Jesus via John Smallman 10 september 2022

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus via John Smallman

10 september 2022

Det är Ytterst Omöjligt att vara Separerad från Källan.

Vi är alla ett, men som människor i form är det inte vad ni upplever, och orsaken till detta är att ni gjorde ett kollektivt val och beslut att konstruera en overklig miljö för att kunna uppleva det overkliga, det omöjliga – separation från Källan.

Och det är vad ni upplever, var och en av er, genom ert eget individuella val därför att, genom att välja att uppleva overkligheten, insisterade ni på att uppleva individualiteten av separation istället för föreningen i Enhet. Och det valet kvarstår som en vansinnig illusion. Det är ytterst omöjligt att vara separerad från Källan, det finns inget att separera till.

Det är lite likt mycket små barn som sätter händerna för ögonen och tror att ni inte längre kan se dem! Gud ser er, känner er, och är med er i varje ögonblick eftersom ni och Han är Ett. Ni kan inte gömma er för Honom, även om ni för er själva kan låtsas att ni är separerad från Honom. Ert uppvaknande handlar om att sluta låtsas, det är att ta bort händerna från ögonen, och att åter glädjas åt att vara i Hans fullkomligt kärleksfulla Närvaro. Gud ÄR Kärlek och därför är var och en av er också det, för ni lever i evig oföränderlig Enhet med Honom.

Den intensiva glädjen i uppvaknandet till livet som Ett kommer att upplösa det illusoriska tillståndet av overklighet som ni befunnit er i under eoner, därför att ni kollektivt har valt att släppa illusionen av overklighet från era privata och hemlighetsfulla mini-sinnen, era vilsna och vilseledda ego-sinnen.

Det är nu dags att vakna upp, att lämna drömmarna och mardrömmarna att blekna bort, som de kommer att göra eftersom det inte finns någon kvar som kan ladda upp deras kraftkälla – egot. Livet är fritt från all begränsning, det har det alltid varit, men ni valde att föreställa er att det inte var så, och ni identifierade er helt med den materiella form från vilken era mänskliga kroppar kom fram, starkt begränsade i förmåga att hantera och känna trygghet i det enorma universum ni befann er i, på grund av er oerhörda litenhet jämfört med det.

Som det så ofta sagts er, har overkligheten i eoner varit den miljö i vilken ni upplevt livet. Gud är Kärlek, oändlig Kärlek, så med lite rationellt tänkande måste det vara klart för alla att Hon aldrig skulle utsätta ens en av Hennes dyrt älskade barn för den upplevelse av separation ni genomgår som människor i form.

Ni konstruerade kollektivt denna miljö för att visa upp er förmåga – som tonåringens trots – att leva separerade från och oberoende av Gud. Det har inte varit framgångsrikt, och kan inte vara det, eftersom det bara finns Gud, det oändligt stora energifältet av Kärlek (använd vilken som helst term som är i resonans med er) i vilket allt Hon skapar för evigt är närvarande med Henne i fullkomlig harmoni och glädje. Vad mer kan en sådan Varelse av Kärlek ge Hennes avkomma? Ingenting! Ni har ett ordspråk, ”Kärlek finns där hjärtat är.” Och Hennes hjärta och era hjärtan är Ett, så därför är ni permanent och mycket glädjefullt förenade i den Kärlek i vilken era hjärtan bor.

Ert uppvaknande sker Nu! Det finns bara Nu, det eviga center från vilket allt som existerar strålar ut oändligen, hela tiden expanderande och utsträckande Kärlek att omfamna varje aspekt av skapelsen – dess oändliga Själv – med känslan av Enhet, av tillhörighet, av att Vara Ett med Källan. Glädjen i att vara i detta eviga tillstånd är ytterligt obeskrivlig. Den kan bara upplevas, och det är vad ert uppvaknande handlar om.

Alltsedan ni konstruerade er overkliga miljö för att uppleva oberoende från Källan, har dess underliggande och oföränderliga syfte varit att hjälpa er att vakna upp från mardrömmen om separation vilken ni befunnit er i. När ni engagerade er i den, genom att tro att ni befann er i den, kände ni er omedelbart vilsna och övergivna, eftersom ni hade dolt medvetenheten för er själva, om upplevelsen av att för evigt vara omslutna av Guds kärleksfulla omfamning. Att inte känna Guds kärlek till er är skrämmande! Som konsekvens har ni, sedan detta skrämmande ögonblick, sökt utanför er själva – det vill säga, i den overkliga konstruktionen där ni upplever separation – efter den Kärlek som är ert liv och er orsak till att leva.

Men Kärlek är den Enhet som är Gud, och ni är den! Den finns inom er, den hittas genom att sluta leta i världen efter saker ni tror att ni behöver, efter relationer som bringar er lycka, och genom att bli medvetna om att det ni söker finns inom er, det är ert Själv. Detta Själv är ert medvetande, ert vetande om att ni är medvetna, medvetna om er kropp, om andra kroppar och världen omkring er – saker, materiella objekt – av vilka ingen är Ni. Avlägsna alla dessa saker från er medvetenhet, saker som hela tiden kräver er uppmärksamhet, genom att tysta era sinnen – era tankeprocesser – och genom att bara vara. När ni kan göra detta, om så bara för det kortaste av ögonblick, kommer ni att se er själva i ett tillstånd av djup frid och belåtenhet, utan behov av något och kännande den Kärlek som oupphörligt håller er i Dess kärleksfulla omfamning.

Det blir ett kort ögonblick eftersom er mänskliga form inte tål, i mer än ett ögonblick, denna intensitet i Kärleken. Oavsett det kommer ni aldrig att glömma detta högst underbara och upplyftande ögonblick – ni kan också ibland uppleva fler korta stunder av extas när ni går inombords till ert heliga altare för att meditera, kontemplera eller erbjuda andakter till Moder/Fader/Gud. Era tvivel kommer att upplösas, er tro på Gud kommer att intensifieras, och ni kommer att veta att allt är väl, för evigt.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...