Rådet via Ron Head, 21 maj 2019

Rådet, 21 maj 2019

Via Ron Head

Idag vill vi erbjuda er en idé som kanske kan hjälpa er att få lite bättre självförtroende, och vi vill också hjälpa er att förstå de stora förändringar som vi talar om, och som ni har lite problem med att förstå.

Många av er plågas fortfarande av tankar om er oförmåga att förändra någonting. Ni känner er hjälplösa inför de situationer ni ser omkring er. Ni läser våra meddelanden om den kraft som ni besitter och er inre röst säger: ”Inte jag!” Vårt svar är: ”Jo, du!” Men att bryta igenom den blockeringen är mycket svårt för de flesta av er. Ni har blivit ordentligt undervisade både länge och väl.

Vi ser nu att ni har en mental bild av ”slöjan” som en tunn barriär mellan vad ni kan och inte kan se. Även om det i viss mån är sant, vill vi visa er en något annorlunda bild som kan hjälpa er att se världens verkliga tillstånd.

Slöjan, förstår ni, är inte en materiell sak. Det är inte ett material av något som hänger i himmelska duschkrokar för att hindra er från insyn. Den finns överallt och den hindrar den exakta och sanningsenliga synen på allt. Vore det inte bättre att beskriva den som en dimma? Er syn har blivit grumlig. Dessutom skulle det vara mycket mer exakt att kalla den er uppfattning, eftersom synen egentligen inte är problemet.

Vad kan orsaken till felaktig uppfattning vara? Vilken typ av dimma är det vi diskuterar? Naturligtvis är det falska övertygelser, osanningar och rädslor. Vi skulle kunna skriva en hel bok om bara det ämnet, men om vi ska ”komma till saken” som ni säger, så finns det ett fundamentalt antagande som ni har matats med som omedelbart skulle lyfta slöjan, om det rättades till.

Om den dimman lyftes, om den missuppfattningen skulle rättas till, skulle er förmåga att acceptera och ”förstå” den stora förändring som är på gång i er värld, expandera omedelbart.

Ni tänker på er själva som separata individer. Ni tänker på er själva som ensamma, vilsna varelser. Ni är inte anknutna till någonting – inte varandra, inte er värld och inte till Gud. Ni har inte tillräckligt. Ni kan inte få nog. Ni är maktlösa. Vad kan ni göra? Alla andra är mäktigare än ni. Era problem är alldeles för stora.

Alla lögner. Alla når gränsen för sin syn på vad som är möjligt. Visste ni det? Har ni någonsin tänkt på det? Var och en når sina egna självpålagda gränser, men så länge ni fortsätter att försöka att bryta igenom dessa gränser, kommer det att vara mycket svårt för er. Vi skulle gärna göra det lite lättare för er om vi kunde.

Ni förstår, när vi använder pronomenet ni, kanske ni tolkar det som en referens till ert kollektiva jag. Om ni skulle inse det och öva på att tänka på er själva på det sättet, skulle mycket förändras för er. Obetydliga lilla du skulle bli miljontals du – och växa. Om ni övade på det här dagligen skulle dimman börja lätta. Separationssjukdomen skulle börja läka. Ni skulle även börja se bortom – bortom allt ni för närvarande kan föreställa er. Ni skulle kunna uppleva möjligheter där omöjligheter brukade finnas.

Prova det. Ni har inget att förlora och Universum att vinna. Ni är de ni söker.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

HOME

Du gillar kanske också...