Sananda via John Smallman, 23 mars, 2021

 

Sananda via John Smallman 23 mars 2021

Er avsikt att vara de ni är – Kärlek – ger enorm frid och healing för alla.
23 mars 2021 av John Smallman

Mänskligheten vaknar upp från eoner av djup sömn då ni har haft några fruktansvärda mardrömmar, och nu är det dags att få ett slut på de till synes oändliga upplevelserna av separation och övergivenhet, som har orsakat er så mycket smärta och ångest. Livet är menat att vara fyllt av glädje, men eftersom ni valde att uppleva separering från Modern/ Fadern/ Gud, har ni under en väldigt stor del av tiden inte upplevt det så. Separationen har varit en prövning, där ni ofta fått uppleva intensiv smärta, lidande, osäkerhet och rädsla, och nu har ni äntligen kollektivt beslutat att nog är nog, att ni ska vakna och leva i tillståndet av glädje igen, det i Enheten med Gud.

Över hela världen bildar nu människor i kärleksfulla stödgrupper, för att hjälpa varandra att hantera det kaos, den förvirring och intensiva osäkerhet som funnits på senare tid. De här sammankomsterna är en viktig aspekt av uppvakningsprocessen, för när ni kommer samman med en kärleksfull intention så kommer ni oundvikligen till insikten att alla är en, att ni alla inte bara är beroende av Källan och av varandra, utan också av omgivningen som kärleksfullt stöder er varje stund av er mänskliga existens. Medvetenheten om ekosystemets natur som gör livet på Jorden möjligt, har ökat under årtionden, och många grupper världen över samlas för att göra sina röster hörda, och få slut på den hänsynslösa förstörelsen som den industriella tidsåldern har tillfogat planeten.

Detta är Kärlek i handling, och det är en viktig aspekt i mänsklighetens kollektiva uppvaknande. Var medveten om att ni definitivt vaknar från mardrömmen och illusionen som har orsakat er så mycket lidande. Livet är Fröjdefullt! Det ni upplever genom era egon är inte det. Era egon valde separation – i mänskliga termer är det lite som då tonåringar insisterar på att de inte behöver sina föräldrar – och känner sig ensamma, övergivna och helt separerade från Kärleken, från Modern/ Fadern / Gud, Källan som är allt som är. Detta är en skrämmande och pågående upplevelse, som ni har försökt förneka eller slippa se, tills ni äntligen valde att släppa guidningen och riktningen som era egn ständigt lät strömma in i era sinnen, av rädsla, dömande och behovet av att vidta åtgärder för att skydda er själva.

Den ENDA ÅTGÄRDEN som krävs är att ni är er själva i varje ögonblick – vilket är KÄRLEK! Djupt inne i era hjärtan känner ni alla denna Gudomliga Sanning, men när ni valde att låta era egon styra och kontrollera era tankar, ord och handlingar som separerade människor, drog dessa egon effektivt en slöja eller en mörk gardin mellan er och Källan, och ni fann att ni inte hade tillgång till Kärleken, er sanna natur.

Nu slutligen växer medvetenheten snabbt om att det är dags att vakna från drömmen om separation och återvända till att leva kärleksfullt – det enda sättet att leva – i varje stund. Som jag har sagt, så finns det tecken på att detta magnifika uppvaknande sker över hela världen, och det är väldigt lätt att se när ni slutar fokusera er uppmärksamhet på det utbredda och allmänt rapporterade smärtsamma lidandet och konflikterna, och det är de ”saker” som mänskligheten kollektivt måste erkänna, släppa och förlåta när de uppstår i er medvetenhet. Var medvetna om det, men fokusera inte på det och gör det inte till en del av er, för det orsakar er helt i onödan smärta och lidande, och dränerar er på den energi ni behöver för ha och behålla er intention av att bara vara kärleksfulla, vad som än uppstår.

Er intention att vara de Ni är – Kärlek – ger en enorm frid och healing för alla, och det är därför ni valde att inkarnera just nu i denna process av uppvaknande. Ingen annan än ni själva kan göra det, för var och en har sina egna och individuellt valda uppgifter i denna mest underbara händelse. När ni tvivlar på Källan, när ni tvivlar på er själva, när ni tvivlar på att andra verkligen är Kärlek, påminn er om er djupa inre vetskap – även om ni tvivlar – att det bara finns Kärlek, Källan, Modern/ Fadern/ Gud, DU! Det finns bara EN, och den Varelsen är KÄRLEK!

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...