Jesus/Sananda via John Smallman, 14 december 2019

Jesus/Sananda via John Smallman, 14 december 2019

The infinite joy of that most wondrous moment awaits you.

14 december 2019 av John Smallman

Jesus Audio Blog for Saturday December 14th

Mänsklighetens utveckling mot uppvaknande är ganska fenomenal! Guds gudomliga plan är att ni ska vakna, och det har den alltid varit sedan det ögonblick när ni valde att uppleva ett overkligt tillstånd av separation från Källan, Källan med Vilken ALLA är Ett. Därför är det oundvikligt att ni vaknar, och allt ni kan göra är att välja när detta kommer att ske genom att välja när ni ska öppna era hjärtan för att låta Kärlek komma in. Här i de icke fysiska eller spirituella områdena är vi helt medvetna om planen och har observerat dess framsteg från början, med vetskap om att det skulle bli totalt framgångsrikt, men vi förstod inte helt hur otroligt snabbt det skulle bli slutfört. Färdigställandet är nu väldigt nära, mycket närmare än vi insåg, och för detta ska ni alla i form gratuleras! Ni gör alla ett fenomenalt arbete.

Just nu uppstår mycket över hela världen som är mycket oroande för hela mänskligheten, det är verkligen mycket smärtsamt och skrämmande för många av er. Håll ut! Ni stöds alla, utan något undantag, mycket fullständigt och kärleksfullt när er medvetenhet om er gudomliga natur intensifieras och, tillsammans med det, era känslor av ovärdighet, att inte vara tillräckligt bra, att dessutom att syndare förtjänar straff också uppstår i er medvetna medvetenhet. Detta är tankar av en negativ och mycket självbedömande typ som är helt och fullständigt ogiltiga!

Under eonerna, när ni har gått in och lämnat drömmen om overklighet för att lära er lektioner som ni med mycket kärleksfull vägledning hade valt att placera på era livsvägar, har ni naturligtvis gjort misstag och felsteg eftersom det är en del av att vara en människa i form, till synes åtskild från Källan. Men de är alla overkliga! De tycktes bara hända, som saker och ting gör i drömmar, och där i drömmen verkar de helt riktiga, även om de aldrig händer för att drömmar är overkliga. Och i Verkligheten kunde de säkert aldrig ens föreställas, än mindre hända!

Ni kommer alla att minnas att ni är perfekta gudomliga varelser, permanent och för evigt Ett med Källan, precis som ni skapades. Ni är Kärlek, och Kärleken älskar alltid helt, fullständigt och mest glädjande sig själv i varje ögonblick – genom att den är KOMPLETT – och eftersom det inte finns något annat än Kärlek, är inget annat möjligt. Följaktligen kan det inte finnas någon skuld, avvisande, dömande eller bestraffning av något slag, eftersom dessa tillstånd är overkliga, och därför inte kan existera och inte gör det.

Det som händer nu är lyftningen till er medvetenhet av alla skenbara misstag, felsteg och synder som det verkar som om ni kollektivt begick under alla era tidigare livstider i den overkliga drömmiljö som ni byggde för er själva för så länge sedan. Ni har klamrat er fast vid dem, även om de är dolda djupt inom er själva – förnekade, begravda ur synfältet, gjorda osynliga och otillgängliga – för att om ni erkände dem skulle det ha orsakat er oåterkallelig och obeveklig smärta och lidande av en storleksordning så enorm att ni bestämt trodde att det skulle ha förstört er. Således begravde ni det djupt och förnekade det. Men det var/är OVERKLIGT! Följaktligen förblir ni perfekta precis som ni skapades.

Men eftersom ni har hållit all denna rädsla, hat, harm och bitterhet begravd djupt inom er själva har det blockerat Kärleken. När ni håller fast vid någon av dessa känslor väljer ni effektivt att inte vara Kärlek. Att vara Kärlek innebär att ni helt, fullständigt och absolut, utan några undantag överhuvudtaget, villkorslöst accepterar och älskar er själva och alla levande varelser. Men när ni försöker ställa villkor för att vara Kärlek, för att erbjuda Kärlek, för att vara kärleksfull, blockerar ni den för det finns inget sådant som villkorlig Kärlek, det finns bara Kärlek!

Uppvakningsprocessen är upplyftningen till er medvetna mänskliga medvetenhet om alla dessa synder och fel som det verkar som om ni kollektivt har begått över eonerna så att ni kan erkänna dem, inse att de är overkliga, att i Verkligheten – ert eviga tillstånd av glädjefylld existens – hände de aldrig och kunde aldrig hända, och släpp i den fulla medvetenheten de överväldigande och fullständigt ogiltiga känslorna av skam, skuld och ovärdighet.

Hur kan ens en av er, som alla utan undantag av något slag är Guds perfekta gudomliga skapelser – Guds älskade barn, varelser av oändlig perfektion skapad som den Källan, som är KÄRLEK – på något sätt vara ovärdiga den Kärlek från vilken och i vilken ni skapades?

När ni är Ett med Gud är ni perfekta, och därför behöver ni bara släppa varje skuldkänsla eller skam och tillåta era hjärtan, vilka alltid är fullständigt värda Kärlek, öppna upp för att ta emot den, glädja er åt den, och dela den med alla som ni interagerar med på något sätt alls. Att göra just detta får allt att vakna, till full erinring och till fullt deltagande i den Enhet som är Gud. Den oändliga glädjen i det mest underbara ögonblicket väntar er.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...