St Germain via Beatrice Madsen, 15 december, 2019

St Germain via Beatrice Madsen   191215

Det skifte som ni står inför är en bragd för var och en av er.

De tidigare roller som ni spelat faller nu som kortspel och dominobrickor. Den 3 :e densitetens krigare inom er är färdigspelad. I liv efter liv har ni krigat och försvarat er själva, er ras eller er familj, er heder, er kultur eller er klasstillhörighet eller er familj. Detta har  ingått i spelets regler. Att nu ändra dessa försvar är i sanning en stor bedrift.

Det är som ni måste byta skolklass. Ni blir nu examinerade och spelar med helt andra spelregler. I själva verket inga andra spelregler än harmoni och balans. Dessa egenskaper är den etiska koden. Smaka på de orden, harmoni och balans.

Det var länge sedan mina vänner. Den grundläggande koden för mänskligheten har länge varit försvar, förpliktigande och attack. Jag eller du, vi och dom, vit eller svart, hög eller låg, rik visavi fattig.

Denna dualistiska kod har pågått under så lång tid och ni har levt under dess villkor i så många liv. Den är på väg att bli utspelad men naturligtvis går det inte över en natt utan det går fram och tillbaka, ni halkar i och ur. Vi kan se en förvirring hos er som ofta befinner er i fjärde densiteten numera för ni har förlorat något som var så väsentligt drivande för er. Vi säger er att låt er befinna er i den tomheten. Den är en gåva och en plats där er själ får vila. Den tomheten var tidigare en plats som ni först kunde uppleva på det spirituella planet när er själ hade befriat er från sin kropp. Nu, då ni går igenom den kraftfulla processen av att bli kristallina från kolbaserade så kan ni befinna er i denna tomhetens sfär på det jordiska planet i er kropp. Detta är så stort, kära vänner. Först i efterhand kommer ni att helt förstå vidden av det ni går igenom.

Tillåt er befinna er i tomhetens sfär, och att bara vara. vet att i det så föds era nya jag och de behöver integreras.

Det kommer en tid, en värld då harmoni och balans är ledstjärnor. Precis som ni nu tittar tillbaka på er historia och med skräck och fasa inte kan förstå hur man kunde göra så, korsfästa, bränna på bål och kasta till lejonen osv. Så kommer ni till en punkt i framtiden när ni med vämjlese och förundran tittar tillbaka på allt som är NU, och tänker att hur kunde vi göra så, då.

Det är i den tiden när harmoni och balans har fått fäste. Harmoni och balans mina vänner.

Du gillar kanske också...