Lägesrapport av Per Staffan, 13 augusti, 2021

Kära Ljusarbetar och Ljuskrigare,

Här kommer en kort uppdatering eller lägesrapport. Jag kan naturligtvis inte ta upp allt som pågår.

Det bör stå klart för var och en att vi nu är inne i kaoset. Det bör ses positivt. Vi har sedan länge sagt och vetat att detta var nödvändigt för att väcka upp folk ur sömnen eller somna in för evigt. Det behöver också ske innan arresteringar på stor skala sker. Som en lösning kan sedan GESARA och RV genomföras. Vi ser dock hur långsamt saker och ting går framåt i vår 3D linjära tidsskala. Från galaktikernas perspektiv går det brinnande fort.

Den ”forensic audit” i Mericopa county i Arizona fortsätter och kabalen försöker förhindra att den avslutas. Det var sagt att informationen skulle läggas fram i augusti – det är nu tvivelaktigt och det dröjer nog längre. Däremot har Governor Abbott i Texas beslutat att man i Texas skall genomföra en liknande forensic audit i Texas. Trots att Trump vann där. Tanken är att samma mönster av fuskande finns i samtliga stater för att förtrycka Trumps rösttal oavsett om han till slut vann eller förlorade. Det är viktigt att denna information kommer ut för att förhindra valfusk till hösten 2022 så att Trump och Alliansen kan ta över både representanthuset och senaten. Vi får hålla tummarna. Mike Lindell håller nu i dagarna ett symposium fokuserat på valfusket – vilket inte tas upp i media. Till och med Fox News tar inte upp nyheterna om och utvecklingarna i Mericopa county. Bästa källan är OAN (One American News) och Newsmax som finns att hitta på Rumble.com. En annan källa som har dykt upp är ”https://realrawnews.com” där det står att Bill Gates är tidsplanerad att ställas inför en Militär Tribunal. Min magkänsla är att denna sajt är sann och beskriver de inledande skedena i den amerikansk militärens arbete att hantera förrädare. Som ni vet så ställs landsförrädare inför militär domstol och det sker inte öppet. Susan Rice och Hillary Clinton har redan avrättats. Det kan vara här vi ser ljuset och hur reptilerna får sitt slut.

Ett nytt koncept har kommit ut – Devolution. Det ser nu ut att bli alltmer troligt. Det är komplicerat, men i stort sett går det ut på att då valfusket kommer ut, men Biden vägrar att avgå och Högsta Domstolen inte tar upp frågan då återstår enbart Militären för att försvara den Amerikanska Konstitutionen. Militären tar då kontroll och detta är lagligt enligt konstitution. Det är militärens uppgift/plikt att försvara nationen och Konstitutionen. (Som vi vet skrevs den av Saint Germain.) I princip så har landets övriga institutioner komprometterats under Kinesiskt ledarskap  och det finns bara militären kvar, eller delar av Militären, såsom The Marines. Kabalen känner till Devolution. De har trupper såsom Black LIves Matter och Antifa. Förväntningarna är att dessa två sistnämnda kommer sätta i spel, men då är Alliansen/Militären redo. (Situationen i Sverige är ju liknande i princip alla institutioner är korrumperade – tyvärr har vi inte i Sverge en Krigsmakt som står upp för att försvara landet och inte heller en Konstitution.) Så vi kan förvänta oss vidare oroligheter i USA, där jag är just nu, förutom den exploderande brottslighet i USA, igen parallellt med Sverige.

Corona cirkusen fortsätter. Nu kan vi förmodligen se framemot ytterligare en nedstängning i både USA och Sverige pga Delta varianten. Man har lyckats skrämma folket till den grad att en majoritet har vaccinerats sig med ett farligt vaccin som inte är godkänt. Det verkar som folk tror att bara för att man kallar det vaccin måste det vara av godo. I själva verket är det fult av gifter. Man kommer att argumentera att det nuvarande vaccinen inte fungerar mot Delta och en tredje förstärkande dos behövs. Denna dos är än mer giftig. Vi har också en ny variant som ligger och väntar ”Lamba” som enligt uppgift kommer från sydamerika. Då blir det ett liknande argument – en ny dos vaccin, än mer giftig. Dessa doser dödar inte nödvändigtvis på en gång, de skadar immunsystemet och kopplar bort personen från sin själskontakt, dvs de blir till robotar mer och mer. Och har då ingen chans att vara med i uppstigningen. Mänskligheten kommer att stiga upp, men långt ifrån alla nu levande.

Man skall komma ihåg att alla nya virusvarianter blir svagare och svagare. Delta sprids lättare, men är långt mindre dödlig, förmodligen samma sak med Lambda. Att dö i en bilolycka eller kanske till och med ett blixtnedslag är mer troligt än att dö av ett virus. Utvecklingen visar dock på vilken kraft propagandan i media har. Som tur är börjar det bli allvarliga demonstrationer och motåtgärder mot påtvingad vaccinering eller så kallade vaccinkort i till exempel Frankrike och Italien, Sverige lyser med sin frånvaro även om det finns vissa positiva tecken i denna riktning. I USA har chefen för The Marines motsatt sig Biden’s försvarsminister och säger att inga Marines kommer att vaccineras mot sin vilja så länge han leder The Marines.

När kommer Trump tillbaka? Alliansen strategi är att visa för folket vad kabalen är beredd att göra mot folket och vi ser det nu i full kraft.  Han väntar på att folket skall resa sig till en viss grad. Han vill förena folket innan Alliansen lägger fram bevis om landsförräderi och går ut och meddelar om avrättningar i militär tribunal för att på så sätt undvika inbördeskrig och motsättningar. Det sägs att nästa steg för att förena folket skall bli avslöjanden om tortyr av barn och pedofili.

Det kommer krävas mycket av oss ljusarbetare för att hålla ljuset högt, men sanningen måste fram och massarresteringar måste ske.

Ljus och Kärlek,

Per Staffan

Du gillar kanske också...