Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 juli 2021

Det Arkturiska Rådet
Via Daniel Scranton, 14 juli 2021
Jordens Reparerade Nät Betyder att Mänskligheten Kommer att Räddas
Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.
Vi är mycket nöjda med de framsteg som vi ser att ni alla gör när ni fortsätter att fråga vad som är nödvändigt för kollektivet, och sedan blir ledare för dessa energier och den information som ni vet kommer att främja utvidgningen av det mänskliga kollektivets medvetenhet. Det kommer alltid att finnas en debatt om vad som exakt behövs för att vända tidvattnet för mänskligheten, så att ni kan bli de varelser av ljus och kärlek som ni alltid var tänkta att vara. Det finns debatter i de högre världarna, precis som det finns debatter på planeten Jorden.
Men ni som individer behöver inte hålla med om vad någon annan tycker behövs för att verkliga förändringar ska ske i er värld. Ni behöver bara vara överens med er själva, eftersom ni är de enda som lever de liv ni lever, och ni är de som observerar vad ni ser och känner det ni känner, och därför får ni be om vad ni tycker är bäst för hela mänsklgheten. Ni blir sedan tvungna att anpassa er själva, vibrationsmässigt, till det ni har bett om, och det är en verkligt underbar och vacker upplevelse för er alla.
Ni är inte bara här för att hjälpa kollektivet; ni är också här för att få era egna upplevelser/erfarenheter. Tidigare har ni kanske tittat på ert liv och undrat varför ni någonsin valde att leva på Jorden och ta på er så mycket. Nu är det den tiden när allt ert hårda arbete lönar sig. Ni kommer att vara kanaler för all underbar helande energi som mänskligheten behöver nu mer än någonsin.
Ni kommer att arbeta med det nät som har blivit reparerat och återställt under de senaste decennierna. Ni är på Jorden för att rädda mänskligheten från sig själv, men ni är också här för att njuta av resan. När ni försöker förändra något på det gamla sättet, märker ni att människor drar sig undan från er, de vill inte höra det eller de skrattar åt er för att ni tror på saker som är så långt från normen. Men ingen kommer att stöta bort det ljus och den kärlek ni utstrålar och sprider som ett mänskligt sprinkelsystem.
Och ja, när ni gör det på det sättet, kommer samma människor som en gång tyckte att ni var lite galen, att dras till er och vilja veta vad er hemlighet är. Det finns ingen hemlighet och inget som behöver döljas för någon annan vid denna tidpunkt, för när ni anpassar er till er själva, era ord, era handlingar och era tankar, anpassar ni er till Källan och ni anpassar er till de energier som kommer in för att läka medvetandet hos ert kollektiv, och det håller på att hända, vilket ni deltar i det medvetet eller inte, men de av er som tar emot det här meddelandet gör det medvetet och därför kommer ni att njuta av resan.
Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med er.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...