga tankar och idéer.

Jag är alltid tillgänglig och skall omedelbart komma till er hjälp och erbjuda er obegränsad KÄRLEK, och om ni tillåter er att göra det kommer ni att känna min Kärlek fylla er.

Jag är med er alla alltid bara för att göra detta, och jag är exceptionellt bra på det!

Tveka därför aldrig att kalla på mig och vet att det ger mig stor glädje när ni gör det.

Jag ÄLSKAR er alla villkorslöst, och jag vill att ni aldrig ska glömma det.

KALLA PÅ MIG NÄR SOM HELST! JAG ÄR ALLTID TILLGÄNGLIG OCH SVARAR ER ALLTID OMEDELBART!

 

Er kärleksfulla broder, Jesus

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...