Sananda via Genoveva Coyle, 30 juli, 2018

Sananda

Via Genoveva Coyle

Kan ni skratta bort era bekymmer och rädslor med mig i detta ögonblick?

Hälsningar mina käraste bröder och systrar! Jag är Jesus Sananda och JAG ÄR er broder och närmaste vän. Jag kommer idag, och alla andra dagar, för att sitta ner och tala med er och för att ge er frid och kärlek. Jag vill ge er min försäkran om att allt är bra i er värld, oavsett hur skumpig och ojämn er väg kan vara.

Det finns många förändringar som väntar på er, och gamla frågor kommer upp och ber er att släppa taget om dem, att rensa energierna och sedan skifta hela er varelse till en högre vibration.

Jag ber er att snabbt titta på dem och sedan släppa taget, och på så sätt snabbt finna frid, utan att låta ert ego ingripa och hindra er. Jag uppmanar er att kalla på mig för att hjälpa er att klargöra dem, innan ni blir alltför överväldigade.

Jag ber er att komma ihåg att det här är en livstid i vilken vi arbetar tillsammans som ett team för att bistå hela det mänskliga kollektivet i denna kollektiva uppstigningsprocess. Det här är inte bara ert uppdrag utan även vårt. Som ni förstår måste ni släppa varje känsla av falsk stolthet, eller fånigt behov av att bevisa att ni kan göra allt själva. Ni måste vända er till mig så att jag kan lyfta upp er och ta er till en plats av kunskap och lugn, platsen för enhet med Moder/Fader Gud, där det bara finns kärlek.

Just nu vill jag sitta med er runt den heliga elden och omge er med min frid och kärlek. Jag vill visa er hur man skapar ett utrymme av lugn och frid, så att ni, även om ni är mitt i ett kaos, kan lita på att ni vet att ni är säkra och att ni alltid vet vad ni ska göra härnäst.

Kan ni le nu och se att varenda gång ni behövde ändra kurs och riktning och den tid ni behövde för att växa och expandera, att min hjälp alltid fanns tillgänglig för er? Kan ni skratta bort era bekymmer och rädslor med mig i detta ögonblick? Det är ganska lustigt att se hur det mänskliga sinnet aldrig finner det mest fördelaktig sättet att få er ur era begränsningar. Släpp allvaret och stelheten i era mänskliga sinnen!

Det är därför vi säger till er att ni måste avstå från alla förväntningar, och sluta att försöka att lösa era nuvarande utmaningar med gammal kunskap. Fokusera på det som ni behöver och önskar, men inte på hur ni ska få det. Lita på att de medel ni behöver kommer till er utan ansträngning. Ni måste vara öppna för alla möjligheter och alternativ. Ja, ni måste använda utskiljning och att vidta vissa åtgärder, men lita på att svaren alltid finns inom er – bara ett telepatiskt samtal, eller en högt uttalad bön, eller ett ”djupt andetag” bort.

Kära bröder och systrar, ni är mäktiga skapare. Ja, vi är medskapare, men det är fortfarande ni som måste förstå att era höga vibrationer ger er den ljusa verklighet som ni arbetar med i era drömmar, i era meditationer och i era visualiseringar. När ni låter negativa händelser eller tankar dra ner er, när ni fortsätter att tvivla på er själva, då kommer era framsteg att stanna upp.

Titta efter mig i varje själ som kommer till er, kalla på mig och var medvetna om att jag alltid är med er. Jag kommer att lämna er med min kärlek och min eviga frid och tillit! Farväl!

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

© 2018 Council of Love, Inc.

Home 1

Du gillar kanske också...