Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 22 oktober 2023

 

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

22 oktober 2023

Välkomna, kära läsare.

Tvivla inte på att allt framskrider enligt plan trots hur världen just nu ser ut. Ökningen av Ljus med hög resonans som flödar till jorden, liksom att den manifesteras genom närvaron av alltfler utvecklade medvetandetillstånd, orsakar en hel del urgammal men aktiv karmisk energi att komma till ytan och manifestera, tillåtande den att erkännas som föråldrad och inte längre giltig i en värld i utveckling.

En stor del av världsenergin är fokuserad på rädsla. Försjunk er inte i floden av negativa nyheter, annonser, förutsägelser, teorier och skvaller, som nu bombarderar er dygnet runt angående saker ni måste rädas, från vardagliga frågor till intensiva och komplicerade. Nyheter framförda som bara information bär en annan energi än när de används som ett verktyg för att framkalla rädsla. Många av dem som arbetar i denna industri har inte som avsikt att framkalla rädsla och är omedvetna om hur de lärts att informera. Det är därför ni måste lära er att ”läsa mellan raderna” och lita på er intuition.

Rädsla framförd som varande ”för ert eget bästa” är en taktik som ofta används för att hålla majoriteten omedveten om sin personliga makt och fortsätta leva i rädsla, ängslan och oro, vilket i sin tur skapar, upprätthåller och vidmakthåller manifesteringar av separation.

Det finns ett element som frodas på energi av låg resonans och inte vill att den försvinner. Föreställningen om att majoriteten vaknar upp till enhet och bemyndigande är extremt skrämmande för dem som ser andlig utveckling som ett hot mot deras överlevnad – vilket det är. De kommer att gå till handling, skapa scenarier och framkalla rädsla i alla former de tror kommer att hålla majoriteten hypnotiserad, sålunda skänkande dem makten.

Vet att frekvenserna av hög resonans i ett medvetandetillstånd indränkt i insikten om Enhet är ett automatiskt skydd mot energier av lägre resonans som inte kan komma i linje med det. Var medvetna om frågor av låg resonans och deras skrämmande uppenbarelser, men inbjud dem inte att bli ert medvetandetillstånd. Lär er att vara i världen men inte av den.

Det enda Gudomliga Medvetandet/Gud individualiserat som oändlig form och variation är en absolut sanning. Emellertid, som vi många gånger sagt, absolut sanning kan inte manifestera ur enbart intellektuell kunskap, det är bara det första steget. Sanningen måste bli ett uppnått medvetandetillstånd innan den kan manifestera i det yttre, eftersom medvetande är den kreativa substansen i all form, vilket är orsaken till att alla människor, medvetet eller omedvetet, skapar sin egen värld i varje ögonblick.

Låt inte detta avskräcka er. Då ni känner till, accepterar, utövar och håller sanningen i ert hjärta, till och med i problemens mitt, blir det gradvis ert medvetandetillstånd. Det är som att lära sig köra bil där ni först måste studera teori och öva på allt som ingår i bilkörning (intellektuell kunskap), men sedan blir bilkörning ganska snart så automatisk att ni inte ens tänker på det (medvetandetillstånd).

Detta är resan, på det här sättet fungerar utveckling. Det är varje själs gradvisa uppvaknande till insikten om att de inte är de begränsade fysiska kroppar de förefaller vara, utan i verkligheten kroppar av idividualiserat Gudsljus som förefaller vara materiella i tredje-dimensionell energi. Att vara i och av den enda substans som existerar – Gudomligt Medvetande/Gud/Källan – gör automatiskt varje människa oändlig, utan födelse och död – inte deras mänskliga koncept, utan i verkligheten.

Fri vilja låter varje individ välja vad de accepterar som sanning. De som väljer att fylla sitt medvetande med övertygelser om dualitet, separation och två makter borde sedan inte beskylla andra för de skapelser de väljer att skapa.

Bara de starkaste och mest utvecklade medvetandetillstånden blev valda att komma för att hjälpa till med jordens uppstigningsprocess, därför att de skulle kunna bära Ljuset mot de negativa företeelser de visste skulle uppenbara sig. Om ni dras till dessa meddelanden, då tillhör ni den gruppen och gör jobbet även när ni ägnar er åt till synes vardagliga aktiviteter, eftersom ert medvetande följer er var ni än befinner er. Ni kom för att vara Ljuset som alltid, inte bara ibland, är den enda verkliga makten. Därför att …

Ett med Gud är en majoritet.

Många av er är ängsliga, bekymrade och förvirrade trots att ni är andligt utvecklade. De flesta mänskliga sinnen är fortfarande lite betingade av dessa känslor som ett resultat av programmeringen från hundratals livstider i tredje-dimensionellt medvetande. Ni rensar just nu bort denna gamla programmering, men då ni går in i ett nytt medvetandetillstånd, blir sinnet (en aveny av medvetenhet) förvirrat. Mänskliga sinnen programmeras av det förflutna, fortsätter att dra från kollektivet, och försöker hålla er till det som redan är känt genom att erbjuda er en oändlig variation av orsaker till att det ena eller andra är bättre än något nytt.

Hedra ert sinne, nedvärdera det aldrig, för det försöker tjäna er med vad det känner till, men låt det inte ta makten över er. Tala med ert sinne när det hoppar in med ursäkter och orsaker till att ni borde eller inte borde göra något ni känner igen som gammal energi. Förklara ”Allt är bra. Vi gör saker annorlunda och på nya sätt nu.” Be ert sinne slappna av, säg att allt är bra och att ni förstår oron.

Att tala till sitt sinne kan förefalla löjligt för vissa, men det är ett bra sätt att gå bortom programmeringen som fortsätter hålla även andligt utvecklade låsta i mönster av gammal energi. En del av er befinner er bortom att behöva denna övning, andra inte.

Utveckling är oundviklig och tills någon som är redo för sitt nästa steg slutar göra motstånd och överlämnar sig till det, kan saker vara svåra och ”väckarklockor” kan börja larma. Fråga er själva; ”Tror jag verkligen att Gud är den enda makten/verkligheten/orsak och verkan? Om så, varför fortsätter jag då att försänka mig i så många tredje-dimensionella koncept om makt?” När väl ögonen har öppnats till sanningen, kan de aldrig slutas igen, även om många försökt i tron att livet var mycket lättare före deras andliga uppvaknande. (Vilket det ofta förefaller ha varit).

Processen av att lära sig och utvecklas till ett medvetande av ens verkliga själv som varande en individualisering av Källan, Gud, Gudomligt medvetande, är och har varit det underliggande syftet i varje livstid. Försök inte fundera ut allt med det mänskliga sinnet, för det är omöjligt. Ändliga sinnen är helt enkelt inte kapabla att förstå det oändliga, men vet att då ni utvecklas kommer ni att lära er inifrån, och de djupare sanningar ni söker kommer att avslöjas då ni är redo. Gud avslöjar Sig själv för Sig själv.

Gå ofta inombords och tillåt er att bara vara. Inte vända er ”utåt” och dra till er något koncept av Gud genom de rätta bönerna, riterna och ritualerna, gå fler kurser, ha vissa kristaller, lära mer sanning, eller be och bönfalla.

Vid någon punkt måste alla acceptera att deras riktiga själv redan finns närmare än att andas, alltid har funnits där och alltid kommer att finnas, eftersom det är vem ni är NU – inte imorgon, inte efter ”händelsen”, eller efter att ni blivit mer andliga eller vet mer sanning – NU.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *