Meddelande från de Uppstigna Mästarna och Ärkeänglarna via Orakel Sara, 25 oktober, 2023

May be an image of fire
Förändring och Transformation är det enda som är bestående. Det enda som kan garantera Er trygghet. Och när Ni nu i oktober månad transformerats i elden av det som en gång var, och stiger på nytt – omfödda – i det högsta ljuset, så är just förändring det enda Ni kan lita till.
Ni genomgår en enorm rening och transformation, som skapar en pånyttfödelse. Ur askan av det som bränts ner stiger en ny version av Er själva upp. En ny varelse – pånyttfödd. Med de allra vackraste gyllene vingar fyllda av kristaller, stjärnor och regnbågsljus.
Ni är uppstigna i en högre energifrekvens. En – som när Ni transformerats i öppningarna som för Er dit – kan känna ett oerhört rus, en glädje, kärlek, och storslagenhet i, för att plötsligt känna rädsla, skam, skuld eller ovärdighet.
Rädslor väcks alltid när något nytt vackert föds. Det är den helt mänskliga rädslan för att förlora någonting som är väldigt älskat. Känn rädslan, acceptera den, men dröj inte kvar vid den för länge.
Prova att gå vidare i det nya, och uppmana Er själva till en prövoperiod. När Ni sedan efter ett tag känner efter, kommer Ni att upptäcka att rädslan har klingat av, och att Ni automatiskt har vant Er vid det nya.
I tider när förändringar sker i Er, och förändringar krävs av Er, väcks ofta motstånd. Och i motståndets kölvatten uppstår frågor som Ni vill ha svar på. Ge Er till tåls. Svaren kommer tids nog.
Särskilt de långsiktiga frågorna ska Ni låta vara. Såsom frågor om vad detta nya leder till i förlängningen. För det enda Ni vet är att Ni är på förändringens väg. Och ett för långsiktigt sökande av svar för Er bara bort från nuet helt i onödan och alldeles för mycket.
För det är i nuet Ni behöver befinna Er. Dels för att uppleva Er egen förändring och Er själva, samt omvärlden. Dels för att förankra Er i Era liv. Och dels för att uppleva Ert ljus i Oneness ljus – i kontakt med andra dimensioner och världar som Ni alla samlever och samskapar i.
Det kan tyckas mycket, men det är då Ni befinner Er som mest i närvaro i nuet. I varje andetag av ljuset som skapas och lever genom Er. I det ljuset som är Er livs följeslagare och vän. Andandes direkt ur Källan, vars puls möter Er puls och aktiverar alla Era Universella koder och ljusstyrkor.
Endast så kan Ni leva sanna Mästarliv.
Så lita på de ord som plötsligt ligger på tungan. Lita på att de behöver bli sagda för att växa ur Era hjärtan i Källans ljus, och spridas ut i Er närhet och skapa ännu mera helhet.
För Ni har nu klivit in i en helt ny dimension och högre frekvens – där Ni lever i en ännu större helhet – Oneness.
Därför måste allt som nu skapas bilda en ännu större helhet. Endast så kan Ni leva i Oneness. Där kärleken är den allenarådande kraften, och ljusets närvaro i varje mänskligt hjärtslag och andetag glöder som en helig eld. Som bildar cirklar av ljus och nät av ljus runtom och igenom hela Er Jord – uppstigningens ljus och allomfattande väsen.
Så vet att alla Mästaröppningar ska leda till just detta.
Den 28/10 har Ni en sista fullmåne med partiell förmörkelse som avslutar denna kavalkad av transformation, pånyttfödelse och frekvenshöjningar.
Sedan i november ska Ni lära Er att arbeta med, och skapa i denna nya högre frekvens av kärleksljus, både i Er och runtomkring Er. Transformerade i helt nya ljusenergier, vilka nu vill förverkligas igenom Er.
Vi önskar Er all lycka till på vägen. Och vi är precis intill Er, hela tiden i Era inre och yttre varanden och göranden, samt upplevelser och inlevelser.
Vi älskar Er med Ljusets hastighet –med en helt ny frekvens av ljusnärvaro i Era hjärtan och på Er Jord.
Tack för Ditt deltagande.
Ärkeänglarna och de uppstigna Mästarna – genom Orakel Sara 💫🌟

 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *