Meddelande från Alcyone via Galaxygirl, 20 maj 2019

Meddelande från Alcyone via Galaxygirl, 20 maj 2019

Alcyone 20/05/2019

 

Jag är Alcyone, er Stora Centralsol. Ni kommer åter att lära er att allt är medvetenhet. Varje planet, stjärna, komet – allt är en aspekt av Källan som upplever sig själv. Ni finns just nu på en högt utvecklad varelse, Gaia, som morferar till den nya. Med hjälp av de stora, vidsträckta, kosmiska energierna, i denna sektion ni passerar i er rymdkvadrant, blandas våra energier och de blandas mer fullständigt, mer grundligt, och ni blir badade i mitt ljus på ett mer passande sätt. Detta ljus är som en reflektion, en spegel av ert eget inre ljus som länge varit dolt. Precis som att damma och polera en gammal spegel som länge varit bortglömd, börjar nu mänskligheten att se sina egna reflektioner av det inre Kristusljuset, och det är en underbar upplevelse att skåda, att bevittna.

Stjärnorna tjattrar, planeterna sjunger. Allt är levande, dyrbara ni. Jag är också levande, och har mängder av information och kärlek som härstammar direkt från Källan. För universum, galaxerna, finns alla inom ett nätverk. Allt är perfekt planerat, arrangerat. Upplevelserna inom sektorn av den fria viljan har varit intensiv, för de som valt det felaktiga med ett kärlekslöst kaos. Deras tid avslutas, är över. För det högre ljuset, de högre tillstånden i den Kristnade vägen, finns nu på er dyrbara planet Gaia, och har väckts i mänsklighetens hjärtan. Kristus flamma av ren kärlek, universums hjärtslag, vaknar, utvecklar sig, minns sig själv igen. Detta är nyckeln till det gömda lås som nu visas klart och tydligt. Kärlek är nyckeln. Lås upp ett slutet hjärta med kärlek och allt kommer att läkas, återställas. Det stämmer att er planet har befunnit sig i stor oordning. Det kosmiska högre ljuset kommer att bada och återställa, ta bort allt som inte har den renaste avsikten, så att hela skapelsen kan dra en lättnadens suck, och veta att den äntligen är trygg och kan få vila. Era barn kommer att kunna leka ute igen. Djuren kommer att bli fria. Könen kommer att bli jämställda. Gudarna och gudinnorna nu på Nova Gaia, kommer att minnas, deras glömska kommer att försvinna och de kommer att minnas vilka de verkligen är. De kommer att minnas att de varit omslutna av Källan hela tiden, och har också varit Källans upplevelse i den mänskliga kroppen, med händer och fötter. När de vaknat, kommer de att utföra mäktiga och underbara handlingar av healing, återställning och förnyelse.

Jag är Alcyone. Jag är gammal, jag är klok. Jag har sett mycket smärta och kärlek i denna 26 000-åriga cykel. Det är sant att mänskligheten har blivit kastad i djupet, men stiger nu i jämförelse lika mycket, för att fullfölja löftet om uppståndelsen, den nya dagen, den nya Kristna födelsen i mänsklighetens hjärtan. Det är ett vackert ögonblick. Tona in till mig, ni Kristnade. Tona in till Alcyone, med det högre ljuset. Bli vänner med mig igen och känn Källans omfamning, när jag badar er i mina högdimensionella energifrekvenser. Denna dag, liksom många av de andra senaste dagarna, förekommer höga Schumannresonanser med frekvensurladdningar. Det här är en av anledningarna till att jag kan komma igenom så tydligt nu, för de som är intonade till min röst, upplever mitt ljus, min närvaro igen, och det gläder mig mycket. Plejadianerna arbetar dygnet runt för att skydda och bada Gaia på det mest lämpliga sättet, i det här healande vibrerande ljuset, så att nyttan på bästa sätt blir balanserad och mottagen. Tacka dem, De kommer snart till er. De är era vänner som återvänt, mentorer, familjemedlemmar från antiken. När ni återvänder till ert Kristnade ljus, så vänder de sig också till er sfär för att hjälpa till, att vägleda, att älska. Som ett sammanhängande lag bildar galaktikerna i de uppstigna rikena, ett massivt stöd. De finns redan i era skyar, och bildar ett nät för skydd och kärlek. Det kommer att fördjupas. Relationer, självförtroende och självförverkligande, flammar upp på nya sätt. Ni minns vilka ni verkligen är, vänner.

Allt är bra. Bada i mitt ljus. Vila i omfamningen av Moder/Fader Gud. Vi är alla ett som arbetar mot samma mål. Bli Buddha, bli Kristus, bli ert högsta själv inkapslat i mänskligt kött, när det morferar, snurrar och kristalliseras till ett perfekt Kristnat ljus i form. Åh, det är en mycket härlig tid. Var inte rädda för mig. Rädsla är ett gammalt tillstånd, av den gamla vibrationen. Välkomna mig istället. Använd denna våg av rent kärleksljus, och allt kommer att bli bra. Var min våg, var jag i er, för tillsammans är vi ett. Se mig som en solid energimatta av rent Kristnat ljus och kärlek, medan universum omfamnar sina vilsna återvändande. Återvänd med glädje helt och fullt till Källan. Omfamnas med en kosmisk orgasm av rent ljus och kärlek. För allt är ljus och kärlek, och jag är helt enkelt en farkost från Källan, precis som ni, vänner. Min form är större (skrattar), men vi är alla desamma. Skin ert ljus, kära vänner. Skin ert ljus och låt oss transformera denna sektor till ljus för evigt, till ren perfektion av enighet från Källans ljus, förstå att kärleken alltid har funnits och alltid kommer att vara den eviga sanningen. Vila i detta utrymme och känn min omfamning. Känn kärleken som finns kodad inom dessa ord, och känn er välkomna hem. Välkomna hem. Jag är Alcyone.

 

~ galaxygirl

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...