En Tid för Firande | Jeshua via Pamela Kribbe 14 september 2021

En Tid för Firande | Jeshua via Pamela Kribbe 14 september 2021

 

 

 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

av Pamela Kribbe

https://www.jeshua.net/channelings/mornings-with-jeshua/a-time-for-celebration/

Jag finns mitt ibland er; Jag är Jeshua. Jag älskar att vara med er; känn min närvaro i det här rummet. Jag är jämlik, er vän och bror.

Jag skulle vilja berätta för er att det här är en tid att fira. Jag vet att många av er fortfarande har tvivel och farhågor om val ni måste göra i era liv. Men Kristusmedvetandet vaknar i alla era hjärtan som en låga. Den är fortfarande mycket späd och ännu inte stabil, men den är där; den vaknar. När vi är tillsammans, som vi nu är, när vi känner igen varandra från hjärtat, från själen, gör detta att vi kan tända en eld inom oss.

Vänligen känn mig i ditt hjärta. Jag var väldigt mycket människa som du, så se mig inte som en förhöjd mästare högt över dig. Jag vill dela er glädje och ert skratt, liksom er smärta och ensamhet; Jag vill vara med er genom allt. Känn hoppets omfamning. Du kan vara hemma här; nu kan du slappna av. Du har gjort mycket bra ifrån dig; du har varit väldigt modig.

Du går en svår väg i ditt liv på Jorden, och jag skall berätta lite mer om den vägen. Du tillhör en familj av själar som jag kommer att kalla ljusarbetare, och ni har levat på Jorden många gånger. Din själ har utvecklats genom många, många århundraden, men vid en viss tidpunkt skedde en djup förändring i ditt hjärta och din själ. Det är svårt att sammanfatta den förändringen med några få ord, men jag kommer att försöka på följande sätt.

När du börjar din resa som en individuell själ, börjar du utforska universum och uppleva livet, inte bara på Jorden, utan på flera platser i Universum, vilket är oändligt. Men du känner dig också separerad från hemmet, från den ursprungliga Enhet som du var en del av, så att födas som en individuell själ medför en födslovärk.

I de första stadierna av din resa som själ försöker du läka den separationssmärtan genom att se utanför dig själv. Ditt ego försöker få makt för att må bra och känna sig Hemma; för att samla makt och styra över andra för att få en känsla av kontroll, vilket ger dig en tillfällig frid. Men när du fortsätter och utvecklas upptäcker du att det inte finns några yttre sätt att lindra smärtan vid separationen. När du djupt och sant inser detta, det är då du börjar din andliga resa.

Även om du ännu inte har svaren, inser du att svaren finns inom dig och inte utanför, och det är när du blir en ljusarbetare. Du börjar släppa egot och du börjar öppna dig för hjärtats medvetande, även om du länge har fastnat mitt i mellan. Du vill släppa det egobaserade medvetandet, men du kan ännu inte riktigt lita på hjärtbaserat medvetande.

Vad som nu händer med många ljusarbetare på Jorden är att de har fötts med en genuin och djup önskan att uppnå hjärtbaserat medvetande under denna livstid. Men samhället, som det för närvarande existerar på Jorden, har ännu inte tagit språnget till hjärtbaserat medvetande.

När du växer upp som barn bombarderas du med information om hur ett ”bra liv” ska vara. Du lärs att passa in i samhället och att uppnå de ideal som samhället erbjuder dig. Det finns många bilder och situationer som imponerade på dig från samhället under din uppväxt om hur det är att vara en bra och framgångsrik människa. Men som ljusarbetare passar du inte in i dessa ideal eller krav; de resonerar inte med din själ. Du känner dig annorlunda och du känner att du inte kan anpassa dig till vad samhället säger till dig.

När du inte känner igen dig själv i människorna runt dig börjar du känna dig ensam och till och med desperat. Du börjar tvivla på dig själv och har negativa bedömningar om vem du är, och att ha det är skadligt för dig. Det tragiska, och paradoxen, är att det är meningen att du ska känna dig annorlunda på Jorden, att du är avsedd att inte passa in. Kan du känna att du uppfyller din själs uppdrag genom att vara annorlunda, att du tar med dig en ny medvetenhet till Jorden?

