Sananda via John Smallman, 21 november, 2018

Sananda

via John Smallman

21 november, 2018

”Djupt inom er finns vissheten om att ni är Kärlek, att ni är fullkomliga”

Många märker att de själva för tillfället upplever inre kaos, i och med att uppvaknandeprocessen intensifieras och alltfler ”grejer” stiger upp till människornas medvetna uppmärksamhet för att uppmärksammas och släppas. Detta måste släppas så att Kärleken personligen ska kunna bli känd och upplevd och när ögonblicket för det stora uppvaknandet mycket snabbt närmar sig, så förstärks den intensitet med vilken den framträder väldigt mycket. För många som redan befinner sig under en avsevärd mängd stress, är denna ökande intensitet synnerligen oroväckande. Bara påminn er själva om att allting som sker med all säkerhet är en del av uppvaknandeprocessen och att ni alla har valt att just nu vara inkarnerade under mänsklighetens andliga evolution, så att ni ska kunna hjälpa till i och med att ni är klara ljus av Kärlek som skiner så klart in till och med till de mörkaste skrymslen av smärta och lidande.

Ni alla utför dygnet runt ett enormt viktigt arbete, fastän ni inte är medvetna om det. Tro mig, det som ni gör och uppnår skulle inte kunna utföras av några andra, och det visste ni innan ni tog det tappra beslutet att vara inkarnerade och lysa med ert ljus så klart för att alla som samverkar med er skulle få känna den kärleksfulla energi som ni håller och villkorslöst ger ut. Ja, naturligtvis går vissa av er igenom era egna ”grejer”, alla på Jorden har sitt ”bagage” som behöver släppas, om det så är för er själva, eller för att ni valde att gå igenom och släppa taget om allt som andra upptäckte att de inte förmådde släppa på egen hand. Dessa är inte nödvändigtvis människor som ni är medvetna om att ni hjälper, människor som ni känner i en mänsklig kropp, men hursomhelst gör ni ett gott arbete i att hjälpa dem fastän ni inte medvetet uppmärksammar dem. Att göra detta diskret och utan fanfarer, såsom ni gör det, är underbart effektivt.

I USA är detta högtiden för Tacksägelsen och de tack som erbjuds av så många i Nordamerika – också i Kanada – under denna högst underbara högtid, är precis vad som behövs vid denna viktiga vägkorsning, denna högst kritiska tidpunkt i er uppvaknandeprocess. Högtidssäsongen kör igång med Tacksägelsen och framskrider sedan över min födelsedag – ler! – och vidare in i Nyåret. Nyåret är alltid en tid av enormt stort hopp och 2019 kommer att leverera hoppfullhet i stora lass! Men ha tålamod, för det kommer inte att äga rum ögonblickligen på Nyårsdagen, det kommer att spridas ut över året, i och med att flera magnifika möjligheter till förändringar av en underbar och viktig natur inträffar och hjälper till.

Mänsklighetens andliga uppvaknande som har pågått i över etthundrafemtio år, håller i sanning på att bära frukt och magnifika blomster just nu, och kommer att fortsätta göra det. Allt som ni behöver göra är att fortsätta ha tillit till den gudomliga planen, precis som ni har gjort, trots massmedias fokus på drama av den mest negativa sorten, rädsla och oro. Ja, det finns mycket som har varit fel och som nu behöver rättas till och det är exakt det som uppvaknandeprocessen handlar om. Ni inkarnerade för att införa nödvändiga förändringar för uppvaknandet och i grund och botten innebär dessa förändringar att upprätthålla avsikten, samt att sedan utöva att vara kärleksfulla oberoende av vad som dyker upp. För många av er kan detta bli mycket svårt för era egon är rädda, extremt rädda, och har ett intensivt behov av att döma att andra har fel – som individer, inom affärsorganisationer och politiska partier, inom dogmatiska religiösa institutioner med fördömande trossystem och inom mänskligheten i stort förekommer en egoistisk misstro gällande alla som är annorlunda än dem själva – för att man ska kunna bekräfta sin rättfärdighet gällande sig själva.

Behovet att ha rätt förorsakas av en djup rädsla som en person har, att man är ovärdig, inte duger och att man därför kommer att dömas hårt. Men varenda kännande varelse är en gudomlig skapelse som aldrig kommer att dömas eller anses vara nödlidande, för Källan/Moder/Fader/Gud, KÄRLEKEN accepterar samtliga villkorslöst utan undantag. Men på grund av att så många låter sig själva bli styrda och ledda av sina egon – denna lilla och förvirrade del i deras sinnen som lever i rädsla – så är de för de mesta oförmögna att acceptera sig själva om de inte har uppnått världslig framgång och har den materiella utrustning som döms vara nödvändig av det samhälle eller den kultur av vilka de är medlemmar.

