Jesus Sananda via Linda Dillon, 27 februari 2021

 

Jesus Sananda via Linda Dillon

27 februari 2021

Jesus Sananda – Undvik Mig Inte

 

Vår älskade Yeshi har bett mig dela en kanalisering som nyligen lades ut i Council of Love Teacher Training class. Yeshi påminner oss om att han önskar göra var och en av oss sällskap – att alltid vara med oss på alla sätt. Vi är alla lärare av det nya sättet av Kärlek. Xxx Linda

Hälsningar, JAG ÄR Jesus. JAG ÄR Jesus Sananda, JAG ÄR Yeshua, JAG ÄR Yeshi, JAG ÄR broder, JAG ÄR syster, JAG ÄR vän. Välkomna kära ni, och ja, många gör oss sällskap här denna dag i detta heliga uppdrag då ni öppnar era hjärtan, era sinnen och era varelser för att vara budbärarna, och för att vara lärarna. För jag har verkligen hört era böner om att undervisa såsom jag blivit lärd och fortsätter att undervisa var dag; att vara bland människorna, oavsett bakgrund eller status, eller ens trossystem.

Men, kära ni, då ni uttalar denna innerliga bön till vår Moder och Fader, till det Råd jag är medlem av, verkligen till Gabrielle, till oss alla. Men jag säger till er, ”Undvik mig inte.” Ni säger, ”Åh Herre, jag skulle aldrig undvika dig.” Och jag svarar, ”Då, varför, varför, kära ni, vänder ni er till mig bara då och då? Varför hörsammar ni inte min kallelse och min bedjan, tillsammans med alla andra, om frid på denna planet av kärlek?

När jag gick på planeten som Yeshua var jag mycket klar över att jag gick och arbetade för att uppfylla mitt uppdrag, men mitt uppdrag var uppfyllandet av drömmen och önskningarna hos vår Moder och Fader, därför att när Modern väl har drömt, så blir det på det viset. Så hon har drömt in mig i verklighet precis som hon drömt in er i verklighet. För ni är lärarna, kanalerna, helarna av detta lilla tidssegment i Moderns oändliga ocean, detta lilla tidssegment känt som övergången till det nya normala, till Nya Jorden, till Nya Gaia. Och får jag till och med framkasta, att i den enorma omfattningen av vad ni tänker på som tid och historia, så är detta en mycket mer kritisk tid än den korta millisekund jag vandrade på Galileens stränder.

Så, som lärare, som helare, som kanaler, som människor, har jag erbjudit mig själv, jag har bjudit in er att komma och vara med mig eller låta mig göra er sällskap. Jag har en del insikter och jag har en del energier, jag har en del djupa förståelser som är välgörande för var och en av er. Nej, jag försöker inte köra över ert gudomliga vetande och er gudomliga auktoritet, därför att påtagandet av denna mantel är nyckeln till framskridandet, inte bara av er som påläggskalvar, utan av mänskligheten.

Ni har hört talas om Rådgivande Kommitteer, nåväl, jag vill bli utsedd och vald och kommunicerad med som en av era närmaste rådgivare … inte bara någon som älskar er och känner er, som ni känner mig som någon som har, kanske, annorlunda, lite annorlunda perspektiv på hur man går vidare med det som ligger framför oss, men aldrig köra över drömmarna och önskningarna i era hjärtan, vilka är magnifika. Jag försöker bara hjälpa er i uppfyllandet av er dröm, vilket förresten är er Moders Dröm.

Ni framskrider modigt, ibland vildsint, ibland letargiskt … det spelar ingen roll. Jag ber bara vördnadsfullt att få vara med er. Så ja, ni kanske har ett stort följe, som jag hade när jag var på denna jord. Trodde ni inte att jag behövde vänner, kollegor och anhängare med vilka jag kunde diskutera sanningen, känslorna, segrarna och rädslorna i mitt hjärta? Naturligtvis behövde jag det.

Detta är Jesus Väg … glöm inte detta. Nej, jag ber er inte åter vandra där jag gick. Men förstå, Jesus Vägen täcker hela planeten och långt, långt bortom det.

Vänd er till mig, vänd er till oss, för det ni gör i själva detta ögonblick är att ni inte bara lär er om, ni tar på er kollegialitet, själsfamilj, själscirkel, skapandecirkel, och jag är en del av det, det är vi alla.

Så, gå med min kärlek, och ja, älskade, låt mig komma med!

Farväl.

Channeled by Linda Dillon
©2020 Council of Love, Inc.

Home2019

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...