Plejaderna via Beatrice Madsen, August 19th, 2019

Plejaderna via Beatrice Madsen   190819

Det kommer en tid när ni övervägande ser på varandra med kärlek och förståelse. När ni inser att varje individ har sin egen väg att gå och sina ”issues” att ta hand om. Det kommer en tid när ni inte längre blir provocerade av den andres kamp. Om den finns där så ser ni den och ni förstår att den behöver en smula tid. Ni lyckönskar individen till dennes inre arbete och ni välsignar den. De känner medkänsla och sympati för ni har varit där själv.

Det kommer en tid när de goda visionerna för planeten är de tongivande. När man söker de bästa lösningarna för varandra, planeten, djur och natur. En tid när man ser till helheten och inte förlorar sig i delarna eller i detaljerna. Det kommer en tid när det direkt avslöjas om någon är ute för egen vinning och vilket då inte är hållbart. Det är rätt och slätt omöjligt när de goda intentionerna är det som genomsyrar samhället.

Det kommer en tid när du helt och hållet kan vara dig själv. Ingen kamp behöver läggas på att upprätthålla en fasad eller att försöka vara någon du inte är för att passa in. Det är inte längre intressant att göra om sitt yttre för att behaga då den djupa kännedomen om att det är hjärtats kraft som är vägvisare och skapare i nuet.

Det kommer en tid då man med häpnad tittar på sin historia och tänker att hur kunde vi göra så. Döda varandra på grund av olikheter i färg, form och intresse. Det kommer en tid när olikheter snarare berikar än hotar. Jag ser dig in i dina ögon och med glädje ser jag vår olikhet och ändå är vi ”ett”.

Det kommer en tid när vi kan bo sida vid sida med varandra utan att strida om revir och olikheter. När vi vet att vi är olika delar av en stor helhet och att om jag behandlar dig illa så behandlar jag en del av mig själv illa. Det kommer en tid när vi kan leva tillsammans med varelser från andra solsystem och galaxer i fred och frihet och dra lärdom av varandra. Vi är på väg…

Du gillar kanske också...