Vissa regler är nödvändiga för att ett samhälle eller en kultur ska kunna fungera. Men fastän samhällen och kulturer förväntas fungera för sina samtliga medlemmar, så gör de det inte på grund av att egona hos nästintill alla inblandade har detta brännande, rädslobaserade behov att ha rätt. En av de pågående evolutionsaspekterna i er uppvaknandeprocess är den ökande medvetenheten om att övertygelser av alla slag ska ifrågasättas, i detalj undersökas och sedan modifieras eller avfärdas ifall det uppdagas att de är, vilket för det mesta är fallet, mycket mindre än ändamålsenliga för det syfte som de är ämnade att tjäna.

Dogmatiska trossystem har i eoner varit en del av varje mänsklig kultur och tro. Ofta har de ursprungligen etablerats som ett svar på den visdom som vissa upplysta har delat med sig till vänner och följare – inte så ofta familjer! – vilka sedan uttrycks i ord som omedelbart begränsar denna delade visdom avsevärt. Senare använder andra dessa ord, lämpligtvis tolkade, för att införa regler och regelverk för att göra det möjligt för dem att kontrollera samhällen med hjälp av dömande och straff.

När människor lever i enlighet med och utifrån sin sanna natur, kärleksfullt vad som än dyker upp, så är konflikter omöjliga. Ni skapades som Ett med Källan och som sådana lever ni i gudomlig och harmonisk samverkan, med att uppmuntra varandra till att utveckla och utvidga era skapande förmågor och talanger och som resultat blomstrar ni alla. Ert kollektiva val för eoner sedan att få uppleva separation, var för att bevisa att ni kunde göra detta på egen hand. Men att vara ensamma, att vara separerade från Källan och varandra, är att vara separata från Kärleken, livskraften, kraften hos den Enda som är oändlig. Detta lämnar er med känslan att vara små, obetydliga, ineffektiva, värdelösa, ett slöseri av utrymme utan syfte av något slag. Smärtan i den känslan av litenhet och obetydlighet är intensiv och skrämmande. Som ett resultat har ni alltsedan dess kämpat för att finna den sanna meningen och målet med era liv.

På grund av att separationen är overklig, en dröm inom vilken er Enhet är dold för er, så finns vetskapen djupt inom er om att ni är Kärlek, att ni är fullkomliga och att det sökande som ni alla engagerar er i är ett ansträngande och onödigt försök till att återfå vad som aldrig har gått förlorat. Men egot försöker ständigt leta utanför sig självt för att få acceptans, uppskattning och förverkligande och därför kan det aldrig finna det. Det existerar inget utanför! Enbart den Enda som är Ni existerar. Alla, såsom ni så ofta har fått höra, är Ett med Källan, utan någon möjlighet till separation och i detta tillstånd av Enhet finns allting som era hjärtan någonsin skulle kunna önska inom er och väntar på att ni ska engagera er med det.

Under eonerna har ett fåtal blottat eller återupptäckt denna gudomliga sanning och de har försökt dela med sig av sin kunskap, men för det mesta har människor vägrat lyssna, för de har varit fångade i det egoistiska behovet och försvarat sig själva från andra – vilket naturligtvis är den Enda – som förefaller vara separata från dem och som ofta förefaller vara mycket hotfulla.

Slutligen, under de senaste tiotals åren, har medvetenheten börjat gå upp för många att separationen i själva verkligen är overklig. Men för de flesta är det endast frågan om en intellektuell medvetenhet och inte en medvetenhet som kan kännas i hjärtat. Men detta var begynnelsen på uppvaknandeprocessen och som ett resultat började människor leta inom sig själva – med meditation, inåtblickande, efterforskningar, funderingar – och många har upptäckt att allt som behövs för dem är att överlämna sig själva. Att överlämna sig själv innebär att sluta upp med att leta och enbart låta det som alltid har funnits där – Kärlek – omfamna sig och väcka upp sig från sina drömmar och fantasier gällande separation, övergivenhet och ensamhet.

Ni är aldrig ensamma. Att vara ensam är omöjligt och den uppvaknandeprocess som ni alla går igenom så magnifikt är att komma till full insikt om denna gudomliga och eviga Sanning. Så gå därför inombords närhelst ni har en stund över – ni behöver bara en liten stund – och ni alla har varenda dag otaliga ögonblick då ni kan göra detta. Och i detta ögonblick, ha för avsikt att öppna upp era hjärtan till den Kärlek som på permanent basis bor inom er. Det är Källan, Er Källa med vilken Ni för evigt är Ett, ständigt närvarande inom er och den vill bara att ni ska leva i den yttersta och fullständiga Glädjen! Vänd er inombords och tillåt er Källa, er gudomliga Enhet, ge Sig Själv tillkänna för er och visa er den Strålglans som är Ni!

Er kärleksfulle broder, Jesus

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...