Det som händer just nu på Jorden i global skala är att dominansen av det egobaserade medvetandet förstör naturen och Jorden. Egobaserat medvetande styrs av ett behov av kontroll och kan därför inte ha fullständig harmoni med naturen och andra varelser. Egot längtar alltid efter kontroll; det är som ett stort hål som ständigt måste fyllas, så det längtar efter kärlek utifrån, efter erkännande, efter framgång.

Jag är inte här för att bedöma denna typ av medvetande, eftersom det är en del av själens utveckling, men jag är här för att berätta att ni nu är bortom det. Ni behöver inte lyssna på de regler och normer i samhället som fortfarande är baserade på ego -medvetande. Så jag säger till er att ha självkänsla och att verkligen värdera er själva. Jag skulle vilja att ni stod upp och var stolta över er själva. Ni är lärarna, ni är ljusbringarna i denna värld.

Känn mitt kall till dig. Det jag ber dig att göra är inget mindre än att vara dig själv – att vara annorlunda. Dela dina åsikter, dina ursprungliga idéer, din intuition med världen. Var inte rädd för bortstötning, och sök inte erkännande utanför dig själv. Känn din inre styrka; var medveten om den. Det är vad som behövs just nu i världen.

Det är en paradox här. När jag ber dig att vara stolt över dig själv, menar jag inte egotypen av stolthet. Det jag ber dig om är att öppna dig för ditt hjärtas sanna kraft och utstrålning. Den största fallgropen nu för ljusarbetare på Jorden är en djup brist på självkänsla. De känner sig ofta ensamma och övergivna av samhället, och deras inre barn behöver kärlek och skydd. Det är därför jag ofta betonar hur viktigt det är att omfamna ditt inre barn, för det är den delen som är mest sårbar och benägen att söka externa lösningar. Så omfamna ditt inre barn; var medveten om din skönhet, vibrationen av kärlek och medkänsla som ni bär i era hjärtan.

När vi sitter här, känn för ett ögonblick vibrationerna som finns i det här rummet; era själars vibrationer. Känn ljuset och visdomen som är samlad under så många liv. Detta ljus som nu är närvarande är ert, det är inte mitt; Jag är här för att påminna er om det. Och jag är här för att berätta att det är okej att vara annorlunda; ni är tänkta att vara annorlunda; ni är budbärare från en annan dimension.

Du är avsedd att flytta bortom ego-medvetandet. Naturligtvis måste du fortfarande hantera rädsla och tvivel inom dig själv, men du har förståelse och medkänsla i ditt hjärta för att se dig själv med accepterande ögon. Var snäll och mild mot dig själv, för du är så van vid att döma dig själv, att ”slå på” dig själv.

Jag skulle vilja avsluta med en liten övning. Tänk dig att du håller upp en fackla i din högra hand och du inte döljer den längre. Se dig själv i din vardagliga miljö med den facklan synlig framför dig. Se nu om det är något i ditt liv som vill förändras, som skulle förändras om du höll upp ditt ljus på detta sätt. Är det något i din relation eller kanske i din arbetsmiljö? Låt facklan av ljus, som är din, leda dig.

Skäms aldrig över det här ljuset och se det för vad det verkligen är. Detta är ditt ljus, så vad säger det dig? Känn att det är renhet. Det är ett evigt ljus; det är din själs ljus. Din själ vill komma hem; den vill släppa separationen. Efter många, många resor i Universum vill den återvända till centrum för Enhet. Den vill uppleva den glädje och inspiration som tillhör detta tillstånd av enhet.

Jag började detta meddelande med att säga att det nu finns anledning att fira. Den anledningen är att det nu finns så många människor på Jorden, så många ljusarbetare som har samma längtan efter Enhet, efter Hemmet, att saker och ting verkligen börjar förändras. Syftet med ditt liv är att föra Hemmet ner på Jorden. När du når tillståndet av Enhet, av kapitulation till hjärtmedvetandet i ditt liv på Jorden, då har du nått ditt mål. När du kan hålla detta medvetande i en miljö som fortfarande är i övergång från ego till hjärta, då är du den lärare som du är tänkt att vara. Så var de lärare som ni är.

Jag älskar er djupt och jag är alltid med er som en bror och en vän.

Tack.

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...