Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 27 februari 2021

 

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 27 februari 2021

The March 2021 Energies ∞The 9D Arcturian Council

Energierna i mars 2021 ∞ Det 9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi håller på att utforska alla de olika tidslinjerna som ligger framför er nu där på Jorden 2021, och vi är mycket imponerade av de tidslinjer som ni för närvarande skapar och som ni hittills har skapat under det här kalenderåret. Ni letar efter möjligheter att gå djupare i era kontakter, och det är av yttersta vikt för förenandet av det mänskliga kollektivet.

Nu när ni börjar samlas på mer kraftfulla sätt på grund av de förbindelser som ni känner till varandra kommer ni att se kraftfulla samkreativa råd bildas där på Jorden. Vi pratar om råd och kollektiv som består av människor, och dessa grupper kommer inte bara att vara anslutna till en regering eller ens ett politiskt parti. Dessa grupper kommer inte att bildas baserat på ras, religion eller ekonomisk status. De grupper som ni kommer att bilda där 2021 kommer att handla om er önskan att höja medvetenhetsnivån där på Jorden och er önskan att nå ut till de utomjordingar som är närvarande och tillgängliga för er just nu.

Önskan om mer enhet har fötts av den splittring som ni alla har upplevt på ett eller annat sätt där i er värld, och sammankomsten kommer att ske på grund av de energier som vi har berättat för er om, som redan börjar komma in när ni börjar mars månad och som kommer närmare och närmare dagjämningen i mars. Ni börjar alla uppleva mindre och mindre av de snedvridningar som har plågat mänskligheten alldeles för länge. Era energifält börjar redan fungera som de vackra filter som de alltid var tänkta att vara.

Och så många människor upplever redan en klarhet som de inte har känt inom sig själva på ganska lång tid, eller någonsin under denna eller någon annan livstid. Ni har nu gett er makt att känna tydligt vad som händer inuti er själva och utanför er själva, och fler och fler av er kan se meningslösheten i att vara splittrade och att diskutera vem som bär en vit hatt och vem som bär en svart hatt. Ni har förmågan att ta tillbaka er makt och ha mer tro på er själva och på er förmåga att komma samman, och nu är det dags.

Nu är det dags att lägga ner era facklor och era högafflar och samlas som en mänsklig ras, förenad med vetskap om att ni alla har dessa djupa förbindelser som går tillbaka många livstider, och i de flesta fall går de ännu längre än de första livstiderna som ni upplevde där på planeten Jorden. Ni är ett enhetligt kollektiv, men de flesta vet inte det ännu, och vi ser att det börjar med den enorma nedladdning av energier som kommer in under mars månad, då allt kommer att förändras.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har haft glädje av att komma i kontakt med er. ”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...