Sananda

Sananda, 6 oktober 2014

Via: John Smallman

 

När vi säger att ert uppvaknande är nära förestående, så är det sanningen.

 

Hälsningar till er, mina bröder och systrar som samlats vid Lake Tahoe för Kärleksrådets Årliga Möte. Min kära syster Linda kommer att leda er på en magnifik resa in i era hjärtan så att ni kan ta emot en förståelse för vilka ni egentligen är, varför ni har inkarnerat vid det här ögonblicket och vad ni kan förvänta er över de närmaste månaderna och åren, då ni fortsätter att bara Ljuset högt och levande, alltid med Kärleken som er Vägledare.

 

En förening, som den gudomliga Modern, genom Linda, förklarar för er, är oundviklig eftersom allt är Ett och känslan av separation och individualitet som ni upplever som människor, vilket verkar väldigt verkligt – speciellt när en älskad partner väljer att skilja sig från er – är overkligt. Separation, inte ens övergivenhet, är en fysisk omöjlighet, för Gud Är Ett och hela skapelsen är inom Honom. Och nej, det är inte en begränsning. Det är en helt fantastisk aspekt av Verkligheten som är ofattbar för den utbredda majoriteten av de inkarnerade människorna. Det är en paradox av ofattbara proportioner.

 

Enheten är oändligt gränslös, allt ni kan föreställa er är möjligt och mycket mer än det. Men, inom illusionen, verkar det som att vara en individ sätter upp oflexibla och oböjliga gränser runt ert eget utrymme som ingen kan tränga in i. Följaktligen kan ni ha individuella tankar, idéer och attityder som sätter er utanför alla andra. Därav trosuppfattningen ”Vi är alla olika, individuella, för oss själva, totalt oberoende varelser med fri vilja”.

 

Men självklart, i Verkligheten, även om alla behåller sin individualitet när de väljer att göra det, för vilket kreativt skäl de än skulle vilja uttrycka, finns det ingen separation och alla vet allt som finns att veta. Individualitet är en aspekt av Enhet som kan vara och är använd för att göra det lättare att kommunicera med dem som tror att de bara är individuella fysiska varelser.

 

Som en människa, på grund av denna känsla av övergivenhet och separation, letar ni alltid efter någon som älskar er, någon som accepterar er och värdesätter er, för ni har i era föreställningar, separerat er själva ifrån ert naturliga och oföränderliga tillstånd av Förening med Gud och hela Hans gudomliga skapelse. Därför känner ni er onaturligt ensamma och har ett intensivt behov för en respektive i era liv som skulle erbjuda er den kärlek som ni har förlorat genom att låtsas separera er ifrån Verkligheten.

 

Människan är dock så ego-driven och egot behöver ständigt erkännande och, om möjligt, beundran, och detta kan bara uppnås genom att framstå som överlägsen, bättre än eller viktigare än andra, massorna. Och vilket recept för ett förskräckligt förhållande det är.

 

Att vakna upp är att bli medveten om er Enhet med Gud igen och med hela hans gudomliga skapelse. När denna medvetenhet gryr så gryr även medvetenheten om ert oändliga värde som en aspekt, en del av allt det som är Gud, Källan till allt som existerar, och av det faktum att allt som Gud skapade är helt perfekt – hur skulle det kunna vara något annat? – och ni vet då utan skuggan av ett tvivel att ni är oändligt älskade, ni känner er älskade i varje ögonblick och naturligtvis, ni är det också! Och ert uppvaknande är oundvikligt. Tro på det och gör så att det sker, för egentligen, så sov ni aldrig. Gud sover aldrig. Varför skulle Han göra det? Ni är en evig del av Honom, så varför skulle ni? Ni gjorde inte det! Ni byggde illusionen för att uppleva overklighet, individualitet och ”icke-godhet” och därför behövde ni bygga in aspekter som skulle göra att den overkligheten skulle verka så väldigt väldigt verklig, tillräckligt verklig för att övertyga er om att den var verklig. Som oändligt kraftfulla barn av Gud var det väldigt enkelt för er, en tillfällig intention hölls och illusionen skedde som ett resultat av ert kollektiva val.

 

Kärleken är fri. Den håller inte fast eller stoppar och därför tillåt Vår gudomliga Källa Gud er naturligtvis att leka era lekar eftersom Han visste att ni ofrånkomligt och väldigt snabbt skulle bli totalt desillusionerade med det som ni byggt upp. Men tiden är en enorm aspekt av illusionen och därför verkar det som att ni har lekt dessa lekar under en extremt lång tid.

 

Följaktligen är det så att när vi talar om för er att ert uppvaknande är oundvikligt, så är det sant, och uppvaknandet kommer att vara ögonblickligt när det sker för i Verkligheten sker allt ögonblickligen. Men för er, som fortfarande bebor Illusionen, går tiden bara på och den förväntade gudomliga händelsen, ert uppvaknande till ert naturliga och fullt medvetna tillstånd kvarstår precis som moroten i talesättet som hålls framför åsnan för att få honom att röra sig framåt. Det finns dock en viktig skillnad – åsnan når aldrig moroten, men ni kommer definitivt att vakna upp.

 

För att bli fullt medvetna varelser i ert naturliga tillstånd, Ett med Gud och hela skapelsen, behöver ni frisläppa alla de band som binder er till illusionen för det är de som stödjer och håller kvar den. Dessa band är aspekter inom er som inte är i perfekt linje med Kärlek, eftersom i Verkligheten finns bara Kärlek. Det är, som ni vet, allt som existerar.

 

Kärlekstsunamin som omger mänskligheten har kraften och avsikten att hjälpa er att släppa dessa band och allt ni behöver göra är att tillåta den att göra det. Det kollektiva valet och beslutet att göra det har redan gjorts, men många är fortfarande rädda för det känns som att illusionen är verklighet och om de släpper taget om den kommer de kanske upphöra att existera.

 

Era Ljusbärare och vägvisare gör ett fantastiskt effektivt arbete genom att ha avsikten att bara ha kärlek i sina hjärtan hela tiden och när ni gör det är ert energifält ett fält av Kärlek som påverkar alla ni interagerar med på vilket vis som helst. Som ett resultat tränger Kärleken in i de mörkaste hörnen av illusionen, sakta, bestämd och oemotståndligt.

 

Det är bara en fråga om tid innan droppen som bägaren att rinna över är nådd och Kärleken löser upp allt som inte är i linje med den, en enkel uppgift eftersom allt är overkligt. Och eftersom tiden är overklig, kan det hända vilket ögonblick som helst. Er kärleksfulla avsikt är kraften och processen som för er till droppen som får bagaren att rinna över, då Kärlekstsunamin löser upp alla kvarvarande band och det strålande Ljuset av evig dag forsar in i er medvetenhet då slöjan som dolt det löses upp. Fortsätt hålla Ljuset högt och få det att hända nu, det finns ingen annan möjlighet.

 

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Du gillar kanske också...