Jesus via John Smallman, 16 mars 2024

 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus via John Smallman

16 mars 2024

Medvetenhet om din Sanna Gudomliga Natur kommer att Omsluta och Omfamna Dig.

Då ni alla fortsätter att fokusera på att inbjuda Guds Kärlek att fylla era hjärtan, och sedan låta er själva känna och njuta av det, var medvetna om att ert antal växer massivt varje dag. Kärlek översvämmar Planeten Jorden och varje kännande varelse för närvarande i form. Er hela tiden förnyade avsikt att bara vara kärleksfulla oavsett vad som sker, är extremt kraftfull, och därför flödar Kärlek kraftfullt genom var och en av er, och påverkar starkt alla ni interagerar med på även det minsta sätt. Ni är alla välsignade och hedrade för det fantastiska arbete ni gör, även om det kan förefalla som om ni inte gör något alls. Det Kärleks-flöde ni i Sanning är, och som ni delar och utsträcker till hela världen, är extremt effektivt och långtgående.

Lita på att Moder/Fader/Gud vet, precis som ni gör i djupet av er varelse, men mestadels under er medvetna nivå, att er närvaro NU på Jorden är mycket viktig och perfekt förser er med allt ni avser – enorm hjälp till alla som är engagerade i er kollektiva uppvaknandeprocess. Bli inte onödigt nedslagna eller störda av det lidande som sker på så många platser, för det är en viktig del av mänsklighetens kollektiva uppvaknandeprocess. INGEN som lider blir straffad, ALLA befinner sig precis där de planerade att vara före inkarnationen, för att fullfölja sina valda uppgifter i mänsklighetens uppvaknandeprocess.

Som jag ofta påmint er, så finns det Ingen Slump, Alla har valt att vara på Jorden Nu, varhelst det kan vara, för att starkt hjälpa till i ert kollektiva uppvaknande. När ni vaknar upp, vilket ni helt säkert kommer att göra, kommer ni att känna gränslös glädje, och det kommer inte att finnas några som helst minnen kvar av den overklighet av smärta och lidande som plågat mänskligheten i eoner.

Hela mänskligheten, alla kännande livsformer är älskade skapelser av Moder/Fader/Gud som valde att spela ett spel eller gå in i en dröm av separation från Henne. Tiden för att slutligen avsluta det spelet eller den drömmen närmar sig snabbt. Den har verkligen passerat sitt ” bäst-före” datum! Den kommer att kastas i soptunnan av intet, och inte lämna bakom sig ett spår av det elände eller det lidande som det var – genom ert individuella men förenade fria viljas val – ansvarigt för. Medvetenhet om er sanna gudomliga natur kommer att omsluta och omfamna er, då ni uppväcker er från er långa och uråldriga sömn till den Verklighet från vilken ni aldrig, ens i en mikrosekund, varit separerade.

Ni blev alla kärleksfullt skapade så att ni skulle uppleva evig glädje och lycka, och därmed förtjusa er heliga Moder. Orsaken till er skapelse är tydlig och oföränderlig, det var för att ni skulle njuta och glädjas åt er konstanta och oavbrytbara medvetenhet om er briljanta och vackra gudomliga natur, för evigt omslutna och omfamnade av enormiteten i den Kärlek som är Gud. Den ytterliga glädjen i det medvetandetillståndet kan inte på något sätt föreställas eller uppfattas medan ni fortsätter leva i det extrema tillståndet av begränsning som att vara människa i form innefattar.

Ni har alla evigt liv nu. Syftet med evigt liv är att skänka evig och oavbruten glädje till alla de kännande varelser av kärlek som Gud skapar i Förening med Sig Själv, och att med Henne dela det oändliga undret i detta ofattbara tillstånd. Det går inte att föreställa sig, det kan bara upplevas, och ni kommer alla att återkomma till full medveten medvetenhet om detta oändligt förunderliga tillstånd, och uppleva den Verklighet i vilken ni skapades, då ni upphör med att låtsas att den overklighet ni för närvarande upplever som människor i form, på något som helst sätt är verklig.

Påminn er regelbundet om att evigheten är nu, för alltid oföränderlig från det tillstånd av oändlig perfektion i vilken den har sin eviga existens som Gud, som Kärlek, som Källan till Allt som existerar NU! Förändring är overkligt, en aspekt av illusionen, ändå är det många av er som hela tiden söker förändring för att fly från den smärta och det lidande som livet i overkligheten av drömmen eller illusionen oupphörligt visar er – den nästan permanenta uppenbara bristen på KÄRLEK!

Men Kärlek är Allt, ni har bara glömt att den är livskraften inom er, medvetandet, medvetenheten om att bara vara, då ni alltmer engagerar er i sinnena hos era fysiska kroppar och söker mening i er omvärld. Men all mening kommer inifrån er själva, från ert engagemang med och er medvetna medvetenhet om er Förening med den Allsmäktige, Moder/Fader/Gud – KÄRLEK.

Ni skapades med allt ni någonsin kan behöva för att känna er skapare helt och fullt, eftersom ni skapades i Förening med Honom, för alltid oskiljbar från Hans Närvaro. Sedan valde ni att inträda i ett tillstånd av stark minnesförlust, av glömska, och ni valde att tro att den var verklig. Ni har alla, i något stadie av era liv, kanske flera, kommit till insikt om att något ni trodde mycket starkt på var osant, falskt, och troligen chockade det er, eftersom en del av att vara människa är ett intensivt behov av att ha rätt. Ni vet att det är så därför att ni hela tiden bedömer varandra, seende er själva som sämre än andra och hoppas lära er mer och förbättra er, eller bättre än andra och oroar er för att det inte ska bestå, och denna djupa känsla av osäkerhet angående er själva orsakar er mycket smärta.

Försäkra er därför om att spendera tid i stillhet och ensamma varje dag, i era heliga inre helgedomar där, om ni tillåter er att öppna upp i medvetenhet, ni kommer att veta att ni verkligen befinner er i Guds Närvaro. Att tillåta er att veta detta är avgörande för ert välmående. Så mycket av er tid ägnas åt att vägra tillåta er att bara vara, därför att ni tror att ni borde göra något meningsfullt! Det mest meningsfulla ni någonsin kan göra är att bara vara den ni är, vilket – djupt inombords – ni vet att ni är, istället för att gömma er bakom masker därför att ni är rädda för och tror att andra kommer att se hur otillräckliga ni är.

NI ÄR INTE OTILLRÄCKLIGA, DET HAR NI ALDRIG VARIT, DÄRFÖR ATT NI, VAR OCH EN AV ER, ÄR PERFEKTA GUDOMLIGA VARELSER, PRECIS SOM NI SKAPADES, FÖR ALLTID ÄLSKADE OCH OMHULDADE AV ER ALLTID KÄRLEKSFULLA FADER SOM HELA TIDEN PÅMINNER ER OM DETTA, OCH KALLAR ER HEM.

ALLT NI BEHÖVER GÖRA ÄR ATT LYSSNA!

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *