Lord Sandanda via Jenny Schiltz, 11 november, 2017

LORD SANANDA via Jenny Schiltz,

11:e november 2017

 

LORD SANANDA

Jag ansluter till er för att tala om den energetiska portalen ni träder in i. Portalen den 11.11, ger er möjlighet att gå vidare på er väg, och lämna saker bakom er som inte är i resonans med er själ. Det är en möjlighet för er att få tillgång till mer av er gudomliga ritning/plan, och kunna förverkliga den på Jorden. Var och en av er kommer att gå igenom denna portal, men hur den påverkar er kommer att avgöras av hur mycket ni kan rensa från ert fält, innan ni träder in i den. Det som ni inte rensat bort kommer att finnas kvar, och ni kommer då att fortsätta arbeta med att ändra era övertygelser, förväntningar och definitioner. Det är dessa som har skapat mycket motstånd i er kropp. Bli inte rädd för att ni kommer att missa något, eller att ni har gjort något som är fel, för allt sker exakt som det är menat, för er själs största tillväxt.

https://channelingthemasters.org/2015/11/09/1111-gateway-sananda-11-9-15/

I denna djupa fas av rensning visas ni var motståndet finns. Det som inte längre är till hjälp blir allt tydligare, och ni blir ombedda att välja vad som får ert högsta goda och er själ att växa, hela tiden. För att göra detta blir några av er ombedda att omvärdera era övertygelser och förväntningar. Ni blir uppmanade att se över era rädslor och ta er bortom dem. Många av er upplever scenarier i era vakna tillstånd och under drömmarna, som är utformade för att visa er vad som behöver förändras eller lämnas. Det här är möjligheter för er att heala det som inte är i linje med er själva. Ni blir ombedda att lämna livets begränsningar i den tredje dimensionen, de begränsande övertygelserna och rutinerna, och använda er själs kraft full ut.

För att göra detta ber vi er att medvetet stiga in i det nya. Ni måste förstå att det är ni själva som för fram det nya, som tidigare orsakat er lidande. På ett ögonblick kan ni bestämma er för att inte längre känna på det sätt ni gör, utan se tillväxten ni har åstadkommit, och med tacksamhet gå framåt. Varje ögonblick kommer ett nytt tillfälle för att kunna välja hur ni vill reagera, och uppleva det som sker runt omkring er. Att välja på annat sätt möjliggör att gammal programmering kan omarbetas, och ni kan ta er framåt med egen kraft. Att se saker ur ett nytt perspektiv, gör det möjligt för er att gå framåt, utan krångel. Mycket hjälp ges nu till er, för att hjälpa er igenom de energetiska och fysiska förändringarna som nu sker. Ni själva måste också tänka framåt, och ni måste själva vara vara ansvariga för det ni manifesterar. Ni är alla mästare, som börjar minns vilka ni är. Nu är det dags att lämna allt bakom, som inte längre tjänar eller utmärker er. Nu är det dags att medvetet gå framåt, och hävda er rätt.

Öppna ert hjärta till allt, eftersom det kommer att leda er.

Sananda

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...