Sananda via Pamela Kribbe, 12 december

Jesus Sananda

Sananda, 12 december 2016

Via Pamela Kribbe

 

Mina kära vänner, välkomna allesammans, jag är Jeshua. Jag hälsar er alla från mitt hjärta. Jag är ansluten till er, så känn min närvaro. Jag är den som förbinder era hjärtan, eftersom jag representerar den enhet som finns mellan oss alla.

Jag ber er nu att grunda er själva, att ansluta er kropp med marken under era fötter och föreställa er att rötter skjuter skott från era fötter och ner i jorden. Känn hur ert medvetande är fullständigt närvarande och tränger genom era rötter och in i jorden. Känn kraften i vår kollektiva energi så att vi tillsammans skapar ett medvetandefält med en djup och ren avsikt.

Idag talar vi om själens plan och hur man känner igen den i vardagen. För många är det svårt att känna igen riktningen och målet med sin själs syfte, eftersom ni ofta känner er vilsna i den här världen. Det är viktigt att kunna gå in i sig själv och att erkänna er själva som den själ ni är, och att få kontakt med ert innersta väsen och utifrån det titta på världen omkring er. Bara i förbindelse med ert väsen, er själ, känner ni er riktigt fria och trygga. Fria att sprida ut era vingar och känna er trygga, därför att er själs kraft inte är bunden till Jorden – den är obegränsad. Känn den kraften för ett ögonblick – vet vem du är – och känn den kraften djupt inne i er kropp. Den kraften är er själ, här och nu.

Knyt an till era fötter, era ben och hela er kropp. Koncentrera er på er själva och inte med de intryck och ljud som kommer utifrån, utan endast på er själva. Känn er kropp inifrån. Känn hur ni lugnt kan färdas med ert medvetande genom er kropp utan att bli avbrutna av yttre ljud. Känn hur ni kan uppleva tystnaden mitt i allt brus. Den tystnaden är oberoende av allt som händer med er utanför er själva.

En ny medvetenhet kommer att födas på Jorden. Nu, mer än någonsin, är det här en ny ordning och ni känner det i era liv. Det finns en ny dynamik inom många av er och det som driver den framåt är er själ, den essens som jag talar om. Den essensen vill vara till hjälp och få tillstånd en övergång från det förflutna, från de gamla rädslobaserade energierna till en ny era, ett hjärtbaserat medvetande.

Ni är inte ensamma på er själsresa; er själ är ansluten till helheten. Ni är inte bara här för er själva, utan som en del av ett större förändringsflöde som nu tangerar Jorden. Och jag ber er igen att nu ta kontakt med det flödet och känna dess storhet. Ni är själar, ni har inte en själ, ni är er själ. Och den själen är här på ett uppdrag, något den själen vill slutföra i denna livstid.

Gå till er mage, andas in och slappna av. Gör anslutningen med Jorden, eftersom det är mycket viktigt att ha kunskap om själen på en materiell, praktisk och jordisk nivå. Känn kunskapen och ge den form. Vid denna tid är det inte bara en fråga om att känna och uppleva era djupaste drömmar och önskningar, utan också att ge dem form eftersom den jordiska verkligheten nu är mogen för förändring.

Känn en anslutning från magen till Jordens hjärta och känn er välkomna här på Jorden. Ni är så efterlängtade här. Känn hur själva Jorden är engagerad i stora vågor av förändring. Känn hur ni flyter på den stora strömmen medan ni varsamt omfamnas av Moder Jord. Ni är i säkerhet och ni har blivit kallade för att vara här.

Vad är ert bidrag? Att låta era fantasier, drömmar och era önskningar sväva och vara fria utan begränsningar och restriktioner. Hur skulle den mest fantastiska framtid se ut och med vem skulle ni vilja dela den? Föreställ er att ni är totalt öppna och inte känner någon rädsla, att ni vågar följa er djupaste inspiration och låter den flöda obehindrat genom ert huvud, ert hjärta, genom er mage och era ben, hela vägen ner till Jorden. Hur skulle ni föreställa er själva och vad skulle ni göra?

