Jesus via John Smallman, 22 augusti 2021

 

Jesus via John Smallman

den 22 augusti 2021

”Ert Uppvaknande kommer att bli en synnerligen Strålande Händelse”

 

https://tinyurl.com/nb8jj2zm

Vi är alla Ett … det förekommer INGEN separation. Upplevelsen av separation är overklig, likt en orimligt lång dröm, från vilken ni vaknar. Ni måste vakna för att kunna åtnjuta fullständigheten av livet såsom Ett med Källan, livet sådant det är menat att levas, fullt medvetet, fullständigt medvetet närvarande, med fullständig uppmärksamhet, helt och hållet i VAKET TILLSTÅND!

Era tänkande mänskliga hjärnor distraherar er emellertid ständigt från er avsedda väg av andlig evolution, den väg som ni utformade för denna mänskliga livstid och som leder er – HELA mänskligheten – tillbaka till Verkligheten, det Hem som er Fader skapade för er och i vilket ni har er eviga existens. Det uppstod aldrig någon separation, den skulle aldrig kunna uppstå, för det finns endast det oändliga och gränslösa energifältet som utgör Gud, Moder/Fader/Gud, Källan, KÄRLEK! Ni är Hemma, ni valde bara för ett ögonblick sedan att vara omedvetna om denna gudomliga och oföränderliga Sanning och det verkar vara som om detta val gjordes för eoner sedan och har sedan dess omarbetats och omformats, för att till slut ta er till detta ögonblick i NUET av uppvaknande i detta uråldriga fysiska universum.

Den moderna vetenskapen har visat att det i detta skenbart vida universum finns praktiskt taget INGEN fysisk materia, vilket till alla avsikter och syften är rätt overkligt, det finns bara en vidsträckt tomhet av gränslös, oändlig energi. I och med att medvetenheten om detta sprids alltigenom mänskligheten, så äger ert uppvaknande rum.

Att vakna upp innebär att ni bli medvetna om att Ni är denna ändlösa energi och att ni inser att Ni har gömt er undan Er själva, låtsats att vara många miljarder olika obetydliga kännande vilsna varelser, skräckslagna och ensamma i en överväldigande vidsträckthet av intighet. För att lätta upp denna oerhörda känsla av att vara obetydliga, förlorade och ensamma, tog ni er en mänsklig kropp och valde att bosätta er i en materiell värld, där ni kunde relatera till varandra antingen genom att söka efter den Kärlek som ni alltid och redan är, där ni kunde välja att befinna er i konflikt med dem som verkade hota er – en miljö av ’vi eller de’ som ständigt var väldigt hotfull för er känsla av trygghet och välbefinnande.

I och med att mänsklighetens uppvaknandeprocess accelererar och intensifieras, kommer ytterligare allt fler av er att bli medvetna om att ni är andliga varelser som har en tillfällig upplevelse av livet i en fysisk kropp.

För många kommer denna nya medvetenhet att bli förvånande, till och med chockartad, medan den för andra, som medvetet har följt med vad man mycket väl kan beskriva som ett religiöst eller andligt levnadssätt och hoppats att döden inte blir en slutlig punkt för ett avslut i ens liv, så bekräftar denna nya medvetenhet på ett gynnsamt sätt för dem att deras tro på Gud är ytterst och fullständigt giltig.

Ert uppvaknande kommer att bli en synnerligen strålande händelse, eftersom era samtliga tvivel och rädslor helt enkelt viker undan och upplöses och den intensiva insikten om att ni i själva verket är, och alltid har varit Gudomliga Varelser, kommer att fylla era hjärtan med oerhörd glädje.

Det enda ni behöver göra för att vakna upp är att tillåta att Kärleken, som tålmodigt har väntat och älskat er, träder in i era hjärtan och omfamnar er till vakenhet.

Det är i sanning mycket enkelt.

Ni har emellertid alla tränats till att tro att ni inte är värdiga Kärlek och att ni måste förbättra er själva genom att arbeta mycket hårt för att utplåna denna ovärdighet, denna syndfullhet, denna sjaskighet som förefaller vara en större aspekt av livet som människa.

Ni accepterar, i egenskap av människor, att ni har allvarligt begränsade förmågor och restriktioner som hindrar er från att leva era liv så överflödande som ni skulle önska, för detta är naturen av att vara människa.

Men vad ni missar att inse är att ni INTE är mänskliga!

Ni är, vilket ni ständigt blir påminda om, perfekta gudomliga varelser. Ni skapades i Kärlek, från Kärlek, av Kärlek och vad Kärlek är och gör är alltid och för evigt perfekt.

Kärleken är Allt, Den är det gudomliga fältet av oändlig energi från vilket hela skapelsen utgår i gudomlig och perfekt harmoni, för att glädja och förverkliga Skaparen och Allting som Hon skapar. Ni behöver inte förändra någonting i er själva, ni behöver bara tillåta er själva att vara er själva.

Genom de skenbara eonerna under vilka livet tog sin form och utvecklades, så har det förekommit en inneboende eller medfödd känsla av att det inte är tillräckligt bra, att det behöver förbättras. Men denna känsla, detta tankesystem är en större aspekt av overkligheten i den illusion som ni behöver släppa taget om.

Ni alla känner, eller känner till människor som är mycket kärleksfulla och som ständigt ger av sig själva för att tjäna andra och ni tänker på dem som helgon – och det är de. Men likt er, så tvivlar de också, eller har tvivlat, på sin värdighet, i tron på att de är syndare.

Ni alla har hört om termen ”själens mörka natt”, en mycket djup och smärtsam upplevelse som verkar vara nödvändig för alla att gå igenom för att rena sig själva från synd och göra dem acceptabla inför Gud, och som vissa av helgonen i detalj har rapporterat om. Men såsom jag och många fler har berättat för er, redan flera gånger, så är ni Perfekta Gudomliga Varelser, precis sådana ni skapades och detta har aldrig och kan aldrig förändras.

Vänd er därför inombords, åtminstone en gång dagligen, eller helst under flera korta stunder under dagen, till era heliga inre helgedomar där Kärleken – er sanna natur – vistas permanent och väntar på att ni ska uppmärksamma och acceptera Den.

När ni talar om för er själva att ni är ovärdiga syndare, ovärdiga att vistas i Guds Närhet, så förnekar ni er sanna Gudagivna natur, den natur i vilken ni skapades för all evighet av Moder/Fader/Gud och detta låter absolut inte alls vettigt!

Ni är för evigt Guds älskade barn, för evigt i Hennes Närvaro och nu är det dags för er att vakna upp till Verkligheten om detta oändligt kärleksfulla gudomliga Tillstånd. Bara låt er själva känna Hennes kärleksfulla omfamning väcka upp er.

Er kärleksfulle broder Jesus.

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...