Jesus via John Smallman, 14 februari 2023

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg
Jesus
Via John Smallman, 14 februari 2023
Jag, Jesus, är alltid med er och jag älskar och omfamnar er ständigt
Alla är Ett, och djupt inom er vet ni det. Och detta Ett är Moder/Fader/Gud, Källan, Kärleken – ni. Bara detta är Verkligt, och varje känsla som inte är i linje med Kärlek är overklig, tillfällig och kommer inte att bestå. Det kommer inte att finnas något minne av det overkliga som påminner er om smärta och lidande, som till synes upplevdes som extremt verkligt i mardröms- eller drömtillståndet av separation från vilken ni håller på att vakna, som ni faktiskt gör just nu. Allt är bra, och ni vet att det är gudomlig Sanning. Kärlek är allt, det finns inget annat.
Varje kännande varelse omfamnas av Kärlek i varje ögonblick av sin eviga existens. Slappna av i denna känsla, i detta tillstånd av medvetenhet, av medveten och kärleksfull acceptans av er själva närhelst ni känner att tvivel, ångest, förbittring, ilska, ovärdighet eller otillräcklighet uppstår, och tillåt den Kärlek som ni är att lösa upp allt inom er som uppmuntrar er att tro att ni inte är perfekta som ni är, att ni inte är ett perfekt uttryck av gudomlig Kärlek.
Jag, Jesus, är alltid med er alla, och jag älskar och omfamnar er ständigt och jagar iväg alla negativa självdömande tankar eller idéer, som försöker distrahera er från att lära känna er själva som de ni är – vackra gudomliga varelser, varelser av briljant Ljus, evigt differentierade uttryck av Moder/Fader/Gud.
Ni har aldrig blivit övergivna ens för en kort nanosekund, men ni valde, ganska snabbt, att uppleva en totalt illusorisk känsla av separation från Källan. Det hände aldrig. Men medan ni lever era liv i en fysisk kropp, är den Sanningen oerhört svår för er att acceptera. Men när ni väljer att gå inåt, till era allra heligaste rum och bjuder in Kärlek, kommer den att komma in. Ni kommer att känna Den, även om ert ego ofta försöker övertyga er om att ni inbillar er, att Den är overklig. Era egon och deras kärlekslösa attityder, fördömanden och beteenden som de försöker tvinga er att tro på, är det som är OVERKLIGT!
Ni har kollektivt konstruerat – eftersom ni har enorma krafter och fantasifulla förmågor – en miljö där var och en av er känner er skrämmande små och obetydliga, så ni skapade en overklig eller imaginär varelse för att vägleda och skydda er från den enorma och överdrivet hotfulla miljö, där ni befann er själva som varelser i en kropp – egot! Sedan gav ni egot makt, er makt, och det har använt den makten mot er ända sedan dess, därför att det fruktar att ni kommer att inse vilken björntjänst ni har gjort er själva, och sedan upplösa och utplåna det. Och det kommer ni att göra! Ni har absolut inget behov av egot.
Som människa har ni mognat. Tyvärr har majoriteten av mänskligheten inte mognat, eftersom deras egon från allra första början arbetade extremt hårt med att försäkra dem om att inom dem bor ett litet skrämt barn, ett inre barn som ständigt behöver deras beskydd.
Era individuella uppgifter som människa är att till fullo mogna och samtidigt behålla oskulden, nyfikenheten och barndomens glädje. Ni är glädje det är er natur, men i spädbarnsåldern och barndomen har ni alla upplevt trauman, eftersom ert ego försökte kontrollera ert rädda inre barn av fruktan för att om ni verkligen utvecklade er egen självständighet skulle ni förstå och döma dem för deras otillräcklighet. Och självklart är det här vad som händer för de flesta människor, de ansluter sig till en ändlös cykel av traumatiserade vuxna människor som inte kan mogna till fullvuxen ålder.
När jag sa till er att vara som ett litet barn, bad jag er inte att förbli barnsliga och omogna, jag bad er att behålla den glädje, oskuld och nyfikenhet som små barn uttrycker så vackert, för att ni skulle mogna till visdom i vuxenlivet, medan ni behåller förundran och glädjen av varje nytt liv och kärleksfyllt ögonblick. Ert uppvaknande är processen av att göra just det, att inom er själva finna vetskapen om och upplevelsen av Verkligheten att ni för evigt är Ett med Moder/Fader/Gud, och att separationen aldrig har hänt.
Som jag redan har berätta otaliga gånger, ert uppvaknande är gudomligt säkerställt och är nu i färd med att förverkligas, och då kan ni återigen uppleva er själva som Guds älskade barn.
Ni är alla totalt fria gudomliga varelser, och även när ni inkarnerar som spädbarn är ni fria. Men varje kultur som ni föds in i har sina egna sedan länge etablerade regler och förordningar, som har gått i arv från generation till generation, och när ni växer från barndom till vuxen ålder blir det uppenbart för er att ni inte är fria. Ni förväntas anpassa er till, och utan tvekan acceptera, de kulturella normerna som finns i det samhälle som ni – uppenbarligen utan eget val – har fötts in i.
Föräldrar upphör aldrig att älska sina barn, även om det ofta inte verkar vara fallet. Det som händer är att föräldrar praktiskt taget alltid känner att de inte är kapabla att ta hand om sina oskyldiga små, och de är rädda för att bli sedda och bedömda i sin otillräcklighet av andra. Istället för att låta sina små få utrymme och frihet att följa sina egna förplanerade livsvägar som människor – växa fritt, hitta och lära känna sig själva som de gudomliga varelser de är – försöker föräldrar, i sin rädsla och ångest, att kontrollera dem för att skydda dem och åtminstone inför andra framstå som kompetenta vårdgivare. Det här fungerar naturligtvis inte utan tenderar att fjärma dem.
Att vakna är att komma till den fullkomliga insikten om att ni alla är, och alltid har varit, helt fria och suveräna varelser, skapade i Kärlek av er himmelske Fader. Just nu, medan ni läser eller lyssnar på detta meddelande som jag riktar till var och en av er personligen, håller ni på att vakna upp, och genom att göra det kommer ni till den mest underbara insikt om er sanna natur, om Sanningen om vilka ni är – fullständigt fria Varelser för evigt Ett med er kärleksfulla Källa – Moder/Fader/Gud, KÄRLEK i all Hennes storhet och glans.
Er kärleksfulla broder, Jesus.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *