Jesus via Ann Dahlberg,  2 februari 2022

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus via Ann Dahlberg,  2 februari 2022

 

 

Jag är Jesus och jag vill idag tacka hela mänskligheten för den kärlek och det mod som ni har visat, för varandra och för den jord som ni vandrar på. Moder Jord är tacksam för allt stöd som ni har gett henne på olika vis och hon skickar all sin kärlek till er, ni hjälper ju varandra. Ni är ju en del av Jorden och ni bidrar på olika vis till utvecklingen och därmed er egen framtid.

Var visa nu kära människor och lyssna inåt på vad era själar har att säga. Det finns mycket visdom lagrat i ert inre. En oskattbar visdom som involverar hela alltet. Ni har en djup brunn att ösa ur, en brunn som aldrig sinar, en bottenlös brunn som rymmer oändlig visdom. En liten del av denna visdom är det nu meningen att ni ska få ta del av, under förutsättning att ni är villiga att söka rätt på brunnen och ha mod att dricka av det livgivande vattnet. Ja, för så är det, har du funnit brunnen så kan du släcka din törst och du känner dig pånyttfödd igen. Jag drack djupt i den brunnen sist jag vandrade på Jorden. Jag kände mitt kall och förstod resan som jag skulle göra. Jag hade mycket stöd både på jorden och från andevärlden. Jag var aldrig ensam precis som du aldrig är ensam nu. Skillnaden var att jag förstod och såg det. Min resa var på det viset lite annorlunda mot vad eran är nu. Jag har dock gått igenom samma resa som ni gör på ett liknande vis vid ett tidigare tillfälle. Det går inte att hoppa över något utvecklingssteg, men det går olika fort under olika perioder i livet. Ni befinner er i en turbulent tid där utvecklingen har accelererat på grund av att Jorden nu också har stigit i sin utveckling. En del av er följer med i Jordens takt, andra släpar lite efter. Vi kan inte alla befinna oss på samma trappsteg men vi kan alla söka vårt hjärta och få den ledning som just du behöver för att ta ytterligare ett steg i din utveckling. Det är många som tar ett kvantsprång idag för att erfarenheten ligger redan i den ryggsäck som ni bär på. Ni behöver bara få ihop trådarna så ligger bilden klar för er, och ni är snart framme vid det mål som ni hade satt upp för er själva.

Det är på alla vis en tid av uppvaknande, en ny tid för Jordens barn att förhålla sig till. Allt det gamla, det invanda och låsta börjar falla samman och något nytt har redan börjat ta form. Det här kan skapa lite kaos och förvirring men det kan samtidigt föda lite hopp och glädje. Det gamla systemet är uttjänt och det finns inte längre någon livskraft i det. Det går inte att upprätthålla ett system utan en livgivande kraft. Det dör då ut av sig självt. Allt i universum upprätthålls av livgivande energi. Det finns inget som är beständigt utan allt rör sig, förändras och blir till. Ingenting inom eller utom dig är beständigt utan det förändras hela tiden allt eftersom. Det finns dock en kärna inom allt, som är fast och orubblig, alltid närvarande och oföränderlig i sin form. Det är det stilla varandet inom dig, det är där du vilar och hämtar kraft. Det är där du är ett med allt. Det är fridens och fredens boning där kärleken är så stor, att du har svårt för att känna den mer än i något enda ögonblick. Det ögonblicket får dig dock att åter längta dit. Ditt sökande har nu kommit till ett medvetet plan. Du vet nu att det är dina val som avgör hur fort du vill utvecklas till en ljusare och kärleksfullare människa. Det är när vi gör medvetna val som det ställs högre krav och individen kan få ett större motstånd om han/hon väljer fel väg. Det är för individens bästa, ty att stå kvar på samma ställe gagnar ingen. Förändring är alltid positiv om man ser det från ett högre perspektiv. Jag råder er nu att vara flexibla och förändringsvilliga för det kommer att underlätta er fortsatta resa på Jorden. Sök svaren inom er för utom er kan ni inget finna. Er egen ledning är den ledning som är lättast att nå nu. Allt annat kan bli för mycket brus, ett brus som kan vara svårt att höra och se igenom.

 

Jag går med er i varje steg i ert liv. Jag viskar visdomsord i era öron. Jag stärker era goda intentioner och bidrar med kraft och mod så att ni ska kunna manifestera dem.

 

All min kärlek går från mig till Er.

 

Er för alltid broder Jesus

Du gillar kanske också...