Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 12 september 2022

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 12 september 2022

 

 Jag är Judas och jag kommer med mer solsken till er. Skämt åsido – Vår käre Fader Gud har ökat ljusflödet till Jorden. Jorden behöver mer ljus för att befria sig från mer mörker, och många människor som är nära nära sitt uppvaknande behöver väckas upp. Fler uppvaknade själar behövs nu för att Jorden och mänskligheten ska följa den utveckling som Jorden just nu befinner sig i. En utveckling av ljus och kärlek som redan har startat och inte får störas på grund av andra yttre omständigheter. Det finns vissa lagar i universum som är eviga och obrytbara och där inga överträdelser får göras. En av dem är karmalagen. Den får inte missbrukas eller överträdas. Det du ger ut får du tillbaka varken mer eller mindre. Den lärdom som du har fått, förstått och accepterat tar du med i ditt fortsatta liv. All karma löses upp när du har fått insikt och en ny förståelse för hur ditt agerande kan påverka andra och ge dem ett lidande som du nu inte längre förmå ge dem, då din medkänsla nu har vuxit så mycket att om de lider så lider du själv. Du vill inte längre tillfoga andra något som du inte vill tillfoga dig själv. Du närmar dig den universella kärlekens lag, en lag som genomsyrar hela universum och som är allas ursprung och dit vi alla återvänder. Vad vill jag då har sagt genom detta? Jo, att det inte är tillåtet att ge någon annan människa något lidande som den människan inte har någon bruk för, då dennes karma redan är upplöst och lärdomen är införlivad i dess väsen. Det kan ge ett större karma för de som missbrukar denna lag och som inte respekterar människors fria vilja att välja sin egen väg i livet.

 Det finns bara en Gud, en kärleksfull och allseende Gudom oavsett vad vi kallar denna Gudom. Det är av mindre betydelse för Gudomen rymmer hela universum och det är otaliga väsen som lever här. Det här kan vara svårt att tänka sig och det är inte meningen heller att du ska fundera så mycket på det. Det vara bara för att du skulle få ett perspektiv på hur verkligheten egentligen kan se ut. Din viktigaste uppgift på Jorden nu är att närma dig kärlekens och ljusets lag genom att öka din medkänsla för allt som lever här på Jorden vare sig det är människor, djur eller natur. Ja, allt som växer har ju ett liv, allt material som inte är dött har ju ett liv. Respektera de liv som finns runt  omkring dig och du respektera Guds universella lagar som är oförvitliga och oföränderliga i all evighet.

 Ljuset ökar nu på Jorden för att slöjorna från de mest medkännande människorna på Jorden ska tas bort så att de kan vakna och förstå sin egen väg tillbaka in i ljuset. Jorden och mänskligheten behöver nu ett stort uppvaknande för att skutan ska vändas åt rätt håll, det kärleksfulla och medkännande hållet för alla väsen som nu befinner sig på Jorden. Inget mer liv får tas som inte har något att lära sig av det. Kärlekens ljus kommer nu att vibrera på Jorden för att väcka upp de människor som idag har dolt sina ansikten. Det kan leda till en del förändringar på både global och individuell nivå. Var beredd på att vissa förändringar kommer att ske inom dig såväl som i det yttre. Ni kommer alla att påverkas av ljuset på ett eller annat sätt. Jorden kommer också att befria sig från mer mörker då ljuset tvingar upp mörkret till ytan. Människorna behöver nu i större grad vandra mot ljuset och leva i fred och medkänsla med varandra.

 Det är kärlekens ljus som nu lyser över människorna och som öppnar upp hjärta efter hjärta.

 Stor kärlek

 Judas

Du gillar kanske också...