Samtal #7 via AiA Maria, 16 januari, 2021

Samtal #7 via AiA Maria

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera Tack!

 

Vi önskar tala med er om att istället för att invänta stora hinder som tvingar er att stanna så är det möjligt att -stanna i tid. Ni kan om ni vill välja att medvetet stanna upp för att invänta er själva.

Vi väljer nu att uttrycka ”stanna-I-tid” ur ett annat perspektiv som i att ”stå-I-tid. Mången av er strävar framåt. En del blickar aldrig bakåt andra upplever sig förföljda av sitt förflutna. Människan bär ofta en trosföreställning om att lyckan ligger framför det vill säga i framtiden och upplever sig kämpa förgäves.

I den upplevelsen av tid finns bakåt-dåtid, nutid och framåt-framtid.

Nu ber vi er att i tiden som är i nu göra er en ny bild av tiden.

Tänk er klockan som går att vrida upp och som bär pendelns ”tick tack”. Har ni någon gång ”förlorat”er en stund i ”tick tack”et? Ja som om tiden allting runt omkring stannar upp?

Vi säger er detta:-”Tid-är-i-nu”.

Tiden går i pendel, lodrätt, rakt igenom varelsen.

Blunda-se och skapa bilden:”Tiden går rakt igenom”.

Ni bär då, nu och sen i er sam- tid – igt.

Det finns inget ni måste göra och ingenstans ni måste gå, ni bär möjligheten att ”stanna i tid”. Här i finns er skatt. Ni bär allt ja vi säger allt inom och mitt i pendel finns ert hjärta. Se, känn och minns!

Vi sänder er nu bilden av ”nattsvart” verklighet och säger er att i sanning finns det alltid ljus. Alltid i allt tid som är i nu.

Vi uppmärksammar ert uttryck”-Det är alltid mörkast före gryningen”. Vi vet att i tiden som är i nu präglas mångens verklighet av mörker och vill därför påminna om att vi i ljuset alltid finns nära ja ända intill er och i er även om ni i stunden varken känner eller ser det.

Vi ser människans strävan mot ljuset. Här i finns en påminnelse en pusselbit:-”I kamp-i strävan mot” skapas ur och i motståndets energi. Det ni kämpar för ja emot tvingar er önskan bort ifrån er.

Här väljer vi att återvända till bilden av Guden som inte bär fram det ni vill ha, som misslyckas med att skapa det ni vill och som ni förväntar er. I den er sanning om en icke helt god högre makt vars kraft är större än er egen skapas och startar er kamp -mot ! Trosföreställningen av att vara mindre och svagare skapar rädsla och mitt i rädslan förlorar ni er tro på själva.

I motståndets energi kan ni inte få något annat än det ni upplever som er tro.

Det är endast edra tankekonstruktioner som sätter käppar i era hjul.

I sanning i varandet i allt som är finns allt!

Ni kan därför inte nå och få det ni ber om, det ni uttrycker att ni saknar och vill ha. Vi ber er reflektera över själva det ni kämpar er framåt emot och över tanken ja förfrågan ni sänder ut när ni skapar en utsaga av avsaknad.

Ni får tillbaka exakt det ni ber om, ni får tillbaka upplevelsen av avsaknad i er verklighet.

Vi vill här så ett frö:-”Ni kan om ni vill vänja er vid tanken på att allt finns tillgängligt och utifrån det byta ut ord för ord i edra tankar.

I vårt -i -nu-var-ande finns allt. Vi menar ALLT.

Vi säger er detta:-” Varje tanke, varje känsla, varje uttalande, varje uttryck är skapande.

Lika stark som ni håller er känsla och tanke – er utsaga för sann lika starkt kommer den att manifesteras i er verklighet.

Oavsett om ni bär någon tro eller icke tro så finns det en tanke bakom tanken-det vi här ur vårt perspektiv benämner den ursprungliga tanken bakom.

Tanken grundar sig i tillit eller rädsla. Osäkerhet och rädsla skapar omedvetet motstånd. I kampen-att böna och be skapas endast mindre eller obefintliga möjligheter att nå och få det ni begär och saknar.

Vi säger er detta:-” Ni får alltid svar på bön” och motsvarar inte svaren det ni söker så börja att skala av lager för lager av inpräntat så finner ni ”tanken bakom tanken”.

Här vill vi påminna om att det inte finns någon vinst i att skynda på och hoppa över lager för att nå kärnan fortare. Ni är förstås fria att hoppa över steg på den er av facklor upplysta väg men skapar konsekvensen av att återvända igen och igen tills allting är av-skalat.

Tänd ett ljus-se in i lågan-påminn er själva om ljuset ni bär och är!

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade o sänder er glädje, frid, fred i kärlekens ljus.

Kärlek är allt som är!

På återseende

Tack!

Du gillar kanske också...