Inse, att medan ni följer med det flödet, gör ni inte bara något för och med er själva, utan ni kopplar också ihop er med den större bilden; den förnyade dynamiken som nu håller på att vakna upp på Jorden och går framåt allt snabbare. Och ni kommer att få mycket stöd av något mycket större än ni själva. Känn detta större flöde och fråga er själva: ”Vilka meddelanden kan det flödet ge mig? Vad för slags uppmaningar kommer att komma till mig?” Det meddelandet kan beröra något externt, till exempel en indikation på något som ni behöver släppa taget om i era liv, något ni inte längre behöver; ett jobb, den miljö ni bor i eller relationer. Det kan också gälla en inre attityd som ni har antagit, en självfördömande attityd eller tankar på att ni inte kan lyckas eller känslor av underlägsenhet. Vad är det viktigaste för er att släppa taget om nu?

Ni bärs upp av en större kraft än bara er själva. Den kraften kommer ursprungligen från Jorden, från dess önskan om en förändring, en evolution. Föreställ er att ni transporteras säkert på den kraften och att den ger er en knuff nu, en uppmaning att göra det eller att släppa den. Våga följa uppmaningen, våga ta steget.

Ju fler som tar det här steget och vågar börja leva enligt sin djupaste önskan, desto lättare är det för andra att följa efter, eftersom ni då blir ett levande exempel på att det kan göras, att det är möjligt. Det finns ett sådant behov av hopp och inspiration i den här världen, ett behov av ledare. Inte ledare som styr och ställer, utan de som är villiga att leda genom att vara ett gott exempel. Det är det nya ledarskapet.

När vi idag talar om att hitta och känna igen er egen själs syfte, vill jag understryka att det finns en länk mellan er själs syfte och många andra själars syfte som också vill gå med i rörelsen för förändring och förnyelse, så känn ert stöd från dem. Men våga vidta de åtgärder som krävs i ert privatliv, även om ni är ensamma om att göra det i den meningen att ni måste bestämma, att valet är ert; valet för mer frihet, för mer lycka.

Jag uppmanar er att vara ledare i denna nya tid, att vara förebilder, även om ni tvivlar på att ni kan vara det, att ni kan få det att hända. Det handlar inte om någonting annat än att vara sanna mot er själva och tillåta den sanningen att flöda fritt. När gamla rädslor sticker upp huvudet, titta på dem och omfamna dem, för de tillhör också er. Just för att ni gör en medveten koppling till dessa rädslor börjar ljuset att gradvis stråla genom dem, och det gör er till en ljusarbetare och ett föredöme. Att föregå med gott exempel innebär att vara människa genom att acceptera mörkret och ljuset i alla dess aspekter. Det innebär att ha värme och medkänsla både för andra och för er själva. Det är den nya tidens föregångare.

Ni behöver inte vänta tills ni har alla era affärer i ordning eller tills ni har nått en slags perfektion, vilket egentligen inte existerar. Det handlar om att gå upp varje dag och ta ett steg framåt, eller släppa något som till exempel fördömanden och rädsla, ett krav som ni har på er själva och som inte överensstämmer med vem ni egentligen är.

Jag ber er att tro på er kallelse. Er själs plan är något som ständigt utspelas. Nya vägar och möjligheter dyker upp hela tiden. Det är inte en etablerad färdigsydd kostym, det är en dynamisk helhet. Varje gång när ni är en inkörsport till mer kärlek, när ni litar på er själva, när ni tar kontakt med ert väsen kommer nya möjligheter att visa sig som ni sedan aktiverar med er glädje och entusiasm. Det är vad som menas med att ha kontakt med sin själs syfte. Välj att våga ta steget, att tro på er själva.

Jag tackar er alla för er närvaro. Jag känner vår förening från hjärta och jag värnar om det. Känn er egen skönhet och visdom och lita på det!

Tack så mycket. Jeshua.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Welcome!

Du gillar kanske också...